Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2017. október

Címoldal
Figyeljünk oda önmagunkra!
Egy eszme, egy cél, gyermekeinkért!
A mártírok előtt tisztelegtek
Az aradi vértanúkra emlékeztek
Túlóráznak az egészségügyi dolgozók
„Időnként el kell döntenünk, mit csináljunk rosszul, hogy jót tegyünk a beteggel”
Nyelvi kultúra – nyelvi viselkedés
Partnerkapcsolat Hegyfaluval
Találkozás, kapcsolat, közösség
A kultúrák találkozása
Értékeink az értékek kisfarsangján
Vajdasági fiatalok közösségszervezése
Tündérhazám
Újabb három pályázat, újabb lehetőségek
A pénz farkastörvényei
Mozgalmas őszelő
A gyermekeket ünnepelve
Gólyaavató szemétszobrokkal és kötélhúzással
Közlekedjünk határtalanul!
Novemberben ismét jótékonysági bál az iskoláért
Önkormányzati hírek
Teológiai gondolatok
Az Evangélium olvasásáról
A csapadékhiány káros következményei a szőlőtermesztésben
Öregfiúk találkozója
Sakk
Könyvtár-napi képzőművészeti pályázat
Generációs találkozó
Impresszum

Az Evangélium olvasásáról

Az evangélium görög eredetű szó, amely jóhírt, örömhírt jelent. Az Evangélium történelmi leírás az Úr Jézus Krisztus földi életéről, csodáiról, szenvedéseiről, feltámadásáról és mennybemeneteléről, amelyet az Egyház Krisztus négy apostolától: Mátétól, Márktól, Lukácstól és Jánostól elfogadott. Ezért evangélistáknak is nevezik őket. Íme, mit mondanak a szentek az Evangélium olvasásáról:

    Brjancsanyinov Szent Ignác a következőt írja: Az Evangéliumot olvasd nagy ájtatossággal és tisztelettel. Ne gondold, hogy bármi is, ami benne van kevésbé fontos és, hogy nem érdemel elmélkedést. Minden betűje az élet fényével sugárzik. Az élet elhanyagolása pedig – halál. Ne bátorkodj önmagad értelmezni az Evangéliumot és a Szentírás többi könyvét. A Szentírást a szent próféták és apostolok adták, nem saját akaratukkal, hanem a Szentlélek ösztönzésével (2 Pét 1, 21). Ezek után nem lenne-e oktalanság a saját akaratunk szerint értelmezni? A Szentlélek, aki a prófétákon és az apostolokon keresztül nyilvánította ki Isten Igéjét, a Szent Atyákon keresztül megmagyarázta. Isten Igéje és értelmezése – Isten ajándéka. Csak azt az értelmezést fogadja el az Ortodox Egyház! Csak azt az értelmezést fogadják el az ő igaz gyermekei. Aki önkényesen értelmezi az Evangéliumot és az egész Szentírást, az egyúttal elveti azt az értelmezést, amelyet a Szent Atyák adtak a Szentlélek ösztönzésével. Aki elveti a Szentlélek által értelmezett Szentírást, az kétségtelenül magát a Szentírást is elveti. Hagyd el a bűnös életet, hagyd el a földhöz való kötöttséget, tagadd meg a lelkedet, akkor az Evangélium számodra elérhető és érthetővé válik! Aki gyűlöli életét ezen a világon, – mondta az Úr – megőrzi azt az örök életre (Jn 12, 25). Aki szereti saját életét, és nem dönt az önmegtagadás mellett, számára az Evangélium becsukott marad: ő olvassa a betűit, de az élet igéje, mivel Lélek, számára áttekinthetetlen függöny mögött marad. „Az Evangéliumot tiszta értelemmel kell olvasni – mondta egy tiszteletreméltó sivatagi lakó – érthetősége pedig attól függ, hogy milyen mértékben teljesítjük tetteinkkel a parancsait. Nos, az Evangélium pontos és tökéletes értelmét nem érhetjük el saját fáradozásunkkal: az Krisztus ajándéka.”

    Szent Nikolaj Velimirović a következőt írta a Szentírás olvasásával kapcsán:
    Egyszer egy szerzetes panaszkodott Szent Arzénnak, hogy a Szentírás olvasáskor nem érez sem erőt az elolvasott szavakban, sem lelkesedést a szívében. Erre a nagy szent így válaszolt: „Gyermekem, te csak olvasd! Hallottam, hogy a kígyóbűvölők munkájuk során olyan szavakat mondanak, amelyeket ők maguk sem értenek, de a kígyók hallva a kimondott szavakat, érzik a szavak erejét és szelíddé válnak. Így mi is, amikor szüntelenül szájunkon tartjuk a Szentírás igéit, még ha nem is érezzük azoknak erejét, a gonosz szellemek hallván őket, félnek és menekülnek, mert nem tudják elviselni a Szentlélek igéit.” Gyermekem, te csak olvasd! A Szentlélek, aki a megihletett embereken keresztül írta meg az isteni igét, meghallja és megérti, és odasiet hozzád segítségül; megértik és megérzik a démonok is, és elmenekülnek tőled. Azaz, megérti Az, akit segítségül hívsz, és megértik azok, akiket el akarsz űzni magadtól. Így mindkét célod teljesül.

Igor Kojić

oktobar 2017.

Naslovna strana
O čitanju Jevanđelja
Vesti iz lokalne samouprave
Šah
Susret generacije
Likovni konkurs povodom dana biblioteke
Impresum


Design by VA