Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. január

Címoldal
Az összefogásban lenne az erő
Községi események
A Körképről beszélgettek a könyvtárban
Községi hírek
Ada, az Ada
Százezer szavazat a cél!
Mi minden történt vidékünkön az elmúlt hónapokban...
Kedves Évák!
Gyalogátkelőkről sokadszor
Mit kell tudni a vagyon-visszaszármaztat-ásról?
Égi és földi szerelem
"Kitelepülve" is a legjobbak között
A siker kulcsa
Megalakult a Magyar Fordulat négy párti koalíció:
Idősek napközije
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XIII.
Fiatalok írják
Kultúrális hírek
Szakszervezeti hírek
Zöld levél
Jobblétünk biztosítása
Nyelvi jogaink Szerbiában - 3.
Árnyas oldal
Karácsonyi-újévi képek-események
Impresszum

Nyelvi jogaink Szerbiában - 3.

    Milyen jogokkal jár, ha a magyar nyelv hivatalos használatban van az önkormányzat területén?
    – Az adott község anyakönyvvezetői, belügyi ügyintézői, rendőrei, a kommunális közvállalatok alkalmazottai, de ugyanúgy a bíróság alkalmazottai között kell, hogy legyen, aki tud magyarul.
    – A közüzemi számlákat (pl. gáz-, víz-, áram-, egyéb kommunális szolgáltatásokról), valamint az idevágó értesítéseket is, pl. tájékoztatás az áramszolgáltatás kikapcsolásáról, két nyelven kell kiküldeni.
    – A községi közlöny magyarul is megjelenik, mint ahogyan a helyi jelentőségű döntések, általános jogszabályok, önkormányzati rendeletek is.
    – Kérhetünk magyar nyelvű formanyomtatványt, űrlapot, amit jogunkban áll magyar nyelven kitölteni: személyazonossági igazolvány, útlevél, hajtási jogosítvány stb. igénylésekor.

    Küldhetünk-e magyar nyelvű levelet a minisztériumoknak?

    Amennyiben az adott nemzeti közösség az egész ország összlakosságának több mint 2%-át alkotja, szóban és írásban is fordulhat az anyanyelvén a köztársasági szervekhez. Ez a jog a magyarok esetében teljes mértékben megvalósul, hiszen a népszámlálási adatok szerint 3,91%-ban vagyunk jelen Szerbia nemzeti összetételében. Természetesen kicsi a valószínűsége, hogy lesz egy ügyintéző pl. a Pénzügyminisztériumban, aki a magyar nyelvű panaszainkra magyarul válaszol, de maga a jog adott.

    Olvashatunk-e anyanyelvünkön törvényeket, jogszabályokat?
    A hatályos jogszabályok értelmében a Parlamentnek külön törvényben kell szabályozni ezt a kérdést, ezidáig azonban erre nem került sor.
    Jelenleg csak a Vajdaság AT hivatalos lapja jelenik meg magyar nyelven, illetve néhány önkormányzati közlöny – így Ada község hivatalos lapja is – így a tartományi és a helyi jellegű döntéseket hivatalos fordításban olvashatjuk anyanyelvünkön, míg a törvényeket, minisztériumi utasításokat vagy kormányrendeleteket csak elvétve.

    A válogatott magyar nyelvű jogszabályokat a Magyar Nemzeti Tanács honlapján, http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven is megtekinthetik.)

    Vajdaság Parlamentje még 2003-banegy döntéssel részletesen szabályozta a kisebbségi nyelvhasználat kérdését a tartomány területén, nem csupán a tartományi szervekben, hanem a községekre, településekre vonatkozóan is.

    Ki lehet-e írni a település nyelvét magyarul?
    A 2002-2010-ig hivatalban lévő Magyar Nemzeti Tanács állította össze 2003-ban a vajdasági helységnévtárat magyar nyelven, amely lista hivatalos és a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában is megjelent (VAT Hivatalos Lapja, 3003/12.). Ennek különösen azokban a községekben van jelentősége, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van, hiszen ilyenkor a szerb nyelvű helységnév alá vagy mellé a magyar nyelvűt is ki kell függeszteni (pontosabban az összes nyelven, amelyek ott hivatalos használatban vannak).

    Van-e lehetőség az utcanevek és más földrajzi nevek kiírására magyar nyelven?
    Igen, abban az esetben, ha az adott településen a magyar nyelv hivatalos használatban van. Jelenleg a Magyar Nemzeti Tanácson belül a Nyelvhasználati Bizottság felel az utcák, terek, városnegyedek és egyéb településrészek vagy intézmények elnevezésének véleményezéséért.
    A vajdasági magyar helységnévtárat megtekinthetik a
http://www.mnt.org.rs/58-Vajdasagi-magyar-hivatalos-helysegnevek weboldalon.

Forrás:
 Nyelvi jogaink Szerbiában, MNT, 2011.
Válogatta: Király János
(folytatása következik)

januar 2012.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Opštinske vesti
Vesti iz policije
Vesti
Aktivnosti sindikata
Mladi pišu
Impresum


Design by VA