Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. január

Címoldal
Amikor az ünnepek véget érnek
Községi események
Szép vers
Községünk aktuális munkálatai
A község kitüntetettjei
Bíróságaink védelmében
Kiosztották a licenceket
Séta az egészségért
Isten veled, öntöde
2009, a magyar nyelv éve
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje
Fehér táj
Ritkán látott torony
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Hírek
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Címeres nemeslevelek - IX.
Olvasói levél
Árnyas oldal
Tarka oldal
Karácsonyi-újévi kép-parádé
Politikai krónika
Impresszum

A Magyar Koalíció lakossági fóruma
BÍRÓSÁGAINK VÉDELMÉBEN
  • A Magyar Koalíciót alkotó Vajdasági Magyar Szövetség, Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Demokrata Közösség vezetőinek és magasrangú képviselőinek, az adai községi Képviselő-testületet alkotó többi párt és csoportosulás vezetőinek és képviselőinek, valamint a Magyar Koalíció szimpatizánsainak részvételével Bíróságaink sorsa témakörrel sikeres lakossági fórumot tartottak január 16-án a Városháza nagytermében.

    Mint ismeretes, a múlt év vége előtt a Szerb Képviselőház egy törvénycsomag keretében elfogadta a szerbiai bíróságok ésszerűsítéséről szóló törvényt is, amelynek eredményeképp az eddigi 138 szerbiai alapbíróságból 2010. január elseje után csak 34 marad meg, a többi pedig – köztük az adai is – ezeknek a megmaradó alapbíróságoknak (esetünkben a szabadkainak) kihelyezett tagozata lesz. Ez talán nem is lenne annyira bántó, ha a megszüntetésre kiszemelt alapbíróságok közül több is nem nemzetiségi területen volna, és megszüntetésük nem kisebbségi érdekeket sértene! A VMSZ parlamenti képviselői tiltakozásképp nem vettek részt a parlamenti szavazáson, a többség azonban, csekély szavazattöbbséggel, így is elfogadta a jogszabályt.


Csonka Áron és Világos Tibor

    Az adai lakossági fórumon is ezt a döntést kifogásolták, kisebbség- és Európa-ellenesnek nevezték, míg a Demokrata Párt jelen lévő képviselője, Tóth Tamás, a Szerb Parlament adai népképviselője megpróbálta megmagyarázni és megvédeni a döntést.
    Knézy Péter, óbecsei polgármester sajnálatosnak, hátrányosnak, kisebbségellenesnek nevezte az új jogszabályt és hangsúlyozta, hogy Óbecse az 1740-es években kapott önálló bíróságot, amelyiknek sikerült átvészelnie az azóta bennünket ért sorscsapásokat, ám a mostani „demokráciába” bele kell pusztulnia, és 270 év elteltével meg kell szűnnie!


A közönség

    Hasonló a helyzet a zentai, az adai, a magyarkanizsai, a topolyai, a nagykikindai stb. alapbíróságok esetében is. Ezért az óbecsei Képviselő-testület (azóta már a topolyai is), szinte egyhangúlag, olyan tiltakozó határozatot fogadott el, amelyikkel sürgetik a jogszabály mielőbbi visszavonását.
    Ürményi Ferenc, korábbi adai polgármester, mint az adai községi bíróság egykori gyakorló bírája, figyelemre méltó állásfoglalásában méltatta, és védelmébe vette az adai és a többi bíróság önálló munkáját és státuszát. Hangsúlyozta a bíróságunk további önállóságának fontosságát és közölte a hallgatósággal, hogy az ő polgármestersége alatt a különféle szerbiai fórumoknál hangot is adott e meggyőződésének, sőt a legfelsőbb helyről ígéretet is kapott az alapbírósági státusz fennmaradására!


Csonka Áron, Knézy Péter, Ürményi Ferenc,
Ágoston András, dr. Páll Sándor, Pásztor Bálint

    Ágoston Ándrás, a VMDP elnöke sürgette, hogy az érintett hat község szakértői készítsenek elemzést az alapbíróságok megszüntetésének minden lehetséges következményéről és e tanulmány alapján a hazai és a nemzetközi színtéren is kezdjenek intenzív tiltakozási kampányba. Közben a választópolgároknak mutassanak fel olyan vonzó és kedvező célkitűzéseket, hogy a következő választásokon az itteni magyarság sokkal meggyőzőbb befolyásra tehessen szert.
    Dr. Páll Sándor, a VMDK elnöke is azt mondta, hogy gyengeségünkért vessünk magunkra! Bírálta a nem magyar pártokban tevékenykedő magyar polgárokat, köztük azokat is, akik ott magas tisztségekhez jutottak. Szánalmas pártkatonáknak nevezte őket, akik kiesnek nemzetük szolgálatából, majd sürgette egy sokkal élesebb tiltakozási akció beindítását is a bíróságok átalakításáról szóló törvény miatt, amit a nemzetközi (európai) fórumokra is ki kell terjeszteni.
    Pásztor Bálint, a VMSZ szerb parlamenti képviselője ismertette a parlamenti szavazás körülményeit és elmondta, hogy a vajdasági magyarság parlamenti képviselői, csakúgy mint a Magyar Koalíció szavazói ezzel a törvénnyel sohase tudnak egyetérteni, ezért mindent meg fognak tenni, hogy életbe lépése előtt kikényszerítsék annak visszavonását.


Eszmecsere a fórum végén

    A beszámolók utáni vita során a jelenlévők különböző, nekik fájó bírósági ügyekről szóltak, majd Tóth Tamás, parlamenti képviselő, a cikkünk elején említett, jogszabály-magyarázó és igazoló szavai után felhívta a pártok jelenlevő képviselőit és tisztségviselőit, hogy fogjanak össze és éljenek az új jogszabályok nyújtotta minden lehetőséggel, különösen ami a nemzetiségi (magyar) bírósági gyakornokok jövendőbeli alkalmazását és foglalkoztatását illeti.
    Reménykedésre ad okot, ha ez a sikeres és tömeges lakossági fórum a párbeszéd további folytatását fogja jelenteni, minek során a pártok majd nagyobb higgadtsággal, megértéssel és tapintattal kezelnek minden érzékeny nemzeti és nemzetiségi problémát.

Írta és fényképezte: Király János

januar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Dodela javnih priznanja
Molski dobošar
Vesti
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA