Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. június

Címoldal
Szomorú ünnep
Községi hírek, események
Szép vers mára
Formális hiba komoly következményekkel
Várakozás…
A Közlekedés-biztonságról szóló törvény
Aki a legmagasabb fokra tette a mércét
Szakszervezeti tiltakozás
Indiánokra emlékezünk
A jó gépésznek mindenhez értenie kell
A nevelést tanulni kell
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Sikeresen versenyző tanulók
Tavasz a cseneji tanyákon
Hírek
Rendőrségi hírek
Teológiai gondolatok
"Lenyúlt a magasból és felvett engem"
Az adai egyházközség története
Az adai zsidóságról
Zöld levél
Az én varázsteám
A cukorbetegség
Együtt az élő Tiszáért
Sajnálunk pusztuló természet
Az 5. Böködi-kupa
Az adai bérmálkozók
Tarka oldal
Politikai krónika
Impresszum

HÍREK

Továbbra is él a kapcsolat

    Május 22-én baráti látogatást tett Adán az Első Helyi Közösségben Muzslya testvértelepülés újonnan megválasztott tanácselnöke, Hallai Zoltán és a külkapcsolatokkal megbízott tanácstag Vass Tibor. A vendégeket a Helyi Közösség tanácselnöke, Vastag János és titkára, Gecse István fogadta. A februárban megválasztott muzslyai új tanács képviselői először jártak Adán, és azzal a céllal jöttek, hogy megerősítsék a 2002-ben aláírt testvér-települési egyezményből eredendő feladatokat, és hogy az együttműködés további folytatása zökkenőmentes, hatékony és továbbra is gyümölcsöző legyen. Kifejezték álláspontjukat, hogy a megkezdett és ma már komoly és mély kapcsolatokat nem szabad elfeledni, megszakítani, ellenkezőleg tovább kell fejleszteni. Ugyanez a véleménye az adai I. Helyi Közösség vezetőségének is, amiben teljes megértés született.
    A két tanács vezetőinek megbeszélése alapján megállapodtak abban, hogy mindkét fél kidolgozza azokat a lehetőségeket, programokat, amelyek számításba jöhetnek az együttműködés további megnyilvánulásában, különösképpen a művelődés, sport, képzőművészet területén, továbbá tartalmasabbá kell tenni a gazdasági – főleg a kisipar terén való – kapcsolatokat. A lehetőségek széles skáláján szerepel az is, hogy a megbeszélések szerint közös adai napokat szervezzenek Muzslyán, illetve muzslyai napokat Adán. 
    A muzslyai vendégek a megbeszélések után, alkalmi ebéden vettek részt a Helyi közösség tanácstagjaival, és más meghívott vendégekkel együtt.

-g-s


Újabb sikeres pályázat

    Az adai Műszaki Iskola pályázatot nyújtott be a Szülőföld Alapnak egy CNC eszterga és autó-diagnosztikai felszerelés – műszer vásárlására közel 10 millió forint értékben. A pályázat sikeres volt, ugyanis az Alap ennek az összegnek kb. 60%-át jóváhagyta és több, mint két hónappal ezelőtt átutalta az iskola folyószámlájára, természetesen devizában. A hiányzó összeg biztosítása céljából, az iskola a Tartományi Oktatásügyi Titkársághoz fordult, és onnan garanciát kapott az eszközök jóváhagyására. Az előállt gazdasági helyzet ellenére (a dinár árfolyamának csökkenése) májusban mindent biztosítottak, megtörtént a közbeszerzési eljárás is, azzal, hogy az Alap által megszabott futamidőt június végére halasztották. A közbeszerzési eljárást június elején lezárták, erről értesítették a Tartományi Oktatási Titkárságot, megvásárolták az alapeszközöket, ezt számlákkal és a média nyilvánosságával igazolni tudják. Mindkét alapeszköz megérkezett az iskola műhelyébe, ahol a CNC esztergának már megtörtént a műszaki átadása, az autó-diagnosztikai műszert pedig a napokban helyezik üzembe.

