Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. október

Címoldal
Messze még a cél
Községi képes hírek
Hírek
V. Tehetségek fesztiválja
Nyelv és közösség
Sakkrovat
A színvonalas oktatásért
Macafajta
Mesés gyermekrajzok és bábelőadások
Koraőszi események
Egészséges nemi életre való nevelés
HÁLÓ találkozó volt Törökfaluban (Utrine)
Vándorló örökség
Kukorica-móka
A bor a gyomorba való, nem a hordóba!
Agrotechnikai bemutató Adán
Teológiai gondolatok
Fiatalok írják
Laci bácsi megjárta Kanadát
Zöld levél
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
40 éves osztálytalálkozók
Impresszum

AKTIVNOSTI SINDIKATA

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Александар Вучић, председник

    Поштовани,
    Србија се налази у великој кризи, због чега смо, као и већина грађана, веома забринути за будућност наше земље. Мере штедње односе се само на запослене са ионако ниским примањима и доносе се мимо њихових представника.Оштро се противимо смањењу плата у јавном сектору које ће довести до пада стандарда, смањења потрошње и пада привредне активности. Узимањем из џепа најстаријих грађана задире се у њихова стечена права, што је у супротности са Уставом. Сматрамо да би, уместо искључивог „стезања каиша“ запослених, било целисходније да влада донесе мере за смањивање сиве економије, прекине са  партијским запошљавањем и уведе ред у јавне набавке. Свесни трагичних последица досадашње приватизације, не желимо да будемо посматрачи судбине запослених у преосталим фирмама, као и у предузећима у реструктурирању, већ да активно учествујемо у доношењу решења која ће бити у обострану корист. Тиме бисмо спречили да она, као у много случајева до сада, добију лоше власнике, али и предложили да, где год је то могуће, буду формирани раднички конзорцијуми који би учествовали у приватизацији својих предузећа. Радничко акционарство се у многим примерима показало као врло успешно, нарочито после раскида лоших приватизација. Због свега овога, од Вас захтевамо хитан састанак, како би кроз социјални дијалог, који до сада није функционисао како треба, заједнички решавали проблеме, у интересу за нашу привреду и грађане. Социјалним консензусом би дошли до целисходних решења, пронашли пут за излазак земље из кризе, али и решили постојеће многобројне штрајкове и избегли оне у најави.

     С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК Љубисав Орбовић

Саопштење поводом 7. oктобра
– Светског дана за достојанствени рад

    Запослени у Србији и синдикати, као њихови легитимни представници, нису у последњих 20 година обележавали Светски дан за достојанствени рад у тежим и за достојанство рада погубнијим условима од оних у којима живимо и радимо данас. Накарадним, супротно Уставу и домаћим законским одредбама, као и међународним и европским стандардима и мерилима, донетим Законом о раду, Законом о ПИО и другим законима из домена радног и социјалног законодавства, права из рада и по основу рада су потпуно дерогирана, умањена су раније стечена права запослених и пензионера, а њихов и стандард њихових породица сведен је на пуко физичко преживљавање. Стопе незапослености и сиромаштва су, само у последње две године, удвостручене и скоро изједначене. Више од 24 одсто радно активног становништва нема посла, а још толико их ради „на црно“, без уговора о раду, без могућности да остваре било које право из рада и без основних услова и мера за здрав и безбедан рад. Велики број запослених који раде пун фонд часова и постижу стандардни учинак, примају минималну зараду која је нижа од тзв „линије сиромаштва” за трочлану породицу, што значи да не могу да покрију ни најосновније, егзистенцијалне потребе. Оним „срећницима“ којима се колико толико редовно уплаћује „минималац“, често нису уплаћени доприноси за обавезно социјално осигурање, па нису у могућности да се лече или не могу да остваре право на пензијско и инвалидско осигурање, без обзира на стаж. О каквом се достојанственом раду може говорити у оваквим условима рада??? Обележавање Светског дана за достојанствени рад ове године је посвећено очувању животне средине, под мотом: „Нема радних места на мртвој планети”. Крајње неодговорним понашањем државе и послодаваца, загађује се животна и радна средина. Контролни механизми државе не функционишу, а интервенише се само када дође до последица које се не могу сакрити. Друштвено неодговорним, али политички лојалним послодавцима гледа се „кроз прсте“ и за угрожавање животне средине, људских живота, животињског и биљног света, изричу се минималне казне, вишеструко ниже од стеченог профита. Уједињени грански синдикати Независност и Савез самосталних синдиката Србије упозоравају домаћу и светску јавност да ћемо применом наведених законских решења, као и других „реформских мера” које иду искључиво на терет запослених и њиховог стандарда, за неколико година Светски дан за достојанствен рад, обележавати под мотом: „Достојанствен рад – мисаона именица“.
    НЕ ДОЗВОЛИМО ДА СЕ ТО ДЕСИ!

RADNICIMA ŠEST DINARA VIŠE

    “Minimalac” u Srbiji u 2015. godini biće umesto dosadašnjih 115 dinara po radnom času 121 dinar, odlučila je u ponedeljak Vlada Srbije. Reč je o povećanju minimalne cene rada, koja nije promenjena još od aprila 2012. Godine, od svega 5,2 odsto. To znači da će “minimalac” od 1. januara iduće godine, kada će početi ova odluka da se primenjuje, biti 21.054 dinara. Socijalni partneri na sednici Socijalno ekonomskog saveta nisu uspeli da usaglase stavove, budući da su poslodavci bili protiv bilo kakvog povećanja, dok su sindikati zahtevali da ona, prema Zakonu o radu, iznosi 137,9 dinara. U Savezu samostalnih sindikata Srbije tvrde da vlada ne poštuje sopstvene zakone, u ovom slučaju Zakon o radu, koji su nedavno doneli.
    “Nismo zadovoljni, jer nismo ni imali pregovore”, kaže potpredsednik SSSS Zoran Mihajlović. “Na poslednjoj sednici Socijalno ekonomskog saveta nismo dobili nikakvu ponudu o kojoj bismo mogli da se dogovaramo. To je dokaz da socijalnog dijaloga u Srbiji nema. Ova minimalna cena rada ne može da se odbrani ničim drugim do stavom – „para nema”, rekao je Mihajlović.

Miroslav Belančić

oktobar 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Ajvar sa Utrina među pet najboljih u Srbiji
Agrodan – Ada 2014.
Vesti
Šah
Aktivnosti sindikata
Sport
40-to godišnji školski generacijski susreti
Impresum


Design by VA