Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. július-augusztus

Címoldal
A Körkép nem szűnik meg
Községi hírek
Szép vers mára
Ünnepi ülés a községi Képviselő testületben
Baráti kapcsolat Akasztóval
Új munkalehetőségek
Ünnepély a Tisza-parton
Megszentelték az új kenyeret
Helyi közösségeink tanácskozása
A Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma
Várakozás a „jó” időre…
Hazaérvén megfiatalodom…
Ez igen, „testvér”!
Aratóünnepség 2009
Fesztiválok
Aratóünnepség Moholon
Újra csordultig a Csobolyó
A kádár a fa kovácsa
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
A 2009-es gólyaszaporulat
Zöld levél
Néhány gondolat az antibiotikumokról
A közlekedés-biztonságról szóló törvény (II)
Megkérdeztük az adaiakat
Az adai egyházközség története VI.
Az eltűnt idő nyomában
Középiskolás labdarúgóink sikere
Tarka oldal
Impresszum

ÚJ MUNKALEHETŐSÉGEK

    A beszélgetést 2009. július 23-án jegyeztük le a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat adai kirendeltségében. Beszélgetőpartnerünk: Sofija Šemović, koordinátor.

    Milyen a helyzet jelenleg Ada községben a foglalkoztatás terén?
    A Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat április óta csak a tartományi Végrehajtó Tanács, illetve a Tartományi Munka- és Foglalkoztatás-ügyi és a Nemek Egyenjogúságával foglalkozó Titkárság pályázatával kapcsolatban dolgozik. Az idei első félévi állapot a következő:
    - a gyakornokokkal kapcsolatban a benyújtott 53 kérelemből 48-at hagytak jóvá összesen 82 középiskolai, főiskolai és egyetemi végzettségű gyakornok alkalmazására. 68 középiskolai (IV), 3 főiskolai (VI/1) és 5 egyetemi (VII/1) végzettségű gyakornok jutott munkához.
    A gyakornoki idő 12 hónapig tart, ebből 10 hónapot a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat pénzel, 2 hónapot pedig a munkaadó, éspedig a 6. és 9. hónapot. A Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat által biztosított összegek, a végzettségek szerint, a következők: középiskolai 278.000, főiskolai szintén 278.000, egyetemi 375.000 dinár. A munkaadó részéről a 2 hónapra legalább a minimális bruttó keresetet ki kell fizetni, ami a járulékokkal kb. 16.500 dinár, tehát a gyakornokok esedékes fizetése erre a 2 hónapra legkevesebb 12 ezernyi dinárt tesz ki. Ada községbe, egy év alatt, a gyakornokok foglakoztatására 27,5 millió dinár érkezik majd. Az a cél, hogy a vállalatokat ösztönözzék a fiatalok alkalmazásában, ami nagyon jó, mert ha bizonyítanak e 12 hónap alatt, a munkaadókat, új munkahely megnyitása címén, további megkapható eszközök ösztönzik arra, hogy az ilyen személyeket állandó munkásként vegyék fel. Sajnos a gyakornok-programban nem vehetnek rész a költségvetésből közvetlen, vagy közvetett úton pénzelt intézmények.
    - a mezőgazdasági háztartások pénzbeli támogatására 3 kérelmet adtak át, mind a 3-at jóváhagyták, itt a pénzeszközök nagysága 162.500 dinár bejegyzett háztartásonként,
    - önfoglalkoztatásra 18 kérelem futott be, mind a 18-at jóváhagyták, a pénzeszközök nagysága itt is 162.500 dinár önfoglalkoztatásként, és
    - új foglalkoztatásra a beadott 12-ből 8 kérelmet hagytak jóvá, összesen 18 személy alkalmazására, a pénzeszközök nagysága pedig 130.000 dinár minden egyes új foglalkoztatott esetében.
    Tudni kell, hogy ezek a pályázatok, a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat útján továbbra is nyitottak, az év végéig, illetve amíg az erre szánt eszközök el nem fogynak, és valóban nagyon kedvezőek. A munkaadók részéről nagy az érdeklődés, azonban az ilyen eszközök megszerzésének első feltétele az, hogy a munkaadónak rendszeresen kell fizetni a kereseteket
    - a munkanélküliek száma Ada községben 1.800 személy, és az év elejétől a mai napig 468-an maradtak munka nélkül saját hibájukon kívül, és pénzbeli járulékra szorultak nálunk, ami legkevesebb 3 hónaptól legtöbb 24 hónapig jár. Sajnos, ezek a tények, a helyzet igen súlyos.
    Mi újság a közmunkákkal kapcsolatban?
    A Tartományi Munka- és Foglalkoztatás-ügyi és a Nemek Egyenjogúságára illetékes Titkárság honlapján megjelent, hogy e téren pályázatot nyert az adai Duga Polgári Egyesület (10 személyre), a moholi Idősek és Nyugdíjasok Otthona (22 személyre), az adai Fácán Vadászegyesület (2 személyre) és az adai Egészségház (10 személyre). Ha a többi projektumunk is jóváhagyást nyert volna, több mint 200 személy kaphatott volna munkát. A bejelentőlapokat megkaptuk a Duga Polgári Egyesülettől a jóváhagyott létszámú személyekre, ezek július 15-től már dolgoznak is, tehát megtelt a létszám.  Az Idősek és Nyugdíjasok Otthonában az egyik csoport július 1-én állt munkába, a többiek pedig július 15-én, tehát szintén megtelt a létszám. A bejelentőlapokat máig még nem adta át a Vadászegyesület és az Egészségház, de ez is hamarosan megtörténik. Tudni kell, hogy az említett munkahelyek betöltése a február óta tartó előkészületek alapján történt, amelyekben a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat is részt vett. Elsősorban az április 3-án tartott Munkabörzén keresztül, amikor is azok a munkaadók, amelyek közmunkára adtak át pályázatokat, hozzájutottak nagyszámú érdekelt személy önéletrajzához. Természetesen ez alkalommal azokra esett a választásuk, akiket ismertek, illetve már részt vettek közmunkában és az idősebb személyekre, úgy ahogy a pályázat előirányozza.
