Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2016. április

Címoldal
A bizalom igazolódni fog?
Színes világom ezernyi kis csodája
VANCSESZ közgyűlés és tanácskozás
Legyen a sajátunk a miénk!
Április – aperire
Összefogás – munkaakció
Megtisztult a moholi Nagyút
CSOK, NOK, duális képzés
Tarsóka néptáncegyüttes
XIV. Tavaszi Vadvirág Fesztivál
A zene ünnepe tavaszelőn
Új film-mozgalom
Nyugdíjas Fórum Moholon
A víz világnapján
Zöldike-hírek
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Sakk
Sport
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

HÍREK

ADART - ADA
Rajzolj! Fess! Fotózz! Alkoss!

    2016.VII.2. – Ada Napja tiszteletére az ADART – Adai Képzőművészeti Alkotók Közössége rajz, festmény és fotópályázatot hirdet
ADA, AZ ÉN OTTHONOM, EGÉSZ VAJDASÁG címmel, amelyen kortól és lakhelytől függetlenül részt vehet minden alkotó. Javasolt témák:
    Ada nevezetes épületei, tornyai, Ada jellegzetes polgárai, művészei, mesterei, Jellegzetes adai mesterségek, mesteremberek, Ada múltbéli emlékei (épületek, személyek, komp, Nagyfa, szélmalmok, borbélyok, boltok), adai lakosok vidéki (külföldi) felvételei, rajzai, festményei. A munkákat az adai Panoráma-Körkép szerkesztőségében, azaz az adai Első Helyi Közösség épületében lehet átadni folyamatosan a határidőig, minden munkanapon, délelőtti munkaidőben. A fényképeket a Panoráma-Körkép e-mail címére elektronikus formában is el lehet küldeni: korkep12@gmail.com
    Tömeges jelentkezés esetén a művek előzetes zsűrizésen esnek át, a végső zsűrizésen pedig kategóriaként I., II. és III. helyezéseket osztunk ki
megfelelő oklevél és könyvjutalom – egyéb ajándék kíséretében. A pályaművek átadási határideje: 2016.VI.20.
    A kiválasztott művekből Ada Napja – 2016.VII.2. körül kiállítást rendezünk az adai Szarvas Gábor Könyvtár kiállítási termében.

Az ADART vezetősége


NEBOJŠA STEFANOVIĆ ÉS MAJA GOJKOVIĆ ADÁN

    A Szerb Haladó Párt választási előkészületei során 2016. április 13-án Adára látogatott dr. Nebojša Stefanović, a párt alelnöke és a szerb kormány belügyminisztere. A párttagok és Ada lakosai szívélyes fogadtatásban részesítették a magasrangú vendéget, aki ezután részt vett az adai színházteremben tartott választási nagygyűlésen. A színháztermet zsúfolásig megtöltötték a párttagok és az érdeklődők.
    Mindössze néhány nappal a belügyminiszter itt tartózkodása után Adára látogatott Szerbia Képviselőházának elnöke, Maja Gojković asszony is, és ezzel ő is közvetlenül kiállt a Szerb Haladó Párt adai önkormányzati jelöltlistája mellett. A pártházban megtartott találkozón párttagok, támogatók és szimpatizánsok vettek részt.

(Király János)


Folynak a munkálatok az adai pravoszláv templom felújításán

Fotók: Facebook


Adán mutatkozott be a Prosperitati Alapítvány 2. pályázási köre

    Nagy volt az érdeklődés az Adán megtartott lakossági fórum iránt, amelyen a Prosperitati Alapítvány illetékesei ismertették az alapítvány második pályázati kiírása keretében megjelentetett pályázati lehetőségeket, a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai pedig a VMSZ legfontosabb célkitűzéseit. Ábrahám József, méhész, Ada: „Az első körben a Prosperitati Alapítványnál pályáztam, még nem bírálták el, a második körben is szeretnék pályázni méhészeti eszközökre, és mindenkinek ajánlom, hogy használja ki mindegyik kört és pályázzon.” Ifj. Juhász Bálint, ügyvezető, Prosperitati Alapítvány: „A feldolgozó-kapacitá-sok bővítésére kiírt pályázatnál lehet méhészeti eszközökre pályázni, bejegyzett termelők tudnak pályázni, és ötszázezer dináros támogatást tudnak kapni legfeljebb, nyolcvan százalék a támogatás, és húsz százalék az önrész, úgyhogy azt várom, hogy a sok-sok érdeklődő méhész és termelő a második körben fog pályázni, és még inkább belendül a méhész szakma és a méz előállítása Vajdaságban.” A pályázatoknak hosszútávú hozadékai lehetnek a vajdasági magyarság számára, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a lakosság minél nagyobb arányban éljen az általuk kínált lehetőséggel. Pék Zoltán, köztársasági parlamenti képviselő, VMSZ: „Arra kértünk minden embert, hogy pályázzon, használja ki ezt a lehetőséget, hogy itt tudjon maradni, illetve a magyarság továbbra is töretlen erősséggel maradjon ezen a területen.” A Prosperitati Alapítvány részéről Szegedinszki Krisztián és Harmath Tímea, a zentai iroda munkatársai számoltak be az újabb pályázási lehetőségekről, amelyek a következő témaköröket foglalják magukba:  magánszállásadók, egyesületek, nem kormányzati szervezetek turisztikai fejlesztései, a pályakezdő vállalkozók támogatása, kamattámogatás, mezőgazdasági témában pedig a hozzáadott érték és a földvásárlás. Az űrlapok letölthetőek a http://www.prosperitati.rs/palyazatok weboldalról. A zentai iroda munkatársai kedden és pénteken 9-12 óra között várják az érdeklődőket az adai Első Helyi közösség épületében. Az ünnepek miatt legközelebb május 6-án

(Gecse Attila)


Hirdetőoszlopok használata

    A községi önkormányzat tájékoztatja Ada község polgárait, hogy a Községi képviselő-testület legutóbbi ülésén módosította a Tisztaság fenntartásáról szóló községi határozatot.
    2015 folyamán az önkormányzat hirdetőoszlopokat helyezett el, eddig 20 helyszínen a község területén, ezzel megteremtve a lehetőséget a különféle hirdetések és reklámok rendezett közzétételére. Ennek értelmében, természeti értékeink és környezetünk tisztaságának megóvása érdekében, a határozat módosítás értelmében ezentúl csak ezeken a kijelölt helyeken engedélyezett a plakátok és hirdetések kifüggesztése. Ezen határozat megszegése pedig szankciókat von maga után.


Első Helyi Közösség
TANÁCSTAG-VÁLASZTÁST TARTOTTAK

    Az április 24-ei háromszintű választás mellett az adai Első Helyi Közösség területén tanácstagválasztást is tartottak. A hat szavazóhelyen a választási névjegyzékben szereplő 3562 szavazó 46,60 százaléka (1660) személy adta le a szavazatást a 23 tanácstag-jelöltre. A választás rendben zajlott, szabálytalanságról nem érkezett hír. A bizottságok összegezték a szavazatokat és vasárnap este már ismert volt, hogy kik jutottak be a tizenöt tagú tanácsba. Ezek név szerint: Sáfrány Ágnes, Bárány Attila, Bajúsz Zsuzsanna, Dragoljub Mrđanov, Ürményi Frigyes, Bakos Zoltán, Biljana Popović, Török László, Györe Krisztián, Berec Csaba, Gecse Attila, Vastag Róbert, Vastag János, Gyetvai Péter és Lajkó Szilvia.

gi


Törökfaluban
MEGSZAVAZTÁK A HELYI JÁRULÉKOT

    A törökfalusi helyi közösségben meghosszabbították a helyi hozzájárulás programját 2017. januárjától 2020. december végéig, miután a szavazók több mint fele támogatta a kezdeményezést a vasárnapi népszavazáson. Molnár József elmondta, hogy a referendumon magas volt a részvételi arány, hiszen az 1373 szavazó közül 790-en szavaztak, vagyis a voksolók 57,6 százaléka járult az urnákhoz Törökfaluban, Völgyparton és Valkai soron, és 58,7 százalékuk támogatta a helyi járulék programjának meghosszabbítását.

(Forrás: Magyar Szó)


Magyar költők és a Biblia

    Dr. Reisinger János budapesti irodalomtörténész április 6-án 16,30 órai kezdettel a Városháza nagytermében folytatta a fenti címmel tavaszi előadás-sorozatát.  Ez alkalommal Tompa Mihály (1817-1868) magyar költőről és költészetéről szólt az előadása.  
    Tompa Mihály a XIX. század elején született, és mindössze 51 évet élt. Életében két súlyos csapás érte őt és feleségét: előbb az egyik fiuk halt meg egy éves korában, majd később a másik fiuk is 4-5 évesen. E sorscsapásokat Tompa Mihály nagyon nehezen viselte el, különösen második fia halála után vált zárkózottá, keserűbb lett az élete, üressé és sivárrá változott minden, és ez későbbi költeményeiben is érezhető! A költő igen nehezen tudta magában feldolgozni e tragédiákat.  
    Költeményeit többnyire a kettős kifejezésmód jellemzi, és ez legjobban a Tapasztalás című költeményében jut kifejezésre. Pályája kezdetén a népdalok hatására még olyan regéket, ódákat írt, amelyek a boldogságról szólnak. A csapások után költeményei megváltoztak: a lehangoltság, a fájdalom jellemzi e verseket. Második fia halála után írta a magyar irodalom egyik legmegrázóbb versét Isten akaratja címmel. A költő beleszőtte a versbe bánatát, fájdalmát, elkeseredettségét és mindazt, amit második fia elvesztése után érzett.  Amikor Arany János kezébe került e vers, gyorsan levelet írt Tompa Mihálynak, amelyben kérte, hogy állítson fel magának „tilalomfát”, ne keresse a válaszokat a bánat, elkeseredettség, halál okainak kérdéseire. Arany attól félt, hogy költő barátja fájdalmában megőrül.
    Ha elolvassuk a Bibliából azt a részt, amelyben Isten két utat állított az emberek elé: az élet és a halál útját, megérjük a lét kérdéseit. Jézus értünk, emberekért halt meg a keresztfán – minden emberért áldozta fel életét, és közvetlenül halála előtt ezt kérdezte: Atyám miért hagytál el?  Valójában Isten nem hagyta őt el, hiszen akkor nem támadt volna fel harmadnapra, és nem mutatkozott volna tanítványainak – csak azután távozott a Mennybe. Tompa is kereste a válaszokat az Isten akaratja című versében, de nem találta meg, csak elfogadta Isten akaratát, és némileg kezdett belenyugodni sorsába.
    Dr. Reisinger János ezúttal is beleszőtte a Biblia egy-egy részét előadásába, ugyanakkor életbeli példákkal is színesebbé, érdekesebbé tette.

Bálizs Géza


Ösztöndíjban részesült diákok és hallgatók fogadása

    Urbán Mónika polgármester-helyettes a városháza dísztermében fogadta a tehetséges tanulók részére kiírt tanulmányi támogatásra pályázó és ösztöndíjban részesült középiskolás diákokat és egyetemi hallgatókat. A polgármester-helyettes asszony köszöntötte az egybegyűlt fiatalokat, gratulált a kitűnő eredményekhez, valamint további sok sikert és kitartást kívánt tanulmányaik folytatásához. Az eseményt az adai Bartók Béla Zeneiskola növendékei tették ünnepélyesebbé, Szabó Zoltán felkészítő tanár vezetésével.

april 2016.

Naslovna strana
Neka naše bude i naša svojina!
Drveni krst na ađanskom Čotu II
Propadanje kuće Pavla Ugrinova u Molu
Vesti
Pesme Anice Filipović
Kako privući žene i mlade u sindikate
Šah
Impresum


Design by VA