Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2016. május

Címoldal
A Szentháromság kicsorduló szeretete
Elsőáldozók
Bérmálkozás
Diákok készítették a filagóriát
Élvezetes hangverseny
A New Ada Dance táncosainak újabb sikere
Tükröm, tükröm...
Mozgalmas tavasz
Leánykórusok
Községi elsősegélynyújtó verseny
Egy nap a mozgásért és egészségért
Új MIRK-korszak
Patyi Károly versei
Új  film-mozgalom
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Szakszervezeti tevékenység
Könnycseppek egy régi komp után
Zöld levél
Sakk
Öt éves a Jó pajtás liga
Tarka-barka
Impresszum

A SZENTHÁROMSÁG KICSORDULÓ SZERETETE

    2016.május 22-én a Szentháromságról elnevezett római katolikus templomunknak 221 alkalommal ünnepeltük a névnapját, azaz a Szentháromság napját!
    Tény, hogy őseink, akik az 1700-as években ezek a helyen, már az akkori Ada központjában egy csodálatos, a környékbeli települések sok más templomát felülmúló épületet emeltek, úgy látták jónak, ha azt az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevére szentelik fel, azaz a Szentháromság nevet adják neki.
    Így lett a Szentháromság a templomunk titulusa. Viszont a Szentháromság fogalmát nem is olyan egyszerű megérteni, felfogni.
    A Szentháromság név mégiscsak Isten neve, és értelmezése kettős tanítást ad Istenről. Az egyik az, hogy az ő létéhez hozzátartozik a bölcsesség éppúgy, mint a szentség és a hatalom. A másik pedig az, hogy bölcsességének vetületét belevitte a teremtésbe. Nem ötlet szerint alkotta meg a világot, hanem örök terve szerint. A világban felismerhető ez az isteni elgondolás, különösen akkor, ha az üdvösség történetét is figyelembe vesszük. Abban kifejezésre jut, hogy a világ egyúttal Isten szeretetének tárgya.
    A mai ember számára XVI. Benedek, a nyugalmazott, emeritus pápa így fogalmazta meg a Szentháromság lényegét:

    "Az ember, Isten képmása, a szeretetben lesz először teljesen önmaga. Az örök Atya irántunk való szeretetében elküldte saját Fiát hozzánk, és a Szentlelket ajándékozta nekünk, hogy Isten gyermekeivé tegyen bennünket. Váljunk e kegyelemhez méltóvá! A Szentháromság Isten tartson meg benneteket mindenkor a szeretetében!"

    A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek.
    A Szentháromság-napi evangélium János könyvéből való és így szól:
    Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
    Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
    Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.''

    A szentmise ezen a napon ünnepi bevonulással kezdődött, amelyben részt vettek a helyi Aranykapu, a Vadvirág valamint a gombosi Arany János Művelődési Egyesület díszes népviseletet öltött tagjai.
    A szentmise fő celebránsa ft. Horváth Árpád SJ jezsuita atya Budapestről, aki azonban a mi vidékünk szülötte. Neki, mint az természetes is, a mi plébánosunk, ft. Szungyi Károly plébános segédkezett.
    Horváth Árpád atya szentbeszédében meleg szavakkal üdvözölte az adai híveket, gratulált nekik e szép ünnepükhöz, megemlékezett a Szentháromság itt is, Szabadkán is felújított szobrairól, méltatta az ünnep nagyságát!
    Ezt megelőzően, szombaton a 18 órakor ft. dr. Horváth Endre (moholi születésű) csonoplyai plébános tartott szentmisét, vasárnap este 18 órai kezdettel pedig a kerület papságának részvételével ft. Szakály József, a szabadkai Jézus, a munkás plébánia plébánosa mondta a szentmisét. A szentmise liturgikus zenei szolgálatában részt vettek a szabadkai Pro musica, a negybecskereki Emmánuel és az adai Pro musica kórusok, akik az istentisztelet után külön hangversenyt is adtak.
    A templombúcsúra dicséretes módon átfestették a templomudvar emblematikus szobrait, kirakodó vásár keretében kegytárgyakat (is) árusítottak, lelki gyakorlatokat is tartottak, a nyári színpadon pedig az említett művelődési egyesületek fiatal művészei szerzeményeket, táncokat adtak elő.

Király János

maj 2016.

Naslovna strana
Prva pričest
Konfirmacija
Dečiji festival folklora u Molu
Drveni krst na ađanskom Čotu III
Svetosavski dom u Molu
Vesti
Šah
Impresum


Design by VA