Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. szeptember

Címoldal
Mögöttünk a nyár
Községi események
Korszerű gyermekosztály és nőgyógyászat
A munkagépek elé feküdt az Obnova portása
A magyar nyelv és kultúra jegyében
Szent Istvánra emlékezve
Közös akarat, sikeres nemzet
Útavató Törökfaluban
A kis- és közép-vállalkozásokról
Vajdasági Fejlesztési Háló
A repülő őrnagy
Megöregedtünk
A tánc utazás, varázslat, mesevilág
Párját ritkító kiállítás
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Az adai egyházközség története VII
Szeretettel a Tiszának
Zöld levél
Néhány gondolat az antibiotikumokról
Sport
Aranykapus nagyboldogasszonyi vásár
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

AZ ADAI EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE - VII

    A hívek adakozókészségét mutatja, hogy 1923-ban a templom két új haranggal gazdagodott.
    A nagyobb a Szentháromság, a kisebb pedig Szent Péter és Pál nevet kapta. A templomtoronyban így ma négy harang lakik. A Szentháromság nevű 788 kilogrammos, ez a Szentháromság képével ellátott, ma beteg (repedt) nagyharang, rajta a következő felirattal: Hirdesse e harang a SZT. HÁROMSÁG dicsőségét és az adai R.K. hívek áldozatkészségét! A másik a Szent Péter és Pál nevű harang, rajta az apostolok alakjával és a következő szöveggel: Szent Péter és Pál, könyörögj érettünk! Mindkettőt Szabadkán öntötték.
    1959-ben a Jézus Szíve nevű, 200 kilogrammos harangot szerelték fel. Rajta ez olvasható: Jézusom, a te szent sebeid által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk! Egy évvel később, 1960 nyarán Szűz Anyánk, Patrónánk, vigyázz reánk! felirattal Mária-harangot szenteltek. Napjainkban tehát ez a négy harang található az adai Szentháromság-templom tornyában. Mint mondtuk, a legnagyobbat nem használják, mert repedt.
    1956-ban Jenko Franc műhelyében építették át a meglévő orgonát. Ezt az orgonát ma is használják.
    1958. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, Adán bérmálkozást tartottak. A bérmálkozók nagy száma miatt bérmáltak délelőtt és délután is. Egyszerre vihar kerekedett, fújni kezdett a szél és nagy pusztítás következett, egész Adában nagy károk keletkeztek. A templomtorony is megroskadt, súlyosan megrongálódott, teljes felújításra szorult. Erre azonban csak 11 év múlva, 1969-ben került sor és csak 1972-ben tudták befejezni. Ez az új „csipkés” torony vasidomokból készült, úgyhogy a viharok most már kevésbé árthatnak neki. Az új torony magassága 53 méter. Építését Gere Vince nagyhírű adai plébános kezdeményezte, és ő is hagyta jóvá.
    Az új, szokatlan formájú torony szinte az egész világon egyedülálló, így magától értetődő, hogy sokféle vélemény hangzik el róla. Mindenesetre, az adaiak szívükbe fogadták, és büszkék is rá!
    Urbán János, adai író egyik novellájában ezt írta róla:
„A katolikus templom tornyát átépítették, és most úgy hat, mint a felhőkbe fúródó létra, melyen a tiszta és a bűnös lelkek vándorolnak le, föl.”
    1962-ben restaurálták a főoltárképet, 1966-ban pedig a mennyezetképeket is. Az egyik ilyen kép sarkában a következő felirat olvasható: „E kompozíció festését enyvvel végezte 1908-ban KÜRKBAR, át lett dolgozva olajfestékkel 1966-ban.”
    1971-ben a templomtorony új, árammal működő óraszerkezetet kapott, ugyanekkor a harangozást is villamosították.
    1972-ben a templom új külső vakolatot kapott, 1973-ban a templomudvart és a mellette lévő autóparkolót kibetonozták.
    1974-ben, a szentévi előkészület keretében a templom néhány újabb festményt is kapott. Ezeket Húsvét Lajos zombori festőművész tervei alapján legjobb tanítványa, Ivan Bogišić festette. Ide tartozik a titkos jelenések Angyali Kar képe. Gere Vince plébános Angyalmuzsika című könyvében (Ada, 1979) ihletett módon így ír erről az általa megálmodott, megtervezett, majd meg is valósított freskóról:
    „Adai templomunk egyik legszebb díszét, a szentély nagy körképét már sokan megcsodálták. Az éneklő Angyali karokat ábrázolja. Ivan Bogišić zombori festőművész alkotása. A festmény közepén négy főszemély, négy főangyal, Kerub, kottából énekel. A templomi énekkar négyes tagoltságát jelképezik: a Szoprán – Alt – Tenor – Basszus-csoportokat. Köröttük balra a vonós hangszerek angyalai: hegedűsök, brácsások, nagybőgős, és még két dobverő angyal is, míg a jobb oldalról a fúvós zenészek: kürtösök, klarinétosok, oboások, trombitások fújják teli tüdőből hangszerüket. Fölöttük félkörben pedig egész sereg angyalénekes veszi át tőlük a dallamot. A szemlélő könnyen észreveszi, mi ennek a szép allegórikus képnek az alapgondolata. Az egész kép csak egyetlen emberalakot ábrázol, az orgonáló Szent Cecíliát, aki, íme, az egyházi zene és karének képviselete. Védszenti tisztsége emeli föl és teszi méltóvá, hogy helyet foglaljon az angyali karok társaságában.
    És valamennyien ezen a képen: énekesek és zenészek egyetlen központ felé tekintenek, figyelik a taktus adását annak a bíborpiros, dísztógába öltözött, hárfázó angyalnak, akiről a legelső pillanatban megállapíthatjuk, hogy nem más, mint a szeretet harmóniaszerző Szeráf-angyala.
    Mindenkinek, még az orgonáló Szent Cecíliának is őrá kell figyelnie, sőt legfőképp éppen őneki, az embernek az angyalok közt, és vele együtt mindenkinek, aki szépségek, összhangot, az Isteni Fölség szeme elé kínálkozó értékeket akar hangjából, vagy akármilyen zeneszerszámból összehozni.
    Ezt a megértést, ezt az isteni akaratot, és ennek átélését kívánja tolmácsolni a képen éppen Szent Cecíliának feszülten odafigyelő, „Taktus-leső” fejtartása. Intelem: hogy összetartó, önfegyelmező szeretet nélkül nincs harmónia, nincs összhang, amire visszhang lehetne a válasz Isten szívéből; az elismerő, jóságos, gondviselő atyai áldás.”
    A kör alakú kép körbefutó kép felirata:
· TIT. JEL. XI · 15 · E · VILÁG · ORSZÁGLÁSA · A · MI · ISTENÜNK · ÉS · AZ · Ő · KRISZTUSÁÉ · LETT · ÉS · URALKODNI · FOG · MINDÖRÖKKÖN · ÖRÖKKÉ · AMEN · ALLELUJA · 