-g-s


A KÉPZÉSRE MINDIG SZÜKSÉG VAN

    A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének (VANCSESZ) szervezésében II. fokozatú vezetőképző tanfolyamot tartottak Adán, június 6.-án a Vöröskereszt székházában. Erről az eseményről Krizsán Vilmossal, a VANCSESZ elnökével beszélgettünk el, aki a következőket mondta:
    – A szemináriumon az eddig kiképzett 82 vezetőből ezúttal 21-en vettek részt, akik már korábban vezetői képzésben részesültek Csongrádon (2000-ben), Adán (2003 és 2005-ben) és Horgoson (2007-ben). A szemináriumon szó volt az egyesületek és a szövetség működéséről, különböző nagycsaládos programok megvalósításáról, amikor pozitív példákkal próbáltak ösztönzőleg hatni  az egyesülete vezetőire. Kiemelték, hogy több olyan rendezvény is van, amelyek állandósultak, hagyományosan megszervezik őket. A Szövetség részéről ilyen a vezetőképző tanfolyam, ifjúsági tábor, csoportvezetők képzése, nagycsaládos találkozók megszervezése, külföldi egyesületekkel való együttműködés stb. míg az egyesületekben a családgondozási program, gyermektáborok, családi vasárnapok, farsangi gyermekbálok, húsvét-és karácsony előtti kézműves foglalkozások, évzáró ünnepségek honosodtak meg.
    – Ezen a szemináriumon elemezték a működési feltételek mostani állapotát és megállapították, hogy több egyesületnek megvannak a működéshez szükséges alapfeltételei, néhánynál pedig folyamatban van e kérdés megoldása. A Szövetség több egyesületnek számítógépeket és internetes hozzáférhetőséget biztosított. Arra is rámutattak, hogy a legfontosabbak az aktivisták, az önkéntesek tevékenysége, valójában ők szervezik az egyesületek munkáját. Elemezték a pályázati lehetőségeket is, és örömmel tapasztalták, hogy az önkormányzatok többsége (kivéve az adait) külön pályázatot ír ki a rendezvények pénzelésére. Emellett a Tartományi titkárságok pályázatai is nyilvánosak, amire több nagycsaládos egyesület is jelentkezett.
    – Az önkéntes munka és segítőkészség fejlesztéséről illetve a különböző vezetési technikák megvalósításáról külön gyakorlatot tartottak. E téma azért is érdekes, mert az egyesületekben gyakran előfordulnak sértődések, vélt vagy valós igazságtalanságok, viták és nézeteltérések, amelyeket meg kell oldani, kezelni kell őket. A szeminárium befejező részében a résztvevők elmondták véleményüket az egész napi programról és valamennyien úgy ítélték meg, hogy hasznos volt, sokat segített az egyesületi munka újraélesztésében, fejlesztésében, esetenként az átszervezésben is – fejezte be Krizsán Vilmos.            

Bálizs Géza


Megoldódott az esővíz elvezetése a Ž. Zrenjanin és a Njegoš utcák kereszteződésénél


PÁRJÁT RITKÍTÓ ORVOSI ELŐADÁS

    A Szerb Orvostársaság Tiszamenti Régiója tagjai részére május 13-án továbbképzési előadást tartottak az adai Park Szállóban.
    Itt hallgattuk végig prof. dr. Stevan Plješa neves belgrádi urológus-professzor előadását a Szövődménymentes húgyúti fertőzések címmel, a Bonifar gyógyszertár támogatásával.
    A koraesti órákban megtelt a hotel régi nagyterme. Az előadás után hasznos hozzászólások hangzottak el, amit - a már említett gyógyszertár jóvoltából - egy rövid, de jó hangulatú fogadás követett. Ismét eltölthettünk néhány jó hangulatú órát kollégáinkkal (Zentáról, Magyarkanizsáról, Csókáról és Adáról), egybekötve így a kellemest a hasznossal.

Dr. Horváth Edit


BOGÁNCSLEPKÉK INVÁZIÓJA

    2009. május utolsó negyedében Észak-Afrikából bogáncslepkék milliói lepték el a Kárpát-medencét, benne Vajdaságot és Adát is. Itt az éppen virágzó hársfák (Tilia cordata) virágaiból bőséggel táplálkoztak, majd lerakták petéiket. Ekkora lepkeinvázióra korábbról senki sem emlékszik. A kiváltó oka az volt, hogy Észak-Afrikában is nagy szárazság uralkodott és így nem találtak elegendő táplálékot. Később a lepkék Nagy Britanniát is elérték.

