Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2016. június

Címoldal
Választások és a túlélés
Ballagás a Cseh Károly iskolában
A kenyér szava
Adán folyamatban van a mintegy 1100 méter mély kút kutatófúrása
Ballagás a Műszaki Iskolában
X. akasztói Sziki Napok
Sikeres jótékonysági fittnap
Látogatás az Európai Parlamentben, Brüsszelben
Pipacs
Keresztszentelés
Elballagtak a zeneiskolások - Végzős diákok hangversenye
Évzáró hangverseny a zeneiskolában
Csillagvirág néptánccsoport
Évadzáró a Csobolyóban
Üzenet a mának
Ötvenéves generációs találkozó
60 éves osztálytalálkozónk emlékére
Minden csepp számít!
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Szakszervezeti közlemények
Könnycseppek egy régi komp után - II.
Zöld levél
Sakk
Sport
Tarka.barka
Impresszum

Aktivnosti sindikata
Obeležen dan borbe protiv dečjeg rada

    U Beogradu je 12. juna obeležen svetski dan borbe protiv dečjeg rada kao podsetnik na položaj izrabljivane dece i podsticanja aktivnosti za suzbijanje svakog oblika zlou-potrebe i eksploatacije dece na radu. Oko 215 miliona dece u svetu izloženo je najgorim oblicima dečjeg rada. Više od 100 miliona devojčica širom sveta radi najteže muške poslove u skladištima, rudnicima i fabrikama, rizikujući, ne samo zdravlje već i živote. Posledica ovog rada je to da svake godine čak 22.000 dece umre zbog nesreća na radu. Deca su prisiljena na rad jer njihov opstanak i opstanak njihovih porodica zavise od njihovog rada. Siromaštvo i neobrazovanje su idealne podloga za zloupotrebu dece. Pristup bilo kakvom obliku obrazovanja toj je deci gotovo nemoguć pa su, ako odrastu, i zbog toga osuđena na doživotno siromaštvo, najniže, najteže i najslabije plaćene oblike rada. Deca koja sve to prežive i uspeju da odrastu, često nakon 30. godine starosti ni fizički više nisu u stanju da rade, pa ih nakon toga izdržavaju njihova deca, radeći neretko isti posao. Tako se nastavlja začarani krug. Iako Srbija ne spada u zemlju u kojoj je dečiji rad veoma zastupljen, ipak je u prethodnoj godini evidentirano skoro 3000 dece koja su bila zanemarena u svojim porodicama. Izvestan pozitivan pomak je što sada prijave ovakvih slučajeva ne dolaze samo od policije, odnosno kad se već nešto tragično dogodi, već i od sugrađana, rođaka, komšija. U funkciji preventive odlične rezultate je dala vršnjačka edukacija, kao i spotovi i aktivnosti koje na najbolji način utiču na podizanje svesti o identifikovanju, oblicima i sprečavanju eksploatacije dece.
Zakon o radu ne predviđa zapošljavanje osoba mlađih od 15 godina, a zasnivanje radnog odnosa sa mlađim od 18 godina mora biti uz odobrenje roditelja, odnosno staratelja gde se ovakkva osoba ne sme angažovati na poslovima koji su štetni za zdravlje, razvoj ili moral. Međutim nedostaje lista opasnih i rizičnih zanimanja za ovu kategoriju.

Sastavila Olivera Mrđanov

jun 2016.

Naslovna strana
Oproštaj u Osnovnoj školi "Čeh Karolj"
Spasovdan
Opštinski info
Aktivnosti sindikata
Šah
Impresum


Design by VA