Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2010. február

Címoldal
Megoldódni látszanak az anyagi gondok
Emberek - képek - események
Ünnepség a középiskolában
Tisza
Magas rangú vendégek jártak Adán
Tartalmas lakossági fórum Adán
Még egy adai országos bajnok
Élmény a javából
Pásztorbál Moholon
Az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2009. évi munkájáról
Megfenték késüket a böllérek!
Gondoljunk a jövőre!?
Kisműhelyből cégbirodalom
Farsangi mulatság
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
A moholi önsegítő csoport tevékenysége
Megkérdeztük
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Kávézzunk együtt
Hírek
Rendőrségi hírek
Teológiai gondolatok
Borászati sikerek Temerinben
Zöld levél
Játékból élt a játék
Horgászképzés
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Aktivnost sindikata

    Početkom februara 2010. godine 52 bivša zaposlena radnika DP «Potisje» Ada, koje je trenutno u stečaju,  su primila iz Fonda solidarnosti Republike Srbije novčani iznos od 135 720,00 dinara što trenutno iznosi devet minimalnih zarada u Republici Srbiji. Pošto su na poslednjoj sednici Upravnog odbora Fonda solidarnosti  pozitivno rešeni i preostali zahtevi, u narednom periodu ovu isplatu mogu da očekuju još osmoro bivših zaposlenih iz ovog preduzeća. Uslov je bio da su bili zaposleni u preduzeću u periodu od devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka i da za taj period nisu primili nikakvu zaradu, kao i da blagovremeno podnesu Fondu solidarnosti zahtev za ostvarivanje svojih prava sa kompletnom dokumentacijom, što su  u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata opštine Ada  i učinili.
    Dana 29. januara 2010. godine u Beogradu je proglašena neuspešno aukcija za preduzeće DP «IBA» Ada, jer nije bilo zainteresovanih kupaca za deo akcija ovog preduzeća koje su bile predmet prodaje. Naredna aukcija je zakazana za 19. mart 2010. godine po umanjenoj početnoj ceni.
    Ni nakon četvrtog javnog nadmetanja i prodaje imovine iz stečaja  preduzeća AD «ZORA» Mol održanog dana 19. januara 2010. godine u Beogradu ovo preduzeće nije dobilo novog vlasnika, jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Ovih dana će Agencija za privatizaciju odlučiti da li će raspisati i peto javno nadmetanje po još manjoj ceni ili će uz saglasnost Odbora poverilaca ići na prikupljanje pismenih ponuda.
    Pošto je u našoj opštini stopa nezaposlenosti izuzetno velika (blizu 30%), a stanje u privredi izuzetno teško, veoma je bitno da  nakon okončanja postojećih stečajeva i likvidacija ova preduzeća dobiju prve strateške partnere u vidu novih vlasnika i da konačno na pravi način prorade jer ona imaju perspektivu i mogu da obezbede egzistenciju za svoje zaposlene i njihove porodice. Naravno, za dobrobit naše opštine u celini i svi socijalni partneri moraju da daju svoj puni doprinos da bi se ovo ostvarilo.
    Nakon  što su održane konstitutivne sednice Povereništava Saveza samostalnih sindikata opština Ada (15.12.2009), Senta (21.01.2010) i Kanjiža (21.01.2010), dana 29. januara 2010. godine u Senti održana je konstitutivna sednica Veća Saveza samostalnih sindikata za opštine Senta, Ada i Kanjiža na kojoj su usvojena Pravila o radu kao i Program rada ovog organa u narednom periodu. Ovaj zajednički organ je formiran i funkcioniše isključivo na osnovu principa sadržanih u Odlukama o organizovanosti koje su doneli organi članica ovog Veća i to  na bazi ravnopravnosti, finansijske i imovinske samostalnosti, solidarnosti, međusobnog uvažavanja, mandatnim rotiranjem sedišta i periodičnog rotiranja funkcija. On će u narednom periodu isključivo služiti radi zajedničkog rada i delovanja prema višim organima Saveza samostalnih sindikata i Samostalnih sindikata kao i zajedničke zastupljenosti u tim organima dok će i dalje svaka članica u svojoj opštini samostalno voditi aktivnosti u zaštiti materijalno-socijalnog položaja članstva i zaposlenih uopšte. Za predsednika ovog zajedničkog  organa izabran je Belančić Miroslav, a dva potpredsednika su Klošak Judit iz Sente i Šandor Imre iz Kanjiže.
    I na kraju ovim putem želimo da skrenemo pažnju svim zaposlenima sa teritorije opštine Ada, bez obzira da li su sindikalno organizovani ili nisu, pošto smo ovih dana imali više obraćanja,  da ukoliko zato postoji potreba, da se obrate Savezu samostalnih sindikata opštine Ada radi dobijanja pravnih saveta po pitanju tehnoloških viškova, otpremnina, sporazumnih raskida radnih odnosa, plaćenog i neplaćenog odsustva, i slično lično ili na telefon 851-086, da ne bi došli u situaciju da ne ugroze svoj status.

Miroslav Belančić

februar 2010.

Naslovna strana
Ljudi - slike - događaji
Akcija „Očistimo Srbiju“
Molski dobošar
Aktivnost sindikata
Mladi pišu
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA