Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. február

Címoldal
Az én emberem meg a te embered, az nem a mi emberünk
Községi hírek
Nőnapra
A helyi közösségek továbbra is működnek
A bogrács mellett szól legszebben a távíró
200 euró öröme
A Szeretet átvisz az életen
Egyre jobban...
Esküvő kiállítás
Három nap elzárva…
A tánc életem egyik legnagyobb kincse...
Készül a fürdőfejlesztési stratégia
Hírek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondoloatok
Rendőrségi hírek
Zöld levél
130 éves lehetne
Sakkfeladvány
Az adai horgászok 68. évi közgyűlése
Fausto Liga
Tarka-barka
Impresszum

Mesne zajednice nastavljaju sa radom

    U zadnjih nekoliko meseci razne vesti su ugledali svetlost dana o opstanku mesnih zajednica, o mesnim samodoprinosima, broju zaposlenih itd. Osećamo potrebu da damo autentičnu informaciju i da kažemo sledeće:
    u oktobru 2013. sve četiri mesne zajednice dobile su dopis od lokalne administracije sa potpisom predsednika opštine Zoltana Bilickog, kojim se obaveštavaju, da od prvog januara nadalje samo sekretari mogu ostati u radnom odnosu, dok ostalo osoblje treba proglasiti tehnološkim viškom. Kao objašnjenje za smanjenje, navodi se, da do sada radnici mesnih zajednica nisu pripadali opštinskoj admisnitraciji, ali u budućnosti treba tamo da pripadaju i pošto je broj zaposlenih u opštinskoj administraciji limitiran, a radna mesta su popunjena, tako samo sekretari mogu ostati na radnom mestu. Značaj daljeg funkcionisanja i rada mesnih zajednica niko nije osporavao. Dalje ostvarivanje izglasanog mesnog samo-doprinosa, kao i blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti mesne zajednice u budućne zavisiće od sekretara, naravno, uz saglasnost Saveta mesne zajednice.
    Sa sredstvima mesnog samodoprinosa, i dalje PRAVO RASPOLAGANJA IMAJU MESNE ZAJEDNICE, što znači da realizacija planiranih investicija i programa ne može biti dovedena u pitanje. Od prvog januara to je novo, kao i u drugim opštinama, da su finansijska sredstva za isplatu faktura, ugovora i ostale potrebe dostupna na zahtev, uz priloženu odluku saveta mesnih zajednica. Saradnja sa odeljenjem za budžet i finansije Opštinske uprave i u prethodnom periodu bila veoma plodna, i ona sasvim glatko se odvija i u pretekla dva meseca. Prema našim očekivanjima, neće biti problema sa realizacijom investicije planiranih za ovu godinu.

Sekretar Prve mesne zajednice Ada,
Ištvan Geče

februar 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti
8. mart
Mesne zajednice nastavljaju sa radom
Milica, Miroslava i Mihajlo – prve trojke u opštini
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikara
Šahazbuka
Impresum


Design by VA