Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. május

Címoldal
Választások 2012
Községi hírek, események
Pünkösd
Községi hírek
Tizenkét kérvényezőt segítenek
Tanácstag-választást tartottak
Választás 2012 - Ada község
Megszavazták az új helyi járulékot
Tavaszi éremeső a középiskolában
Papírrepülő
Beszámoló a Törökfalusi Helyi Közösség munkájáról a 2012-tes évben
Ha újra itt a nyár...
Szervezett látogatás a mezőgazdasági vásárra
Kisképek III. nemzetközi kiállítása
120 éve született Rákosi
Díjkiosztó után
Hírek
Művelődési hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XVII.
Zöld levél
Fiatalok írják
Nyelvi jogaink Szerbiában - 5.
Önkéntes munkával - 2.
Országos bajnok az adai Potisje-Pletex
Az eltúnt idő nyomában
Elsőáldozók 2012.
Tarka oldal
Impresszum

Beszámoló a Törökfalusi Helyi Közösség munkájáról a 2012-tes évben

    Az elmúlt év is sok nehézséggel múlt el mint, ahogyan, sajnos, ezt már tapasztal­hattuk az évek során a tanyavilágban, azaz a Törökfalusi Helyi Közösség terü­letén, a három településen Törökfaluban, Völgyparton és a Valkai soron. A körzet eléggé nagy és terebélyes, a tennivaló is sok, csak a pénz mindig kevés. Kevés pénzzel sok mindent meg kell oldani, ami sokszor lehetetlen.  Mindezek a gondok megoldására nagyon kevés az az összeg, ami a helyi járulékból  valósul meg.

    A helyi közösség tanácsa ez év február 17-én megtartott ülésén elfogadta az elmúlt év költségvetéséről szóló beszámolót, melyben az alapvető szükségletekre fektették a hangsúlyt, azaz mire lettek a pénzek költve. Igaz, hogy a pályázati pénzek, melyeket megnyertünk, túlszárnyalták a tervezett költségvetést, de ezek a pénzek céleszközök voltak. A helyi hozzájárulásból 1.709.300,15 dinár valósult meg, ami a tervezettnél kevesebb. Mindez a munkaviszonyban lévők és a földműveléssel foglalkozók befizetett járandóságából folyt be. Más forrásokból is lett jövedelem, mint a szerződés alapján elvégzett postai szolgálatból 214.070,50 dinár és a vízfogyasztás megfizetéséből 580.500,00 dinár. Az  adai önkormányzaton keresztül érkezett, megnyert pályázatok és maga az önkormányzat által nyújtott támogatás összege 10.373.304,50 dinár volt. Tehát összesen 12.991.255,51 dinár valósult meg az előző esztendőből megmaradt pénzösszeggel együtt. Ebből az összegből az elmúlt évben 11.626.789,65 dinár lett felhasználva és elköltve, azzal, hogy a megmaradt összeg még pályázati pénz, ami céleszközként van előirányozva.

    Elsősorban a középületek és kutak villanyfogyasztására, valamint a vízelemzésre költöttük a legtöbbet. Ezt követően az utcai világításra mindhárom településen, melyre az elmúlt évben háromszor került sor. Törökfaluban sor került a piactér és a parkolóhely felújítására és rendezésére, valamint a szeméttelepen a szemét eligazítására is sor került. Két elmaradt tartozás törlesztésére is sor került, ami még az előző esztendőből maradt meg. Az egyik Völgyparton a Szenttamási út újrabetonozása volt, és Törökfaluban a faluház udvarrészének a betonozása. Tavasztól késő őszig a települések és a köztemető karbantartása, azaz a kaszálás is megtörtént, amivel a kaszálógép többszöri javítása is járt.  Az Önkéntes Tűzoltó Testület az elmúlt évben sajnos csak 30.000,00 dinárt kapott a működésre.
    Mindaz, ami nagyberuházásként  valósult meg a tavalyi évben  a helyi közösség területén, mind pályázati céleszközök voltak. Az egyik ilyen beruházás Valkai soron az Új utca kibetonozása, melyre 3.445.659,00 dinárt költöttünk. A költséget pályázati eszközökből fedeztük összesen 3.000.000,00 dinár értékben. Úgyszintén a Valkai soron a vízvezeték is ki lett cserélve és bővítve is, ami 1.974.222,60 dinárba került. Mindkét beruházásra még a 2010-es esztendőben nyertünk pályázatot, de csak a 2011-es esztendőben érkeztek meg a pénzeszközök.

    Ezekben a beruházásokban  az adai önkormányzat is részt vett mint támogató és beruházó is egyúttal, hogy az útszakasz hosszabb szakaszon valósulhasson meg. Az év végén még három pályázatot sikerült megnyerni, amibe az önkormányzat is besegített. Mindhárom pályázatot a Tartományi Földművelési, Vízügyi és Erdészeti Titkárság írta ki, melyek közül a határi utak karbantartására, valamint a völgyparti és valkai sori kutak fúrására és kiépítésére nyertünk céleszközöket. Az év végén Völgyparton az új kút ki is lett fúrva. A kivitelezőnek 2.753.471,00 dinár lett átutalva, s várhatóak a további munkálatok is az idén.  Különben a megnyert pályázatok a határi utak karbantartására 1.600.000,00 dinár, a völgyparti kútra 4.000.000,00 dinár valamint a valkai sori kút kiépítésére pedig 1.400.000,00 dinár lett, de ezek az összegek még nem jöttek meg év végéig teljes mértékben a helyi közösség  folyószámlájára.