    Az adai munkaadók esetében legtöbb a kötödés, a termékek idényjellegűek, és a nyár folyamán munkaszünet van. A tevékenység egyeseknél augusztusban, de legtöbbjüknél szeptemberben indul be, így reméljük, hogy a következő hónaptól, ám még inkább szeptembertől valamivel nagyobb mértékű foglalkoztatás esedékes.
    Mezőgazdasági idénymunka van az adai Halász József MK-ban, ahol 40 körüli létszám jutott ilyen munkához, főképpen szakképzetlen dolgozók, akik itt ezt évek óta végzik. Szintén dolgozik az újvidéki Aretol moholi Zora egysége, ahol májustól alkalmaznak meghatározott időre idénymunkásokat. Sajnos más idénymunka nincs.
    Külföldi munkával kapcsolatban csak közvetítettünk, egy belgrádi cég egészségügyi nővéreket keresett olaszországi munkára, idősek otthonába. A hirdetést kihelyeztük a táblára, az érdekeltek közvetlenül a belgrádi cégnél jelentkezhettek. Felsorolták, hogy 1000-1300 euró a fizetés, lakás biztosítva, és valószínűleg a szükséges olasz munkaengedély is. Ez most is a táblán van, de eddig erre a külföldi munkára egyetlen érdeklődő sem.jelentkezett.
    Mit üzen olvasóinknak?
    Először, hogy okvetlenül jelentkezzenek nyilvántartásba való vételre a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálatnál, ha munkát keresnek, mivel a munkaadók többsége követeli a bejelentést, mert így tudnak az állam részéről a foglakoztatás kapcsán előlátott kedvezményekhez hozzájutni. Továbbá, hogy rendszeresen jelentkezzenek a megadott időpontokon, mert ez most az új munkaügyi törvény értelmében, május 23. óta, fontos feltétel. Ezek szerint, ha a munkanélküli nem jelentkezik rendszeresen a megadott napokon, hat hónapra töröljük a nyilvántartásból. Így ezek a személyek 6 hónapra elveszítik a gyerekpótlékra való jogot, illetve a Szociális Gondozói Központ által nyújtott anyagi támogatást. Most már nem 3, hanem 6 hónapról van szó. Az új törvény szerint ez most szigorú kötelezettségünk, úgyhogy minden pénteken rendszeresen töröljük azokat, akik az elmúlt héten nem jelentkeztek le.
    Másodszor, március óta nálunk nagy a nyüzsgés, ezt az ide járó munkanélküliek látják, és azt is, hogy jócskán kell várakozni. Mi hivatalnokok türelmesek vagyunk, de kérem, hogy ők is legyenek türelemmel, és tudniuk kell, hogy a munkaadókat soron kívül fogadjuk, mivel ők azok, akik a munkásokat bejelentik, ez a munkások érdeke is,
    Harmadszor, indul az aktív munkakeresési képzés, ugyanis fontos, hogy a munkanélküliek megtanuljanak munka-életrajzot készíteni, hogyan mutassák be magukat a munkaadónak, és valójában hogyan kell munkát keresni. Minden érdekelt személy itt nálunk jelentkezhet, attól függetlenül, hogy nyilvántartásban van-e vagy sem. Havonta két alkalommal lesz a képzés itt nálunk. Ez teljesen ingyenes, mint ahogyan a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat összes többi szolgáltatása is.
    Negyedszer, kihasználom az alkalmat, és a szolgálat nevében köszönetet mondok mindenkinek, aki munkánk irányába megértéssel bír, szeretnénk ezt a közreműködést továbbra is így folytatni. A helyi önkormányzat szerveivel, a civil szervezetekkel és a munkaadókkal egyaránt nagyon jó az együttműködés. Mi a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat nagykikindai részlegekének kirendeltségeként működünk. Szolgálatunk munkáját hathavonta értékeli ottani közvetlen felettesünk, most félévkor jeles osztályzatot érdemeltünk ki. Eddigi eredményeinket tükrözi az is, hogy irodáinkat felújították, számítógépekkel szereltek fel bennünket, és munkánk többi körülményein is javítottak. Bízom benne, hogy polgáraink is értékelik azt, hogy lehetőségeinkhez mérten mindenkinek megpróbálunk eleget tenni és segíteni. Aki valamivel elégedetlen, nyugodtan jöjjön el újra, megnézzük, lehet-e megoldást találni, de sajnos mi sem vagyunk csodatevők.
    E beszélgetést három órával azelőtt folytattuk, mielőtt Sofija a megérdemelt évi szabadságára indult volna. Az olvasók nevében köszönjük a válaszokat és kedvességét, és nagyon-nagyon kellemes pihenést kívánunk neki! Következő számunkban a kis- és középvállalkozók lehetőségeivel foglalkozunk.

Bakos Zoltán

juli-avgust 2009.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Vesti
Impresum


Design by VA