Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. január

Címoldal
Amikor az ünnepek véget érnek
Községi események
Szép vers
Községünk aktuális munkálatai
A község kitüntetettjei
Bíróságaink védelmében
Kiosztották a licenceket
Séta az egészségért
Isten veled, öntöde
2009, a magyar nyelv éve
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje
Fehér táj
Ritkán látott torony
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Hírek
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Címeres nemeslevelek - IX.
Olvasói levél
Árnyas oldal
Tarka oldal
Karácsonyi-újévi kép-parádé
Politikai krónika
Impresszum

Teológiai gondolatok
Jézus Krisztus keresztsége

    Mind a négy evangélium beszámol arról az eseményről, miszerint Jézust a Jordán vizében Keresztelő János megkeresztelte. E két személy találkozása minden gondolkodó hívő emberben több kérdést támaszt fel: vajon először látják egymást, vagy már régebben is találkoztak? Jézus miért dönt úgy, hogy megkeresztelkedik?
    A bibliai ismeretek alapján biztosak lehetünk abban, hogy Jézus és Keresztelő János nem először találkoznak egymással, amikor Jézus megjelenik János keresztelési szertartásán. Erre a tényre utalnak egyrészt a köztük húzódó rokoni szálak, másrészt pedig a János és Lukács szerinti evangéliumok beszámolói, melyek kettőjük nyilvános működésének egy ideig tartó párhuzamáról tanúskodnak.  
    Minden Szentírás-olvasót zavarba ejthet Jézus megkeresztelkedése, hisz a Biblia beszámolóiból tudjuk, hogy Krisztus életét bűn nélkül élte, és az is világos kell, hogy legyen minden keresztény előtt, miszerint Keresztelő János keresztelési szertartása bűnbánati jellegű esemény, nem pedig a keresztségbe való beavatási szentség. Akkor mivel magyarázható a Názáreti megkeresztelkedése?
    Jézus a keresztség kapcsán egy oldalra kerül a bűnösökkel. Szándékosan ízleli meg a megtestesülés minden mozzanatát, jóllehet életét bűntelenül élte le. A bűnösök tömegével való közösség a mindenki üdvösségét szolgáló isteni terv része. A keresztség ugyanis Jézus nyilvános működésének és megváltói tevékenységének, a Világosság és a Sötétség harcának a kezdete. Ezért kell sebtében kijelentenünk, hogy Jézus keresztsége nem tisztulási rítus, hanem az üdvtörténet egyik leglényegesebb eseménye.
    Jézus és a Keresztelő Jordán melletti egymásra találását valamint a János kezéből fölvett keresztséget az „ég megnyílása”, az Atya hangja és a Szentlélek leszállása koronázza meg. Az „ég megnyílása” hűen tükrözi Isten és a világ összekapcsolódását, az Atya mennybeli szózata pedig Jézus istenfiúságát jelzi. A galambhoz hasonló formában megjelent Szentlélek különleges módon tölti el Krisztust. Felkeni  és megerősíti jövendő szolgálatára, felkészíti Őt a misszióval járó nehézségek elfogadására és elviselésére.
    A keresztségben Jézus előtt világossá válik küldetésének lényege és meg is kapja a feladathoz szükséges erőt. Spinetoli, híres Biblia-kutató véleményével élve elmondhatjuk: „Jézus  hivatása az volt, hogy élje és valóra váltsa keresztségét.”
    Keresztelő János, aki csak vízzel keresztelt, megtisztította a hozzá érkezők lelkét. Mennyivel inkább mondhatjuk el mindezt Krisztus Urunkról, aki Szentlélekben keresztel!
    János és Jézus hallgatóságának a lelke az égig ért. Engedjük meg mi is, hogy a Názáreti Jézus Szent Lelke felénk haladjon, hogy találkozhassunk Vele, hogy megtisztítsa lelkünket. Mert amit a lélekben hordozunk, az irányítja egész személyiségünket.

Morvai Matild

januar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Dodela javnih priznanja
Molski dobošar
Vesti
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA