Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2016. június

Címoldal
Választások és a túlélés
Ballagás a Cseh Károly iskolában
A kenyér szava
Adán folyamatban van a mintegy 1100 méter mély kút kutatófúrása
Ballagás a Műszaki Iskolában
X. akasztói Sziki Napok
Sikeres jótékonysági fittnap
Látogatás az Európai Parlamentben, Brüsszelben
Pipacs
Keresztszentelés
Elballagtak a zeneiskolások - Végzős diákok hangversenye
Évzáró hangverseny a zeneiskolában
Csillagvirág néptánccsoport
Évadzáró a Csobolyóban
Üzenet a mának
Ötvenéves generációs találkozó
60 éves osztálytalálkozónk emlékére
Minden csepp számít!
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Szakszervezeti közlemények
Könnycseppek egy régi komp után - II.
Zöld levél
Sakk
Sport
Tarka.barka
Impresszum

Teológiai gondolatok
Szént Péter, és Szent Pál emléknapjára

    Szent Péter és Szent Pál az Újszövetség kimagasló egyéniségei. Mindkettőjüket maga Krisztus választotta ki tanításának követésére és hirdetésére. Pétert, a halászt, még a történeti Jézus hívta el eredeti foglalkozása mellől, Pált, a sátorkészítőt a már megdicsőült Krisztus.
    Péter nap, mint nap együtt lehetett az Úrral. Hallhatta Jézus Isten országáról szóló tanítását, látta csodáit, hallgatta példabeszédeit. Pál csak a damaszkuszi úton, megtérésének eseményekor látta az immár feltámadt Krisztust. Ez a találkozás azonban alapjaiban változtatta meg addigi életét: Krisztus üldözőjéből Krisztus követője lett.
    Péter Jézus elfogatásának éjszakáján a megtorlástól való félelmében háromszor tagadta meg az Urat, majd a feltámadt és megjelent Krisztusnak ugyanennyiszer erősítette meg iránta érzett őszinte szeretetét. Pál hithű zsidóként üldözte a Krisztus-követőket, de a megtérése elég volt ahhoz, hogy addigi életének minden értékét szemétnek tekintse és megértse: már nem az üldözők, hanem az üldözöttek oldalán van a helye. Betegsége ellenére is teljes odaadással hirdette Krisztust, a Megváltót, az Ő tanítását és Isten Evangéliumát.
    Addig, amíg Szent Péter tevékenysége a körülmetéltek körére összpontosított, Pál a damaszkuszi úti események után magától a Feltámadottól kapta meg a pogányok megtérítésének nehéz és veszélyes feladatát.
    Missziós útjai során mind a két apostol keresztény közösségeket hozott létre, tanításaik pedig a keresztény élet alapjául szolgáltak.
    Az első európai keresztény közösség létrehozása Szent Pál apostol nevéhez fűződik, aki Filippiben egy Lídia nevű bíborárus asszonynak és családjának a megkeresztelésével megnyitotta a kereszténység kapuit egész Európa felé.
    A két apostol nem csak létre hozta a keresztény közösségeket, hanem levélben buzdította őket és tanította is a keresztény értékekre. Ezek a levelek az Újszövetség kimagasló írásai.
    Péter apostol első és második levele Jézus istenfiúságára helyezi a hangsúlyt, aki a Megváltóként jelent meg a világban. A levelek kitérnek a hit és hitvédelem fontosságára, és élesen fellépnek a tévtanok terjedése ellen.
    Pál apostol tizenhárom levele (a neki tulajdonított Zsidókhoz írt levél szerzője ismeretlen személy!) az általa alapított egyházakhoz írt levelek. E levelek fő témái a megfeszített majd feltámadt Krisztus, aki Isten Fiaként véghez vitte a megváltás művét, Isten Evangéliuma, a megigazulás, Isten kegyelme.
    Az apostolok tevékenységét a pogány Római Birodalom több ízben is börtönnel sújtotta.
    Mindketten életüket áldozták fel a keresztény hit hirdetéséért, Jézus Krisztus követéséért. Mártírhaláluk Néró császár idejére esik, aki a hagyomány szerint Kr.u. 67-ben végeztette ki mindkét apostolt ugyanazon a napon. Pétert keresztre feszítették, Pált pedig, mint római szabad polgárt, lefejezték.
    A római Szent Péter bazilika és Szent Pál bazilika e két apostolóriásnak állít maradandó emléket.

Morvai Matild, MA

jun 2016.

Naslovna strana
Oproštaj u Osnovnoj školi "Čeh Karolj"
Spasovdan
Opštinski info
Aktivnosti sindikata
Šah
Impresum


Design by VA