Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2017. október

Címoldal
Figyeljünk oda önmagunkra!
Egy eszme, egy cél, gyermekeinkért!
A mártírok előtt tisztelegtek
Az aradi vértanúkra emlékeztek
Túlóráznak az egészségügyi dolgozók
„Időnként el kell döntenünk, mit csináljunk rosszul, hogy jót tegyünk a beteggel”
Nyelvi kultúra – nyelvi viselkedés
Partnerkapcsolat Hegyfaluval
Találkozás, kapcsolat, közösség
A kultúrák találkozása
Értékeink az értékek kisfarsangján
Vajdasági fiatalok közösségszervezése
Tündérhazám
Újabb három pályázat, újabb lehetőségek
A pénz farkastörvényei
Mozgalmas őszelő
A gyermekeket ünnepelve
Gólyaavató szemétszobrokkal és kötélhúzással
Közlekedjünk határtalanul!
Novemberben ismét jótékonysági bál az iskoláért
Önkormányzati hírek
Teológiai gondolatok
Az Evangélium olvasásáról
A csapadékhiány káros következményei a szőlőtermesztésben
Öregfiúk találkozója
Sakk
Könyvtár-napi képzőművészeti pályázat
Generációs találkozó
Impresszum

Nyelvi kultúra – nyelvi viselkedés
Október 12. és 14. között tartották meg az idei Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat

Ebben az évben a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvényei a nyelvi kultúra és a nyelvi viselkedéstémaköréhez illeszkedtek. A tavasszal meghirdetett nyelvi pályázat témái is ennek megfelelően alakultak: 1. kategória, az általános iskolák felső tagozatos diákjai részére: Ilyen vagyok, így beszélek, 2. kategória, a középiskolások részére: A nyelv a kultúra hordozója és a viselkedés tükre, 3. kategória, egyetemisták és felnőttek részére: Nyelvi kultúra – nyelvi viselkedés.

    A bíráló bizottság (dr. Molnár Csikós László, Hódi Éva, Szabó Szabados Ilona) a következő döntést hozta: Az általános iskolások kategóriájában az első díjat Angeli Nikolettnek (Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse) ítéli oda, a második díjat Mezei Sára Csenge (Miroslav Antić Általános Iskola, Palics) kapja, harmadik díjban pedig Éter Máté (Csáki Lajos Károly Általános Iskola, Topolya) és Demus Dorina (Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa) részesül. A középiskolás kategóriában a következő eredmény született: első díjas Németh Viktor (Mezőgazdasági Iskola, Topolya), második díjas Balassa Márta (Mezőgazdasági Iskola, Topolya), harmadik díjas Kokrehel Izabella (Mezőgazdasági Iskola, Topolya). A felnőtt kategóriában a zsűri első díjban részesítette a csókai Huszák Krisztinát. A pályázat eredményhirdetésére és díjkiosztójára a középiskolások és a felnőttek kategóriában csütörtökön, a beszédverseny kötelező része után, az általános iskolások kategóriájában pénteken, a nyelvi játék döntőjét megelőzően került sor.


A beszédverseny győztesei a zsűri elnökével

    Október 12-én, csütörtökön a beszédversenyen a bejelentett 26 középiskolás diák közül 20 tett tanúbizonyságot prózamondó képességeiről a bíráló bizottság (dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár, Verebesné Krnács Erika előadóművész, újságíró, Péter Krisztina adai magyartanár) és a közönség előtt. A szabadon választott prózai szövegek elmondása után a második fordulóban Wacha Imrének A tömegközlekedés illemtana c. szövegét kellett tíz perces tanulmányozás után tolmácsolni. Az első részben a szövegismeret okozott gondot némely versenyzőnek, a második részben pedig a szövegértés. Az első helyet és a vele járó vándorserleget Varga Nikoletta (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta, felkészítő tanára Radócki Dukai Virág) szerezte meg, a második díjat Szabó Imre (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta, felkészítő tanára Radócki Dukai Virág) érdemelte ki, harmadik díjban pedig Szabó Regina (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka, felkészítő tanára: Tóth Ágota) részesült. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület különdíját a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziumba járó Volford Viktor kapta, felkészítő tanára: Szántóné Benkő Judit. Az adai Szarvas Gábor Könyvtár különdíjában Dimitrov Nikoleta, a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulója részesült. Felkészítő tanára: Tóth Ágota. A Széchenyi István Stratégiakutató Társaság különdíját Kiss Dávid Jonatán, a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnázium és Szakközépiskola diákja szerezte meg. Felkészítő tanára: Gergelyné Bodó Mária.


A negyedikes versenyzők a játékvezetővel

    Esti kísérő programként 18 órától a zentai Verebesné Krnács Erika, Zsoldos Ervin és Verebes Judit Arany János verseiből adott elő válogatást, egy részüket szavalt, más részüket énekelt formában.
    Október 13-án, pénteken 10 órától a Park Szálló éttermében, majd pedig 13 órától a színházteremben az általános iskolák hetedik osztályos tanuló számára rendezett játékos nyelvi vetélkedőre került sor Szűcs Budai Engelbert óbecsei iskolaigazgató vezetésével, ezzel párhuzamosan 10 órától a Szarvas Gábor Könyvtár olvasótermében pedig a negyedik osztályosok versenyére. Ezt dr. Molnár Csikós László nyelvész vezette. A negyedik osztályosok nyelvi játékában 12 adai és moholi diák vett részt. A vetélkedőt Huszágh Hanna (4.e – Cseh Károly Á. I., Ada – osztálytanító: Kalmár Valéria) nyerte meg, Hegedűs Bianka (4.e – Cseh Károly Á. I., Ada – osztálytanító: Kalmár Valéria) érdemelte ki a második helyet, Lévai Lili (4.b – Cseh Károly Á. I., Ada – osztálytanító: Fejel Tóth Stefánia) végzett a harmadik helyen. Dicséretben részesült: Dávid Krisztián (4.b – Cseh Károly Á. I., Ada – osztálytanító: Fejel Tóth Stefánia). A zsűrizés teendőit Rice Gizella, Kuktin Erzsébet és Arnold Ildikó látta el.


