Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

  2006. augusztus

Cmoldal
Újabb megfogható eredmények
Megkérdeztük az adai polgármestert
Jelentős beruházások 1997-től 2006-ig
Visszatekintés az elmúlt évekre
Képes krónika
Vizsgabál 2006
Továbbra is szilárd kapcsolat
A felnövekvő nemzedék
Aranykürt 2006
Vadvirág-tábor, Ada-2006
Jár a malom
Pénzautomata a Pannon-banknál
Mohol a Tiszánál
Tanyaszínház - 2006
Veled több vagyok!
Boldogasszony anyánk
Ősztől a világhálón beszélgethetnek
Adán is megállt az ekhós szekér
Motoros találkozó ADA - 2006
Nyelvi figyelő
Rendőrségi hírek
Zöld levél
Fiatalok írják
Strandröplabda
A kispályás focitorna eredményei
Kishírek
Köztéri emlékművek, szobrok, emléktáblák
Tarka oldal
Impresszum

92 Vesti iz policije 92

    Gledano sa strane policije, mesec juli bio je previe pun dogadjaja, kako sa aspekta bezbednosti saobraaja, javnog reda i mira, tako i u pogledu izvrenih krivinih dela. Preko 45 puta je intervenisala policija ili je preduzimala odredjene radnje iz svoje nadlenosti, a ukupna materijalna teta priinjena krivinim delima i saobraajnim nezgodama iznosi 879.000 dinara.
    Krivina dela. U toku meseca otkriveno je i registrovano 23 raznih krivinih dela. Najvei broj krivinih dela odnosi se na krau (10), zatim provale i pokuaj provale (7), prevare (2) i po 1 zloupotreba slubenog poloaja i falsifikovanje slubene isprave, poreska utaja, nasilje u porodici kao i falsifikovanje novanica (evra). Od deset kraa, 3 se odnosi na krau bicikla, dve na mopeda, zatim u dva sluaja kraa je prijavljena sa podruja bazena, gde su nepoznati izvrioci ukrali lina dokumenta i mobilne telefone. Telekomunikaciona firma koja montira nove telefonske vodove, prijavila je niz kraa telefonskih kabla u ukupnoj vrednosti od 100.000 dinara. Interesantna je pojava da su najsmeliji izvrioci poeli krasti (seenjem pogodnim alatom) "L" profile na metalnim elektrinim stubovima. Od strane Potisja, prijavljena je kraa raznih alata i aparata iz magacina preduzea u vrednosti od 60.000 dinara. Od krivinih dela provale najvie se odnosi na provaljivanje friidera sa sladoledom, ostavljenih i nou ispred prodavnica. U kratkom vremenskom periodi izvrena je serija (5) provale radi sladoleda, kao i jedan pokuaj provale jedne prodavnice, ali izvrioc nije uspeo da razvali vrata. Ukupna materijalna teta priinjena krivinim delima iznosi 459.000 dinara, od toga 240.000 dinara odnosi se na sumu poreske utaje.
    Javni red i mir. Proli mesec je bio veoma nemiran mesec gledano sa aspekta javnog reda i mira. Dogodilo se vie naruavanja reda i mira, od kojih treba istai da je u 6 sluajeva policija je intervenisala zbog tue na jvanim mestima (ulica, kafane i sl.). Na osnovu prijave graana podneto je dve prekrajne prijave protiv odgovornog lica ugostiteljskih objekata "Teksas" i "Galiba", zbog putanja jake muzike u nonim asovima. Pored toga preduzete su mere i zbog vreanje i pretnje.
    Bezbednosti saobraaja. Julska vruina kao da je uticala panju vozaa motornih vozila. Dogodilo se 12 saobraajnih nezgoda na podruju optine (7 u Adi, 5 u Molu), sa ukupnom materijalnom tetom od 420.000 dinara, jednom tekom telesnom povredom, jednom lakom povredom, a u ostalim sluajevima bez povrede i neznatnim materijalmim tetom. U tim nezgodana uestvovali su 14 putnika motorna vozila, 2 teretna vozila, 2 autobusa i 3 motocikla. U 6 sluajeca sudarili su se dva putnika vozila, u dva sluaja teretna i putnika, zatim dva autobusa. Teku telesnu povredu zadobio je voza motocikla kada je u Adi ispred motora istrao je pas i usled pada voza je zadobio teke povrede. Najvea materijalna teta, 180.000 dinara procenjena je prilikom sudara putnikog i teretnog vozila u Molu, a 140.000 dinara kada je u Adi sudarila dva putnika vozila.

avgust 2006.

Naslovna strana
Studijska poseta
Pokušajmo zajedno
I u buduće računamo na kamp
Isplata zaolstalih zarada u "Potisju"?
Ona stara "dobra" vremena
Mladi pišu
Molski dobošar
Vesti iz policije
Vesti
Impresum


Design by VA