    Mindenek után meg szeretném említeni , hogy az adai önkormányzat az elmúlt évben sokat besegített támogatásával a helyi közösség működésébe, ami nagyon nagy segítséget jelentett. Az ünnepségek megszervezésében is segédkezett, ami nélkül biztosan nem lettek volna színvonalasak a rendezvényeink.
    Összegezve a fentieket, kevés pénzből és a megnyert pályázati eszközökből, amit a helyi közösség és az önkormányzat hozzá tudott csatolni, sikerült az évet pozitívan zárni, s a szükséges és a mindennapokban fontos teendőket biztosítani.

ÉVI KÖZGYŰLÉS  TÖRÖKFALUSI ÖTT–BEN

    A törökfalusi Önkéntes Tűzoltó Testület évi közgyűlést tartott ez év március 18-án, amelyen, sajnos, csak 13 tag vett részt. Az idén vendégek sem jelentek meg a környező településekről, mint ahogyan az megszokott volt az elmúlt években. Mivel a jelenlevők létszáma kevés volt, és nem lett ki a kvórum, ezért a napirendi pontokat csak ismertették. Elhangzottak a beszámolók a tavalyi év munkákról és a megvalósított pénzügyi befektetésekről. Az elmúlt évben egy nagy beruházás valósult meg, amire pályázaton nyertünk eszközöket. A tűzoltógarázsban egy kisebb terem, helyiség lett elrekesztve, melyet majd a jövőben az aratási ügyeletkor is tudnak használni a tűzoltók. Szó volt még az idei év terveiről is, de kiváltképpen, hogy egy újabb pályázaton megint sikerült pénzeszközökhöz jutni, amiből az egész garázsépület külsejét fel lehet újítani. A közgyűlésen sor került a Vajdasági Tűzoltó Szövetség által küldött értesítés ismertetéséről is. Minden testületnek szükséges, hogy külön operatív egységet alakítson, héttől kilenc tagút, akik önkéntes alapon, amikor arra szükség lesz, mindig készen állnak szükségállapot alkalmával. Külön kiképzésben részesülnének majd a tagok, valamint a felszerelésük is biztosítva lesz.  Mivel az ülésen nem voltak elegen, minderről csak információként volt szó, de meg lett határozva, hogy a rákövetkező héten okvetlen meg kell ismételni a közgyűlést, amelyen további döntéseket kell majd hozni.

Búzaszentelés és utcai világítás Valkai soron

    A Valkai soron április 25-én két olyan ünnepségre került sor, a mely a falu lakosai számára fontos szerepet játszott.
    Elsőként megemlíteném a búzaszentelést, amire hagyományosan mindig Szent Márk napján kerül sor. Ez alkalommal délután két órára gyülekeztek a helybeli lakósok és vidéki vendégek a búzatáblához, ami a Dragin Vladimir utcában van az új kút mellett. A szentmisét Ft. Szauer Miklós adai plébános mutatta be, valamint ő szentelte meg a zsenge búzát, melyet majd az arató versenyen fognak lekaszálni a versenyzők. A búzaszentelés vallási értelemben Isten áldásának a kérése a jó időjárásra, hogy a mindennapi kenyérre juthasson mindenkinek bőségesen. Az egybegyűltek egy szívvel-lélekkel közösen imádkoztak a Mindenhatóhoz, hogy az idei termés jó legyen s áldás legyen minden otthonra és a termőföldekre is. A szentmisét követően a helybeli szervezők egy kis megvendégelésre invitálták a jelenlévőket, ahol egyúttal Bilicki Zoltán adai polgármester úr, Tóth Tamás köztársasági küldött, Tóbiás József tartományi küldött és csoporttársaik a választásokkal kapcsolatban ismertették a tudnivalókat a jelenlévőkkel.

    Másodsorra, e napon került sor az utcai világítás felállításának hivatalos megünneplésére is, amit a Koós tanyán tartottunk meg. A Valkai soron az adai Nagyúton található tanyacsoportnak 1,5 km hosszúságban, a kövesút mellett, utcai világítás lett felszerelve. Már több éve igényelték az itteni lakosok, hogy legyen az út mellett világítás, amit most meg is tudott valósítani az adai önkormányzat. A helybeli lakosok mindezt egy kis megvendégeléssel köszönték meg Bilicki Zoltánnak, és mindazoknak, akik részt vettek a munkálatokban. A vendéglátók és a vendégek is jól érezték magukat az ünnepségen, azzal a jó megnyugtató tudattal, hogy sikerült még egy fontos, több személyt érintő, közérdekű gondot megoldani a tanyavilágban.

Molnár József

maj 2012.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Vesti iz opštine
Izglasan je novi samodoprinos
Vesti
Vesti iz policije
Mladi pišu
Aktivnosti sindikata
Prva pričest 2012.
Šarena strana
Impresum


Design by VA