Az Angyali Kar freskó az adai templomban

    Bogišić-freskó még a Krisztus Király is, aki koronával a fején és teljes főpapi díszben, baljával magához öleli keresztjét, miközben dicsőült sebű jobbjával áldást oszt mindenkire, aki bejön a templomba, illetve onnan távozik. Ennek 18o fokkal elfordított ikerképe Az egyház útmutatása, ahol az Úr szolgája a Rossztól a Jó felé irányítja a híveket.
    Sörös Antal plébános idejében (1977-1991) sok mindent egyszerűsítettek, leszerelték a régi, patinás csillárokat, eladták a hatalmas, álló réz-z-gyertyatartókat, viszont műkő-lapokkal kilapozták a templom padlózatát, és a központi fűtést is bevezették a templomba (amit az energiaválság következtében megdrágult gázárak miatt sohasem használtak). Végezetül az újonnan készült tölgyfa-padokat is beállították (Hodik Dávid, adai asztalosmester munkája).
    Szauer Miklós plébános idején (1992–) felújították a templom eresz csatornázatát, az orgonát, és stílszerű vaskerítéssel körbekerítették a templomportát. Nagy feladat volt a templom falainak nedvesség elleni szigetelése is, amit 2007. júliusában végeztek.
    2007. tájékán a hívek száma 12.450 körül mozgott.

JosipŠtefković
Király János
Török Máté

septembar 2009.

Naslovna strana
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA