Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2015. május

Címoldal
Május a gyermekek hónapja
Községi hírek
Kerekasztal-beszélgetés
Interjú Galic Zitával
Újra hódít a mézeskalács
Ígéretek hava
Virágzó természet
Kilátástalan helyzetben
Író-olvasó találkozó Adán
Magyar költők és a Biblia
Iskolanap
Búcsú az állatoktól
Építészeti és lakberendező kiállítás
Virágba borul az egész világ
Községi elsősegélynyújtó verseny
Sajó Sándor Hazafias Vesrmondó Verseny Adán
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Sakk
Sport
Elsőáldozók
Tarka-barka
Impresszum

Teológiai gondolatok
SZENTHÁROMSÁG NAPJÁRA

    Amikor mintegy kétezer évvel ezelőtt a Szentlélek kiáradt Krisztus apostolaira, akkor egyértelművé vált számukra, hogy az a bátorság és elszántság, mellyel hirdetni merték (és kezdték) a Jézusról megtapasztalt dolgokat és Jézus tanítását, annak a Léleknek a műve,akinek eljöttét az Úr a Vigasztaló elküldésével jelölt meg.
    A Szentlélek a keresztény teológia szerint egylényegű az Atyával és Fiúval, mindkettőtől származik. Ő az Atya és a Fiú ajándéka. A világ teremtésekor a Szentlélek lebeg a vizek felett, ő általa válik a káosz rendezett szépségű valósággá, Jézus a Szentlélektől fogant, és ő általa adja oda magát  áldozatként az ember üdvözülésére. A Szentlélek segítségével válik az ember krisztusivá, azaz lelki emberré, hisz neki tulajdoníthatjuk azokat a megtéréseket, melyeket megélhetünk, ha hagyjuk,hogy Isten  Szent Lelke munkálkodjon bennünk. A Léleknek köszönve tudunk ellenállni a kísértéseknek, a világ bűnös csábításainak, az ő segítségével juthatunk el az élő és érett hitre is.
    Az egyház is a Lélek műve. Nemcsak az Egyház létre jötte, hanem annak Krisztus elé vezetése is a Szentlélek működésének eredménye.  Ő vonz a hitközösségekbe, és ő tesz tanúságot Istenről a szívünkben.
    A pünkösdi Lélek-kiáradás arra is lehetőséget teremt, hogy közelebb jussunk annak a keresztény hitigazságnak a megértéséhez, mely a Szentháromságról szól, és amely oly sok teológiai vita után is többé-kevésbé felfoghatatlan az emberi értelem számára. A Szentháromság megértése azért felfoghatatlan az emberi elme számára, mert nem lehet véges ésszel megérteni azt, ami végtelen. Csak azt tudjuk róla, amit a Szentírás közöl velünk: hogy egy Isten (lényeg) van három személyben. A Biblia ószövetségi része még nem beszél a Szentháromságról. Minden rá vonatkozó magyarázat a Biblia említett részében csak meddő próbálkozás. Majd csak az Újszövetség néhány jelenete fogja elénk tárni a Szentháromság valóságát (pl. Jézus megkeresztelkedése, vagy János könyvének 14. fejezetének több utalása is), amely azonban teljes megnyilatkozása ellenére sem tárja fel a Szentháromság titkát, hanem megmarad örök misztériumában. Ezért van az, hogy amikor a Szentháromságról beszélünk, meg kell elégednünk a képi kifejezésekkel és ábrázolásokkal, hisz az emberi nyelv nem képes megfogni a végtelen valóság teljes lényegét. Nem hiába mondja Szent Ágoston, a nagy teológus, hogy az Atya az, aki szeret, a Fiú az, akit szeretnek, a kettőjük közti szeretet pedig maga a Szentlélek. Az a Szentlélek, aki az Atya és Fiú szeretetének túlcsordulása, és aki maga a harmadik isteni személy.
    Amennyiben figyelmesen olvassuk a Biblia szövegét, akkor világossá válik előttünk, hogy a Szentírás ezt a három isteni személyből álló egylényegű Istent tökéletes harmóniában élő, közösségi modellként mutatja be az olvasó számára. A Szentháromság nem a világtól eltávolodott, hideg valóság, hanem a három isteni személy olyan egysége, melynek legfőbb ismérve a tökéletes szeretet. Ebben az eszményi közösségben működik a teremtő Atya, a megváltó Fiú és a megszentelő Lélek.
    Adja Isten, hogy mi is igent tudjunk mondani Isten szeretetére, és hogy mindennapjainkban a szentháromságos egy Isten szeretete legyen minden cselekedetünk vonatkoztatási pontja.

Morvai Matild, MA

maj 2015.

Naslovna strana
Вазнесење Господње
Opštinske vesti
Dan škole
“Duga” uspešno promovisala društveno koristan rad
250 izvođača na dečijem festivalu folklora u Molu
Aktivnosti sindikata
Šah
Impresum


Design by VA