Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. január

Címoldal
Amikor az ünnepek véget érnek
Községi események
Szép vers
Községünk aktuális munkálatai
A község kitüntetettjei
Bíróságaink védelmében
Kiosztották a licenceket
Séta az egészségért
Isten veled, öntöde
2009, a magyar nyelv éve
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje
Fehér táj
Ritkán látott torony
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Hírek
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Címeres nemeslevelek - IX.
Olvasói levél
Árnyas oldal
Tarka oldal
Karácsonyi-újévi kép-parádé
Politikai krónika
Impresszum

A község kitüntetettjei

    Ada Község Képviselő-testülete december 29-én tartotta az év utolsó (sorrendben a VI.) ülését, amelyet egy kis jóakarattal ünnepi ülésnek is nevezhetünk. Ugyanis a rendes napirendi pontok elfogadása és megvitatása után utolsó napirendi pontként a községi elismerések odaítélése és átadása szerepelt. Ez az esemény tette ünnepélyessé az ülést.
    Ám az eddigi gyakorlat szerint a község elismeréseit Ada napján, július 2-án adják át az arra előterjesztett és érdemesnek tartott személyeknek, szervezeteknek, intézményének. Ebben az évben ez nem így történt, ami némi magyarázatra szorul.
    Arról van szó, hogy Ada ünnepe olyan időre esett, amikor a választások már megtörténtek ugyan, de az új helyi önkormányzat még nem alakult meg, így érdemben nem is hozhatott döntést, noha az elismeréseket előterjesztő bizottság idejében elvégezte munkáját. Itt kell megjegyezni, hogy ebben az évben május 31-ével bezárólag 16 beterjesztő 22 javaslatot adott át a Bizottságnak. Ebből 15 természetes személyre, 4 egyesületre, és 1-1 intézményre, illetve civil szervezetre vonatkozott. A Bizottság június hó folyamán, pontosabban 10-én, 17-én és 24-én vitatta meg a beérkezett javaslatokat, elvégezte az értékelést, javaslatát átadta a képviselő-testület illetékes osztályának. A lemondó félben lévő képviselő-testület nem tűzte napirendre az ajánlatokat, viszont a július 7-én megalakult új testület csak a december 16-án tartott ülésén hozta meg az ünnepekre és évfordulókra való megemlékezéssel, valamint az elismerések odaítélésével foglalkozó bizottságról szóló határozatát, egyúttal új bizottságot is nevezett ki. Az új bizottság megerősítette az előző bizottság javaslatát, és így került a december 29-én tartott ülés napirendjére a díszoklevelek (2), érdemérmek (3) és dicsérő oklevelek (4) átadása.
    Díszoklevélben részesült: 
    ZORAN DRAGIN adai lakos, aki két mandátuma ideje alatt a Községi Végrehajtó Bizottság elnökeként és a községi elnök helyetteseként lelkiismeretes munkájával jelentősen hozzájárult a község teljes fejlődéséhez, a gazdasági struktúrájának és vallási létesítményeinek építéséhez, jelentős beruházások megvalósításához, a mezőgazdaság fejlesztéséhez, minthogy az emberek és nemzetek közötti jó viszonyok megteremtéséhez és saját példájával támasztotta alá, hogy ha a szorgalmas munkával a polgárok javát keressük, az életet jobbá és szebbé tehetjük. Így méltán nyerte el a polgárok bizalmát.
    SZŐKE ISTVÁN adai lakos, a sport és a testnevelés területéhez való hozzájárulásáért, játékosként és edzőként a kézilabdának szentelt teljes karrierjéért, a sportoló, aki felfejlesztette a női kézilabda klubot, és aki munkájával sok érem megszerzéséhez járult hozzá, emelvén ezzel az Ada községbeli polgárok sportszellemét.
    Érdemérmet kapott:
    VASTAG JÁNOS adai lakos, aki egész élete és munkássága során az adai Első Helyi Közösség aktív tagjaként a társadalmi tevékenység több területén kivette részét azzal a céllal, hogy polgártársai életét tartalmasabbá tegye, pozitív energiáját a tájékoztatás során önzetlenül átadván megszépítette és tartalmasabbá tette mindennapjaikat.
    AZ ADAI ARANYKAPU MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – mely az egy évtizedes munkája során a magyar népművészet hagyományát ápolta, így erősítve meg a magyar nép hagyománya és kultúrája iránti szeretetet. Ada község és polgárainak toleráns, multikulturális, hagyományőrző hírét szerte az országban és külföldre is eljuttatta
    SNEŽANA DOŠIĆ moholi lakos, a Novak Radonić Általános Iskola igazgatója, akinek keze alatt sok gyerek tanult Ada községben és a budapesti szerb gimnáziumban egyaránt, aki pozitív energiáját szorgalmas és lelkes tevékenységébe fektette különböző rendezvények megszervezésekor magyar és roma nyelven. Ezzel hozzájárult Ada község területén a multietnikus és multikulturális fejlődéshez.
    Dicsérő oklevélben részesült:
    AZ ADAI HELYI LAP, A PANORAMA-KÖRKÉP – amely az egy évtizedes fennállása során az Ada községbeli és az Adáról elszármazott honfitársainkat hitelesen tájékoztatta községünk eseményeiről, bemutatta figyelmet érdemlő polgártársainkat, felhívta a figyelmünket közösségünk életének fellendítésére, feljegyezte a felejthetetlen és időtálló történéseket.
    BARANYI ISTVÁN moholi lakos, a szülőfalujával, Mohollal kapcsolatos kutatómunkájáért, amely lelkesedésének, odaadó munkájának köszönhetően egészen monográfiává nőtte ki magát: Mohol rendezett tanácsú nagyközség – mezőváros címmel, így állítván Moholnak és polgárainak örökös emléket.
    A MOHOLI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET – amely az idén ünnepli fennállásának 123. évét, és amelynek keretében 1887 óta fúvószenekar is működik. Az egyesület fennállása és működése során tagságát szorgalmas, önfeláldozó, humánus érzületű amberek alkották, akik felelőséget vállaltak a közösségükért.
    RADOVAN TEŠIĆ moholi lakos a sport területén, különösen a Delfin úszóklubban végzett lelkes munkájáért, melynek keretében több generáció tanult meg úszni és számos éremmel büszkélkedhet. A klub sikereiben az edzőnek is nagy szerepe van, aki az úszóklub hírét messzire viszi, ezzel Ada községnek és az egészséges sportszellemben felnőtt gyerekeknek a hírnevét is öregbítvén.
    A díszokleveleket, érdemérméket és a dicsérő okleveleket Csonka Áron, a községi képviselő-testület elnöke adta át a kitüntetetteknek.

januar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Dodela javnih priznanja
Molski dobošar
Vesti
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA