Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. május

Címoldal
Választások 2012
Községi hírek, események
Pünkösd
Községi hírek
Tizenkét kérvényezőt segítenek
Tanácstag-választást tartottak
Választás 2012 - Ada község
Megszavazták az új helyi járulékot
Tavaszi éremeső a középiskolában
Papírrepülő
Beszámoló a Törökfalusi Helyi Közösség munkájáról a 2012-tes évben
Ha újra itt a nyár...
Szervezett látogatás a mezőgazdasági vásárra
Kisképek III. nemzetközi kiállítása
120 éve született Rákosi
Díjkiosztó után
Hírek
Művelődési hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XVII.
Zöld levél
Fiatalok írják
Nyelvi jogaink Szerbiában - 5.
Önkéntes munkával - 2.
Országos bajnok az adai Potisje-Pletex
Az eltúnt idő nyomában
Elsőáldozók 2012.
Tarka oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
EGYSÉG A KÜLÖNBOZŐSÉGBEN

    Az egység szó mára sok félremagyarázást, téves értelmezést nyert. Különösen is igaz ez a megállapítás a globalizáció világában, melyben oly sok vallás és kultúra találkozik egymással, szövi át egymást.
    A probléma jobb megértéséhez előjáróban meg kell állapítanunk, hogy az egység nem az emberek egyenlőségét jelenti, hanem a másik másságának (nyelv, kultúra, vallás, viselkedés, stb.) elfogadását. Ezzel ellentétben a másik ember különbözőségének elítélése rosszindulatú gondolatokat, gonosz cselekedeteket fog eredményezni.
    A Biblia, mint Isten Szava, elsőként tanúskodik arról az egységről, mely – a meglévő különbözőségek ellenére is – követendő példaként kell, hogy szolgáljon minden békességre és üdvösségre törekvő embernek. Az alábbiakban e megadott modell megnyilvánulási formáiból mutatunk be néhányat.
    Az ember nemcsak az emberiség, hanem az egész teremtett világ része. Személy, aki egyedként soha sem boldogulna, hanem csakis a másikkal való viszonyban tarthatja fenn önmagát, egész létezését.
    Az ember a test és lélek egysége, melyből (többek között) a feltámadásra vonatkozó reményt is eredezteti az Apostoli hitvallás.
    Isten a három különböző isteni személy (Atya, Fiú, Szentlélek) egysége.
    Jézus isteni és emberi természete egy személyben képezi a szétválaszthatatlan egységet.
    Az Egyház is a különbözőségek ellenére Krisztus misztikus teste, melyben Krisztus a fő, mi hívők pedig a tagok vagyunk. A klérus és a laikusok is egységet alkotva kell, hogy a világot Isten elé vezessék, hogy Isten országát itt és most hirdessék.
    Maga Jézus imát mondott a benne hívő emberiség egészéért és egységéért:…,hogy tökéletesen egyek legyenek”. ( Jn 17,23)
    Jézus Krisztus minden egyes esetben „a szeretetben egyesült közösséget kéri a hívőknek, akik a szektaszellemet elutasítják, mert Istenhez akarnak hasonlítani”. (B. Schwank: János)
    Az emberek (és különösképpen a Krisztus-követők) megosztottsága arról tanúskodik, hogy mind a mai napig nem tudtuk maradéktalanul bemutatni Krisztus istenségét. Pedig Jézus a világban azt a szeretetet akarta tovább adni, melyet magától az Atyától kapott.
    Nem feledkezhetünk meg arról a fontos tényről, hogy ennek a szeretetnek a birtokában már nem csak az emberek közti egységről beszélhetünk, hanem sokkal többről: az Istennel való egységről is.
    Az egységben való teljességünkre vonatkozó jézusi szavak az emberi vágyak mindenkori érvényes célját fejezik ki. Aki pedig Jézust szolgálja és követi, ott lesz Vele együtt az Isten dicsőségében.

Morvai Matild

maj 2012.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Vesti iz opštine
Izglasan je novi samodoprinos
Vesti
Vesti iz policije
Mladi pišu
Aktivnosti sindikata
Prva pričest 2012.
Šarena strana
Impresum


Design by VA