Király János


Lélekben együtt legyünk

    A Jugoszláv Kékkereszt Egyesület június 10-én tartotta évi rendes közgyűlését a Dózsa György utcai székházában, melyen a tagság mellett jelen voltak: Vreckó Ferenc gunarasi plébános, a szabadkai, a becsei szervezet képviselői, a moholi Idősek Otthonának küldöttsége. Az egybegyűlteket Lakatos Zoltán elnök üdvözölte, majd a munkatestületek megválasztása után átadta a szót Zolcer Istvánnak, aki a továbbiakban a közgyűlés elnöklője volt. Rövid bevezetője után ismertette az egyesület múlt évi tevékenységét, kiemelve egyik fő megmozdulásukat, az ősszel megszervezett megerősítő hétvégét, amely sikeres volt. A továbbiakban szó volt a pénzügyi helyzetről, miszerint a múlt évet pozitívan zárták (nyolcezer dinár maradt a folyószámlán). A 2009-es évi munkaprogram rövid ugyan de tartalmas és változatos: főleg a helyi csoportok megalakítása a fő cél, továbbá, figyelemkeltő előadások szervezése szakemberek bevonásával, csoporttalálkozók lélekbeli megújításának folytatása, hisz legfontosabb, hogy „lélekben együtt legyünk”. Szaktanácsadást, segélynyújtást is tervbe vettek. Minderre az aktivitásra 60.000 dinárt irányoztak elő.
    Néhány személycsere történt a vezetőségben: az elnökség új tagja Török Ilona lett, az egyesület titkárává Zolcer Istvánt választották, míg a pénztáros munkakörét Szollár László látja el.
    A végén a jelenlevők a zentai ft.Nagy József esperes-plébános előadását hallgathatták végig.

Bálizs G.

Kitüntetett véradók

    A Vöröskereszt községi szervezete június 12-én rövid ünnepi műsor keretében átadta a többszörös véradóknak az elismeréseket, emlékérmeket, diplomákat. A megjelenteket, közöttük Világos Tibor alpolgármestert és a zentai vérátömlesztő állomás képviselőjét Krizsán Vilmos titkár üdvözölte.
    A rövid művelődési műsor után a titkár elmondta, hogy a véradók száma községünkben 2005 óta növekvőben van, ugyanis az akkori 600 körüli véradók száma 2008-ban 670-re növekedett. Az idénre különben 13 akciót terveztek Adán, Moholon, Törökfaluban és a Műszaki iskolában. Az eddigi eredmények arra utalnak, hogy ebben az évben valószínűleg még több új véradó jelentkezik. Elmondta továbbá, hogy a véradók adatait bevitték a számítógépbe, így naprakész és pontos nyilvántartásuk van, ami megkönnyíti a munkát.
    Ezután id. Kiss Tibor, dr. Kecskés Benedek Andrea, a Vérátömlesztő osztály képviselője és Világos Tibor átadta az elismeréseket annak a 49 személynek, akik 10, 20, 35, 50, 75 illetve 100 alkalommal adtak vért. Százszoros véradók: Grga Ivić és Tuba János, hetvenöt alkalommal adott vért: Somogyi Mihály, Tóth Antal, Miroslav Belančić, Fábián Sándor, Kocsis Gábor, Hajdu István, míg ötven alkalommal Péter István, Gubik György, Krizsán Vilmos, Szabó Tibor, Tóth Márta és Juhász Ferdinánd adott vért.