A hetedikes feladatlapok kiosztása

    A hetedikesek versenyében a bejelentett 30 diák közül 27 indult, közülük a legjobbaknak a következő tanulók bizonyultak: I. Lengyel László, Petőfi Sándor Ált. Iskola, Óbecse – felkészítő tanár: Szűcs Budai Engelbert, II. Körmöci Orsolya, Jovan Jovanović Zmaj Ált. Iskola, Magyarkanizsa – felkészítő tanár: Simonyi Gyöngyi, III. Árok Anna, Jovan Jovanović Zmaj Ált. Iskola, Magyarkanizsa – felkészítő tanár: Detki Gyöngyi, első különdíjas: Török Csongor, Cseh Károly Ált. Iskola, Ada – felkészítő tanár: Vámos Andrea, második különdíjas: Sárkány Vilmos, Petőfi Sándor Ált. Iskola, Óbecse – felkészítő tanár: Szűcs Budai Engelbert.
    18 órától az adai képviselő-testület tanácstermében a Magyar nyelvű otthon című kiadványsorozatnak a vajdasági kötetét mutatta be a szerzők egy része: Pomozi Péter, Karácsony Fanni, Beretka Katinka, Hódi Éva és Hódi Sándor. A rendezvényen a Vadvirág Hagyományápoló Kör tagjai is közreműködtek.
    Szombaton, október 14-én 9 órakor Szarvas Gábor mellszobrának megkoszorúzására került sor (ez alkalommal Maksó Éva, az adai Cseh Károly Általános Iskola igazgatója tartott beszédet), majd fél tízkor az „Arany János, a nyelvművész” című kiállítást nyitotta meg dr. Molnár Csikós László nyelvész. A kiállítást az adai Szarvas Gábor Könyvtár dolgozóinak segítségével ő állította össze a Szerb Matica Könyvtárában készült virtuális Arany-kiállítás anyagának felhasználásával és kiegészítésével. A megnyitón gitárjátékával közreműködött Maluckov Ana.


A legjobb hetedikesek a játékvezetővel

    A 10 órakor kezdődő tudományos ülésszakon az Ada község képviselő-testületének tanácstermében egybegyűlt vendégeket és érdeklődőket Hódi Éva, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke köszöntötte. Az első előadást is ő tartotta A nyelvi kultúra és a nyelvi viselkedés megközelítésének néhány aspektusa címmel. Szerinte más nyelv elsajátításának nemcsak a nyelvtanra és a szókészletre kell korlátozódnia, hanem a nyelvre jellemző viselkedést is meg kell tanulni. Nemesi Attila Lászlónak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensének Hányféleképpen írható le a nyelvi viselkedés? címmel hangzott el előadása. Azt taglalta, hogy mit mond a nyelvi viselkedésről a leíró nyelvészet, a stilisztika, a szociolingvisztika, a pragmatika, a nyelvművelés stb. Molnár Csikós László nyelvész a nyelvi illemről tartott előadást. A társadalmi érintkezés, viselkedés általánosan elfogadott, szokásos formájának, írott vagy íratlan szabályának nyelvi vonatkozásairól van szó. Manapság is szükség van nyelvi illemre, de már nem kell ragaszkodni merev kifejezésformákhoz. Pomozi Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense A Kárpát-medencei magyar szinergiákról mint nyelvi kultúránk jövőjének alapjáról című előadásával szerepelt a konferencián. A magyar a Kárpát-medence legnagyobb nyelvközössége, szükség van arra, hogy változatai között meglegyen az összhang. Pásztor Kicsi Mária, az Újvidéki Egyetem rendkívüli tanára a világhálón való nyelvi viselkedéssel foglalkozott előadásában. Régi keletű probléma, hogy az új idők új erkölcsöt hoznak magukkal. Megértéssel kell fogadnunk, hogy az interneten újfajta nyelvi viselkedés jut kifejezésre. Hódi Sándor pszichológus Az elszegényedett kultúra nyelvi és lélektani következményeiről beszélt. A nonkomformista viselkedésmód összefüggésben van a kultúrának mint összetartó erőnek a hiányával, a társadalomban előtérbe kerül a kultúraellenes profit-szemlélet. Bogár László, a budapesti Corvinus Egyetem óraadó oktatójának előadása a Férfi és női kommunikáció. Van-e különbség? Nyelvi kommunikáció a mindennapokban címmel hangzott el. A retorika nagyon patriarchális tudomány, de ma már indokolatlan az általa sugallt nemi megkülönböztetés. Karácsony Fanni, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusa Egy szerkesztő feljegyzései mindennapi nyelvi kultúránkról címmel tartott előadást. Úgy vélte, hogy gyakran nincs indokoltsága mindennapjainkban a jogi és a hivatali nyelvszemléletnek.
    A vitában Molnár Csikós László, Pomozi Péter, Hajnal Jenő, Hódi Sándor, Világos Frigyes, Hódi Éva, Bogár László, Karácsony Fanni és Szabó Szabados Ilona vett részt.

Dr. Molnár Csikós László

oktobar 2017.

Naslovna strana
O čitanju Jevanđelja
Vesti iz lokalne samouprave
Šah
Susret generacije
Likovni konkurs povodom dana biblioteke
Impresum


Design by VA