Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. január

Címoldal
Amikor az ünnepek véget érnek
Községi események
Szép vers
Községünk aktuális munkálatai
A község kitüntetettjei
Bíróságaink védelmében
Kiosztották a licenceket
Séta az egészségért
Isten veled, öntöde
2009, a magyar nyelv éve
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje
Fehér táj
Ritkán látott torony
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Hírek
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Címeres nemeslevelek - IX.
Olvasói levél
Árnyas oldal
Tarka oldal
Karácsonyi-újévi kép-parádé
Politikai krónika
Impresszum

Címeres nemeslevelek - IX.

    Az adai címeres nemeslevelet kapott családok betűrendes névjegyzéke – IX.

    KAJTÁR család
    KAJTÁR ISTVÁN, nemes. Született Adán 1848. augusztus 10-én. Apja: István, anyja: Dvorzsák Anna adai lakosok. ESzAK Ada: 202/1848 folyószám.
Kajtár család, bodonyi. III. Károly király 1714. november 20-án Bécsben címeres nemeslevelet ad Kajtár Miklósnak, aki a kuruc háborúban a császáriakat segítette. Kihirdeti Nógrád vármegye. A család a szerző feleségéről, az ősi családból származó Bodony Katalinról felveszi a Bodonyi előnevet. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor Nógrád vármegyében szerepel a család. Később elterjednek a szomszédos Pest és Esztergom vármegyében is. Kajtár Jozefa nemességét Esztergom vármegye nemesi bizonyítványa alapján 1821-ben hirdetik ki Bács-Bodrog megyében.

    Címer (1714): Kékben zöld földön jobbra vágtató lovon vörös ruhás, kalpagos, csizmás vitéz jobbjában fecskefarkú fehér-vörös zászlót tart. Sisakdísz: könyöklő vörös ruhás kar görbe kardot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

    KANYÓ család
    KANYÓ KRISTÓF, nemes. Született 1818 körül. 1840. január 27-én 22 évesen Adán házasságot kötött a 19 éves Czabafi Erzsébettel. EHáAK Ada: 1840. (az oldalak nincsenek számozva) 3. bejegyzés.
Kanyó család. Nemességét a család III. Ferdinánd királytól kapta. 1714-ben is nyertek nemeslevelet, melyet Nógrád megyében hirdettek meg. Kanyó Mihályt 1766-ban armálisa alapján hirdették meg. Ugyanezen évben Kanyó Mártonnak és Istvánnak, 1768-ban pedig Kanyó Simonnak, Albertnek, Mátyásnak és Ferencnek bizonyítvány adtak. Kanyó György és Gyula 1785-ben Nógrád vármegye bizonyítványa alapján kerül a nemesek közé. Kanyó István 1791-ben szintén Nógrád vármegye bizonyítványa alapján. Kanyó Pál, Antal és Mihály nemessége iránt 1802-ben vizsgálat folyt. Kanyó Pál Nógrád vármegyétől 1735-ben kapott bizonyítványt. A család 1803-ban Nemesmiliticsen adományt (donációt) szerzett.

    Címer (1714): Kékben magas sziklacsúcson fekete zerge. Sisakdísz: magas sziklacsúcson a zerge. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

    A moholi címeres nemeslevelet kapott családok betűrendes névjegyzéke – IX.

    SZABOLCZKY (SZABÓCZKY, SZABOLSZKY) család
    SZABOLTZKI KATALIN (CATHARINA), moholi lakos, nemes. Születési helye ismeretlen, született 1767 körül. Szüleinek adatai ismeretlenek. Meghalt Moholon 1831. 08. 03-án, élt: 64 évet. EHaAK Mohol: 126/1831 folyószám.
Szabóczky család. I. Lipót király 1659. május 28-án címeres nemeslevelet ad Szabóczky Istvánnak, feleségének, Ilonának, valamint Pál, Imre, Márton és Jakab fiainak. Kihirdeti Heves vármegye 1661-ben. Márton fia, Márton jászapáti lakos 1724-ben Heves vármegyében igazolja nemességét. 1771-ben Nemesmiliticsen öt tagja élt a családnak, kik nemességük igazolására egyhavi haladékot kaptak. Szaboczky Pál Nemesmilitics betelepítésekor költözött megyénkbe. 1776-ban Szaboczky Pál nemesként szerepel. 1794-ben Heves vármegye bizonyítványa alapján lett meghirdetve. 1841-ben Szaboczky Pál és társai, István és fiai Jeremiás és Pál Topolyán laktak. Földváron (Szabolszky néven) Gáspár, id. és ifj. Márton, ill. Antal, Péterrévén Márton, Nemesmiliticsen pedig Imre és fia József szerepelnek.
    Címer (1659) (rajz nem található): Kékben zöld földön jobbra ágaskodó arany oroszlán jobbjában három búzakalászt tart. Sisakdísz: növekvő pajzsalak. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

    SZÁNTÓ (SZÁNTHÓ) család
    SZÁNTÓ PÉTER (PETRUS), nemes. Született Moholon 1832. március 11-én. Apja: János (Joannes), anyja: Maksa Mária moholi lakosok. ESzAK Mohol: 1832. P- 77/11.
    Szántó család. Szántó Márton és István 1751/2-ben Nemesmiliticsen laktak. 1771-ben Szántó István nemessége iránt Nemesmiliticsen vizsgálat folyt. Ugyanőt 1797-ben praediális (egyházi) nemes gyanánt hirdették ki Kollonics Lipót eszter­gomi érseknek 1699. július 19-én kelt diplomája alapján. Ilyen nevű családból 1753. évi összeírás szerint Nemesmiliticsen Szántó Márton és István nemesként szere­pelnek. 1841-ben Szántó Ferenc és társai moholi, Szántó An­tal zombori, Szántó János és társai bajsai lakosok, mint egy­házi nemesek, magukat az újoncozástól felszabadítani kérel­mezték Bács vármegyétől.

Címer: (A címerrajzokhoz csak német nyelvű leírás található).

Baranyi István,
nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol

januar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Dodela javnih priznanja
Molski dobošar
Vesti
Vesti iz policije
Politička hronika
Impresum


Design by VA