B. G.


Vadvirág-fesztivál

    A Vadvirág Hagyományápoló Kör az idén harmadszor szervezte meg a Tavaszi nemzetközi fesztivált. A rendezvényre május 30-án került sor az adai színházteremben. Egyedüli szépséghibája a rendezvénynek a kevés számú közönség.
    A műsorban fellépett a magyarországi Tata Művészeti Iskola Kenderke néptánc-együttese, a temerini Szirmai Károly M.E néptáncosai, Égető Emese népdalénekes, valamint a vendéglátó Vadvirág Iglice, Pipacs, Tarsóka tánccsoportja, illetve a Füzike ének-csoport és az Esztena népzenei együttes.
    A néptánccsoportok produkcióin keresztül elbarangolhattunk Somogyba, a Dél-alföldre, a Galga mentére, Erdély egyes vidékeire. Kiemelhető Égető Emese fellépése, aki magyarországi szlovák népdalokat énekelt és a Füzike, akik Dél-alföldi dalokkal léptek fel.
    A kevés számú közönség kiváló produkciókat láthatott, szemmel látható a fejlődés, az eddig befektetett munka eredménye.

B.G.


Villámcsapás

    Május 22-én éjjel 23 óra körül Adát is elérte a Kárpát-medencében tomboló zivatar. A hatalmas erejű szél fákat tépett ki tövestül, ágakat szaggatott le, de a legnagyobb kárt egy villámcsapás okozott a Nikola Tesla utca 34-es számú házában. A villám a tetőn lévő TV-antennába csapott, az a vezetéken keresztül levezette a lakásba, pontosabban a nappali szobába, és ott hatalmas kárt okozott – mintha bomba robbant volna. Széttépett szekrény, megrepedt fal, leszakadt mennyezetrész, földön fekvő TV készülék, betört ablaküvegek látványa fogadta a szobába lépőket. A manzárdtető három oldaláról is a nyomás következtében lehullottak a cserepek, azzal, hogy egyik oldal majdnem totális kárt szenvedett. A szerencse a szerencsétlenségben, hogy tűz nem keletkezett. A villámcsapás pillanatában senki sem tartózkodott a szobában, így sérülés vagy nagyobb tragédia nem történt, ellenben az anyagi kár igen tetemes.
    Az Első Helyi közösség tanácsának döntése alapján a tulajdonos, Halász Anna pénzbeli segélyt kap a keletkezett kár elhárítása céljából.

-g-s


Újabb Guinness-rekord Adán

    Az Orginal Gastro Klub Gali Zoltán vezetésével sikeres Guinness-rekord kísérletet hajtott végre június 1-jén a Gulyás Party elnevezésű rendezvényen, ami során 200 méteres összefüggő rúdra 101 bográcsot függesztettek fel, és ezekben főztek birkapaprikást, marhapörköltet és babgulyást a Vajdaságból, Magyarországról és Szlovákiából érkezett versenyzők. A rekordkísérlet ugyanis egyúttal főzőverseny is volt, amit figyelemmel kísért Slobodan Lazarević, a szerbiai Guinness-iroda képviselője is. A magyarkanizsai Pakai István vezette zsűri döntése értelmében a főzőversenyen a legfinomabb bográcsos ételeket a begecsi Janko Pincer (marhapörkölt), az adai Makra Rudolf (birkapaprikás) és Varró Mihály (babgulyás) készítették el. A versenyzők között kisorsoltak egy montenegrói nyaralást is, amelyet az adai Palatinus Flórián nyert meg. A szervezők reményei szerint a rekordkísérlet bejegyzésére hamarosan sor kerül a londoni Guinness-irodánál. Az egész napos rendezvény helyszínén, az adai rekreációs központban zenekarok, sörsátrak és kirakodóvásár is várta a látogatókat.


