Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. január

Címoldal
Amikor az ünnepek véget érnek
Községi események
Szép vers
Községünk aktuális munkálatai
A község kitüntetettjei
Bíróságaink védelmében
Kiosztották a licenceket
Séta az egészségért
Isten veled, öntöde
2009, a magyar nyelv éve
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje
Fehér táj
Ritkán látott torony
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Hírek
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Címeres nemeslevelek - IX.
Olvasói levél
Árnyas oldal
Tarka oldal
Karácsonyi-újévi kép-parádé
Politikai krónika
Impresszum

KÖZSÉGÜNK AKTUÁLIS MUNKÁLATAI
BILICKI ZOLTÁN KÖZSÉGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA A 2008-AS ÉVRE

    A tisztelt olvasókat szeretném tájékoztatni az Önkormányzat eddigi munkájáról !
    Elsődlegesen a hidat hoznám fel témának, mivel ez Ada község legnagyobb beruházása és egyben a legérzékenyebb pontja. Büszkén dicsekedhetünk, hogy a Nagyberuházási Alap jóváhagyott 190 millió dinárt, így a további munkálatokhoz megvan a pénzeszköz.  Egyelőre az aszfaltozást és a rozsdátlanítást az időjárási viszonyok miatt nem tudják végezni, de folytatják, mihánt az idő megengedi. Meg kell említeni, hogy nagy problémákba ütköztünk, mivel az előző községi vezetőség aláírt egy szerződést a „felügyelésről”, mely bennünket arra kötelez, hogy havonta fizessünk 1,7 millió dinárt, ami nagyon nagy teher a költségvetésünkhöz viszonyítva!


Az új híd látványa Ada déli kapujánál

A hídhoz vezető úttal kapcsolatban a dokumentáció készítése folyamatban van, várhatóan január közepéig lesz átadva. Sikerült kilobbizni 100 millió dinárt, melyet jövő évben utalnak át az út befejezéséhez. Mint tudják, a moholi Nagyút el van kezdve, és az utóbbi 8 évben mindössze 6 km lett építve. Ha ilyen tempóval folytatnák, lehet, hogy unokáim se látnák. Ezért kezdeményeztem egy találkozót, melyre meghívtam a romániai Temesvár, a horvátországi Eszék, valamint a vajdasági Zombor, Kúla, Topolya, Kishegyes, Csóka, Törökbecse és Nagykikinda polgármestereit, mivel ezeket a helyiségeket érintené az az útszakasz, mely összekötné ezt a három országot a kishegyesi csomópontnál az E-75-ös autópályával, és ezáltal még Magyarország is bekerülne ebbe az áramlatba. Ennek  fő célja az volt, hogy aláírjuk azt a szándéknyilatkozatot, amellyel támogatják  a Vajdaságot  kelet-nyugat irányban átszelő útvonalnak az építését, amely az adai hídon keresztül vezetne át, és ez által nagyobb eséllyel pályázhatnánk hazánkban és EU intézményeknél. Tehát rámutatva a moholi Nagyút kiépítésének a jelentőségére, remélem a munkálatokat felgyorsíthatjuk, mivel akkora eredményt értünk el, hogy a Nagyberuházási Alap jóváhagyott 46 milíó dinárt a további munkálatokra.
    Az ipari zóna is érdekesebb lenne a befektetők számára!
A Tartományi Helyi Önkormányzati és Községközi Együttműködési Titkárság 1,7 millió dinárt hagyott jóvá az ipari zóna  villanyhálózatának és gázvezetékek tervdokumentációjára. Sajnos, a gazdasági válság miránk is kihatott. A MOL nevezetű céggel a megkezdett tárgyalások a beruházásról megszakadtak. A kanalizáció körüli munkálatok folytatódnak, további pénzeszközt kaptunk a Nagyberuházási Alaptól, méghozzá 15 millió dinárt a csatornahálózat fő vezetéke II. fázisának kiépítésére. Elkészül rövidesen a pályázat az EU felé, a kanalizációs vezetékek és a központi tisztítóberendezés kiépítésére. Ehhez a beruházáshoz kb. 8 millió euróra lesz szüksége községünknek. A sportpanzió befejezése körül is voltak nehézségek, mivel erre szükséges pénzeszközt már egyszer kapott az előző községi vezetőség, és mégse lett befejezve az ígérethez méltóan. Nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy még kapjunk pénzt, ezért több ízben is tárgyaltunk a Gazdasági Minisztérium turizmussal megbízott osztályával, ennek eredményeként jóváhagytak 15 millió dinárt, így a munkálatokat tovább tudtuk folytatni. A sportpanzió január végéig be is lesz fejezve.
A kerülőúttal kapcsolatban is folytattunk tárgyalásokat a Szerbiai Utak közvállalattal, és ígéretet kaptunk, hogy tavasz folyamán sor kerül ennek befejezésére, ami azt jelentené, hogy a teherforgalom a következő év második felében a központon kívül folyna. Ehhez még előzőleg szükséges a telkeket megvásárolni, amit január vége felé kezdünk el. 
A moholi sportcsarnok körül is akadtak bonyodalmak, mivel elsődlegesen tornaterem építésére lett a kérelem átadva. Miután mi vettük át az igazgatást, úgy ítéltük meg, a moholi fiataloknak is szüksége van Sportcsarnokra, ezért kijártuk a köztársasági és a tartományi szerveknél ennek építését.
– Ezeknek a felsorolt kapitális beruházásoknak a befejezése az elsődleges célunk ebben a mandátumban. Viszont a kapitális beruházások mellett is sok más dolgot végzünk egy időben.
– Folyamatban van az önkormányzat átszervezése is. Az ügyfélfogadási iroda munkaideje is azért lett meghosszabbítva, hogy a lakosság igényeinek megfeleljen. 
– Fontosnak tartom megemlíteni, hogy Törökfalun elkezdték a temetőtől a központig vezető út kiszélesítését. Ezeknek a munkálatoknak az értéke 11 millió dinár.
– A falusi turizmus fellendítéséhez szükséges  első lépéseket is megtettük, több pályázat is át lett adva a völgyparti szélmalom renoválására. Búcsú Attila (DP) tanácstag kezdeményezésére folyamatban van az adai turisztikai iroda megalakítása, amely által beindíthatjuk hivatalosan is községünkben a turizmus fellendülését.
– Az egészségház bővítésének a munkálatai is a vége felé közelednek. Ennek a pénzelését is a sokszor említett Nagyberuházási Alap biztosította, amely a Demokrata Párt irányítása alatt áll.
– Az adai közvilágításra is ettől a szervezettől kaptunk 3,9 millió dinárt. A munkálatok januárban kezdődnek, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik.
– A köztársasági képviselőnknek, Tóth Tamásnak köszönhetően a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériumtól 5 millió dinárt kaptunk a kommunális szemét gyűjtőhelyének szanálására és átrendezésére.
– Pályázatot adtunk még be a Helyi Önkormányzatok Minisztériumához az informatikai berendezések és rendszerek felújítására.
– Folyamatban vannak az óvodák felújításai is, Moholon kettőt már be is fejeztek.
Evvel a beszámolóval azt szeretnénk elérni, hogy tájékoztatva legyenek mindazok, akik eddig is bíztak bennünk, akik pedig nem, ezután kezdjenek el bízni bennünk!
A Demokrata Párt nem csak ötletekről ódázik, hanem a tettek mezején is helytáll.
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy községünkben szebb és barátságosabb életet biztosítsunk!

Bilicki Zoltán, Ada község elnöke

januar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Dodela javnih priznanja
Molski dobošar
Vesti
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA