Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2015. március

Címoldal
Öt perccel 12 után
Húsvét előtt
Községi képes hírek
„… soknak semmi sem lehetetlen!”
Megemlékezés, koszorúzás
Községi hírek
Szenny- és esővízcsatorna, járdaépítés, útjavítás…
Az ellenzék figyelmen kívül hagyása
Tavasz
Mozgalmas időszak
Anitában forr a tehetség
Határtalan megemlékezés
Söprögessünk (sepregettünk)!
Megismertük Óbecse nevezetességeit
Márciusi nők – forradalom fejkötőben
Jelentős mértékű fásítással indított a Zöldike
Nőnapi táncfesztivál
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
In memoriam ZOO Poni Ada
Zöld levél
Sakk
Sport
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Aktivnosti sindikata
Epilog štrajka


Slike sa radnog sastanka u Adi

    Dana 10. marta 2015. godine u organizaciji Saveza samostalnih sindikata opštine Ada i Odbora za više opština obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture Ada, Senta i Kanjiža, sa sedištem u Adi održan je radni sastanak na kojem su osim sindikalnih aktivista prisustvovali i pojedini sekretari i direktori ustanova iz ove delatnosti iz pomenutih opština, predstavnik lokalne samouprave iz Ade. Kao gosti prisustvovali su Đurđica Crvenko, predsednica Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Vojvodine (SONK Vojvodine), Rade Erceg, potpredsednik SONK Vojvodine i Lazar Popara, predsednik Odbora delatnosti kulture u SONK Vojvodine, koji su na vrlo kvalitetan način prezentovali hronologiju proteklog štrajka, potpisani Sporazum o rešavanju spornih pitanja sa Vladom RS i njegovu realizaciju u narednom periodu. Bilo je reči o glavnim segmentima potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika koji je stupio na snagu 5. marta 2015.godine i neposredno se primenjuje na teritoriji cele države. Ustanove iz ove delatnosti imaju rok da u naredna tri meseca od dana objavljivanja PKU, usklade svoje Kolektivne ugovore kod poslodavca sa istim. Najavljeno je da će u narednom periodu biti potpisani PKU i za delatnosti visokog obrazovanja, učeničkog standarda kao i za pretškolske ustanove. Posebno je bilo reči i o PKU za delatnost kulture koji je takođe potpisan i koji je stupio na snagu 30. januara 2015. godine. Osim toga bilo je reči i o drugim aktuelnim pitanjima u ovoj delatnosti kao što su Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, platni razredi, racionalizacija, nova školska mreža i drugo. Opšta je ocena da je štrajk vođen u vrlo teškim uslovima i okolnostima, ali da su Sindikat obrazovanja Srbije i SONK Vojvodine dokazli kao i do sada nebrojeno puta da se uvek  istinski i suštinski bore za poboljšanje materijalno-socijalnog položaja svog članstva, što pokazuju i ovi rezultati, a čija realizacija i efekti se mogu očekivati  u narednom periodu. Na kraju je konstatovano da se samo uz opšte sindikalno jedinstvo i uz omasovljavanje članstva u narednom periodu, a za šta će sigurno biti potrebe, može nastaviti ova iskonska sindikalna borba u ovom slučaju ne samo u zaštiti materijalno-socijalnog položaja članstva, već i ugleda ove časne profesije.

XXI Konferencija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

    Dana 19. 03. 2015. godine u Novom Sadu je održana XXI Konferencija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj su učešće uzeli osim delegata i mnogoborojni gosti iz redova sindikata kako iz zemlje tako i iz inostranstva, kao i predstavnici naših socijalnih partnera iz redova poslodavaca i Vlade APV. Delegati iz naše opštine su bili Belančić Miroslav, poverenik PSSSO Ada i Terek Jene, član Sekretarijata PSSSO Ada. Nakon uvodnog referata predsednika, razmatran je i usvojen Izveštaj o radu Saveza samostalnog sindikata Vojvodine u proteklom mandatnom periodu. Takođe su razmatrani i usvojeni izveštaji Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV, a usvojen je i Program rada ove organizacije za naredni mandatni period. Konferencija je za predsednika SSSV za naredni mandatni period izabrala Gorana Milića, a novi saziv Veća SSSV na svojoj konstitutivnoj sednici za sekretara . Opšta ocena kako delegata, tako i gostiju iz okruženja je da sindikate u narednom periodu očekuju teški zadaci i da su ciljevi zajednički. Najveći problemi su: gubljenje radnih mesta, nezaposlenoist, egzistencijalna nesigurnost i mnogi drugi koji svakodnevno ugrožavaju na stotine hiljada porodica u celome regionu. Mladi masovno napuštaju svoje domovine, a njihova nezaposlenost je na do sada nikada viđenom nivou. Nažalost, u većini zemalja jugoistočne Evrope sa osam časova, a ponekad i sa dvanaest časova rada ne mogu ostvariti svoje minimalne egzistencijane potrebe, a milioni penzionera žive na granici ili u dubokom siromaštvu. Zbog svega toga treba u narednom periodu raditi na afirmaciji socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja kako bi se izbalansirali odnosi između sveta rada i sveta kapitala što je prvi preduslov za ikakav razvoj bilo koje društvene zajednice. Ovim su se okončale izborne aktivnosti Saveza samostalnih sindikata i Samostalnih sindikata na teritoriji AP Vojvodine, a 28. maja održavanjem Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije će se okončati i na teritoriji cele Republike.

Miroslav Belančić

mart 2015.

Naslovna strana
Aktivnosti sindikata
Šah
Sportista godine
Impresum


Design by VA