Nagy tömeg a rekordkisérleten

Csincsik


Moholi nyugdíjas mazsorettek Cserkeszőlőn

    A hónap elején azért látogattam meg kedves nyugdíjas ismerőseimet, hogy beszámoljanak nekem egyik közelmúlti teadélutánjukról, melyen vendégeiket újdonsággal lepték meg. Hogy most mit találtak ki a moholi Nyugdíjas Egyesület tagjai? Zsákbamacska! Nyolc vidéki nyugdíjas csoport volt a vendégük, akik kíváncsiak is voltak, mit rejt a vendéglátók hatalmas és titokzatos zsákja!
    ”A több mint 100 vendég bevállalósan kapkodta szét a sejtelmes csomagokat, és izgatottan láttak neki a kicsomagoláshoz, hogy végre meglássák kinek mi jutott. Ez nagy élményt jelentett, hiszen gondoskodtunk róla, hogy az legyen az ajándékok rengeteg papírba való csomagolásával és ragasztásával!” – mesélték, miközben készülődtek valamire, de az már nem volt zsákbamacsek! Leültettek egy székre, és megkértek, hogy jól figyeljek. Hát, én ezt is tetem. Figyeltem. És ők, a tánccsoport tagjai, lenyűgöztek a bemutatójukkal. Bámulatos produkciót hoztak össze ismét! El is dicsekedték, hogy a magyarországi Cserkeszőlőn megrendezésre kerülő 12.Nemzetközi Nyugdíjas találkozóra utaznak június 6-án, és az előttem elpróbált műsorszámmal mutatkoznak be:” Petrics Zoltán foglalkozott velünk, és készített fel minket, mazsoretteket, és dicsekedve mondjuk, ezt is megcsináltuk!”
    A hazatérésük után Zsótér Idával beszélgettem, és kértem élménybeszámolót tőle:
    „Fantasztikus volt! Rengeteg résztvevő és odalátogató. Amikor felöltöztünk, a fellépő ruhánkba, szinte  nem volt olyan, aki megállta volna, hogy szó nélkül menjen el mellettünk, de az a megjegyzés esett a legjobban, amikor azt mondták, hogy ez az öltözet eltakarja a csoport tagjainak korkülönbségét! A fellépésünk előtt izgultunk kicsit, de már a produkciónk elején sikerült megnyernünk a közönséget, amely tapssal bíztatott minket műsorszámunk végéig. A magunkkal hozott fényképek részletezik mindezt!” – a képekből kaptam néhányat, hogy általam és a szerkesztők által eljusson az olvasókhoz is a belevaló moholi nyugdíjas tánccsoport cserkeszőlői látogatásának képes beszámolója.

Lajkó Szilvia


A régi barátság jegyében

    Az adai Vadvirág Hagyományápoló Körben április 29-31-ig szerveztük meg a néptánc-fesztivált. Ennek az évzáró rendezvénynek már hagyománya van, ugyanis 7. alkalommal került megrendezésre. Célja, a bemutatkozáson és szórakoztatáson kívül, a barátság ápolása is a hasonló szervezetekkel, ugyanis a tatai Kenderke Művészeti Iskola tanulóinak és tanárainak egy csoportja, és a temerini Szirmai Károly Művelődési Egyesület tánccsoportja tette változatossá és hangulatossá a szombat esti gálaműsort. A vendég és az adai táncosokon kívül fellépett még: az Esztena népzenei együttes, a Vadvirág asszonykórusa, Égető Emese szólóénekes és a Füzike énekcsoport. A táncosokat a Véka népzenei együttes kísérte. A műsorban szereplő jókedvű, felszabadult fiataloknak fergeteges táncát a közönség vastapssal jutalmazta.


A Vadvirág táncosainak felvonulása

    A Kenderke táncosaival az első találkozás 1994-ben volt, és ezt a látogatást 1996-ban a tataiak viszonozták. Az idei találkozásnak mindannyian nagyon örültünk. Igyekeztünk is tartalmassá tenni számukra a délvidéki látogatást. Ezért pénteken útba vették Szabadkát, megnézték a szecessziós stílusú városházát, majd Bánátba látogattunk el az eleméri Kegytemplomba, az aradi vértanuk egyikének, Kiss Ernő honvédszázadosnak sírjához. Történelmi múltunk megismerése érdekében nem hagyhattuk ki az aracsi Pusztatemplom meglátogatását sem. Feledhetetlen számunkra a harangszó, amellyel a tordai műemlékvédők fogadtak. Mindkét emlékhelyen rövid ismertetővel kedveskedtünk a vendégeknek.
    A szombati nap már inkább az ismerkedésé, a vidámságé volt,ugyanis délelőtt  utcabálon mutatkoztak be a vendégekkel a táncosok, toborzót tartva az esti  fellépésre. Községünk nevezetességeinek bemutatása is része volt a napnak. Az esti gálaműsort a vacsora és a táncház követte. Vasárnap délelőtt látható volt a bensőséges barátság vendégek és vendéglátók között. Azzal búcsúztunk, hogy jövőre a Tatai Sokadalomban ismét találkozunk.

Szabó Szabados Ilona


KÖSZÖNETMONDÁS

    Szívünk meleg szeretetével köszönjük Bilicki Zoltánnak, Ada község polgár mesterének, hogy segített eljutnunk a XII. Nemzetközi Nyugdíjas Találkozóra, a magyarországi Cserkeszőlőre, ahol tánccsoportunk és énekkarunk is szép sikert ért el.

Ada nyugdíjasai

*

    Különösen szép élményben volt részem, amikor a következő csodás hír jutott el hozzám:
    Megjelent egy gyönyörű könyv, Vajdasági magyar nők élete címmel, ahol Orosz Angélával együtt személyem is méltatva van.
    Köszönöm, hogy marad személyemről is szép emlék a következő nemzedékeknek!

Bikicki Mária

ISMÉT BŰVÖLT A BÁRDOS

    Újfent dicséretet érdemel az a gondolat, hogy a Bárdos Lajos Zenei Hetek adai rendezvényét összekössék a Szentháromság nevét viselő katolikus templomunk búcsújával (név-ünnepével), mert az ének- és kórusművészet magas szintjét viselő helyi és vidéki csoportok templomi fellépése páratlan művészeti élményt biztosít községünk igencsak akadozó művelődési életében. Mondhatnánk úgy is, hogy oázis az igénytelenség, a középszerűség sivatagában.
    Június 7-én az adai katolikus templomban, az ünnepi szentmisén az adai Musica Humana, a budapesti Gemma és a Gesualdo vegyeskórusok, valamint a nagybecskereki Emanuel Vegyeskar tagjainak közös éneklésében elhangzott Bárdos Lajos Missa Tertia, Aeterne rex és a Tábortűznél műve, a szentmise után pedig az említett kórusok a szentélyben majd kétórás hangversenyt adtak.
    Ez a hangverseny, a korábbi években tartott hasonló előadásokkal együtt, amelyeken más énekkarok is felléptek, olyan szép zenei és énekművészeti élményt adtak, hogy a jelenlévő művészetkedvelők hetekre való töltést kaptak. Jobb hírveréssel talán még több látogatót lehetne hívni e kivételes rendezvényre, amelynek megtartásáért és hagyományossá tételéért igazi dicséret illeti Szauer Miklós helybeli plébánost és a Musica Humana Kamarakórust.


MULTIKULTÚRÁLIS FILMEK MOHOLON

    Május 21-én Moholon, a Művelődési Otthon szép termében egy fiatal filmes alkotókból álló nagykikindai csoport érdekes filmbemutatót tartott. Az egyik alapítvány támogatásával, az úgynevezett vajdasági „multikulturális közeg” kiemelkedőnek tartott nő-tagjairól - egy szlovák, egy roma és egy magyar nőről - készített portréfilmeket vetítettek, és a főszereplők között volt az adai Orosz Angéla naiv festő és kézimunka-alkotó is. Az ő alkotása a búzamezők 7 virágából (búzakalász, búzavirág, pipacs, szarkaláb, kispénzvirág, vetési boglárka, konkoly) megrajzolt adai motívum, amit később éppen a mesterségesen forszírozott „multikulturális” gondolat hatására neveztek át „dél-tiszavidéki” motívummá.


Kikindai fiatal filmes alkotók Moholon

    Maga a film üdítőleg hatott, és hízelgő, hogy az adai embereket roppant kedvező színben tüntették fel. Nagy kár azonban, hogy idegen közegben idegen nyelven, szerbül mondták el mondanivalójukat, és így meglehetősen mesterkéltnek hatottak. Viszont a hozzászólások között tartalmasnak és üdének tűntek Krizsán Magdolna Orosz Angéláról, anyanyelvén mondott méltató szavai.
    A bemutató mégis hasznos tanúságokkal szolgált arról, hogy minden környezet minden etnikai csoportjának eminens tagjai elsősorban saját környezetükben válhatnak naggyá, és csak másodlagosan a multikultúrális közegben (de oda már igencsak mások helyezik őket).

juni 2009.

Naslovna strana
Spasovdan - Krsna slava
Vesti iz policije
Pozdrav mojim bivšim pacijentima
Politička hronika
Impresum


Design by VA