Legújabb szåm - Najnoviji brojSzerkesztþsÊg - UredniťtvoAnyakÜnyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

  2005. május

Címoldal
Amit nem pénzzel mérnek
Összefogással sok minden megvalósítható
Új munkahelyeket, kedvezőbb életkörülményeket
Az adai elsőáldozók
Dušan Telečki a Községi Képviselő Testület új elnöke
Mi újság az Első Helyi Közösségben?
Patyi Lajos lett a moholi Helyi Közösség tanácselnöke
Nagy érdeklődés, színvonalas alkotások
Tudósítás a MIRK-ről
ElsőMIRK-esek
A 35. MIRK kísérőrendezvényei
Pillanatképek a 35. MIRK-ről
Idősek klubja működik Moholon
A világegyetem "átrendezése" Moholról
József Attila emlékműsor a Városháza nagytermében
Színvonalas szakképzés
Nem szúrja szemét a szemét?
Törökfaluban elkezdődtek a munkaakciók
A fagyosszentek
Kerti öltözékünk
"Humanitárius jellegünk megmaradt"
A Cseh Károly Általános Iskola oldala
Nyelvi figyelő
LIX. Zöld levél
Gyógynövény-ismereti gyalogtúra
Hírek
Rendőrségi hírek
Hírek az önkéntes tűzoltók tevékenységéről
Sport
Afgán agár a győztes
Tarka oldal
Impresszum

AKTIVNOSTI SINDIKATA

    Dana 25. aprila 2005. godine uz prisustvo sindikalnih aktivista, poslodavaca i Vlade Republike Srbije u Beogradu održana je proširena sednica Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije na kojem je učešće uzeo i predsednik VSSSO Ada. N ovom skupu Vladu su predstavljali premijer Vojislav Koštunica i Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Slobodan Lalović, sa svojim saradnicima.
    Sva tri socijalna partnera su se složila da u narednom periodu treba intenzivirati socijalni dijalog radi rešavanja nagomilanih socijalnih problema i konflikata kao posledice tranzicionih promena, i da samo uspostavljanjem socijalno pravedne države možemo doći do kvalitetnih ekonomsko-društvenih promena.
    Takođe je dogovoreno da se socijalni dijalog u što kraćem roku uspostavi na svim nivoima i da se u onim opštinama gde još nisu formirani, ubrzo formiraju scijalno-ekonomski saveti. Najavljena je i mogućnost potpisivanja scijalno-ekonomskog ugovora (socijalni pakt) između Vlade, poslodavaca i sindikata do jeseni ukoliko socijalni dijalog počne da daje i konkretrne rezultate.
    Sa ovoga skupa socijalni partneri su zaključili da trenutno najveći akcenat treba staviti na otvaranje novih radnih mesta za tehnološke viškove kako bi se smanjio izuzetno veliki broj radno sposobnih a nezaposlenih lica.
    Pošto je ovaj skup održan onoga dana kada je Savet ministara Evropske unije doneo pozitivnu Studiju o izvodljivosti za našu državu, i pošto je uspostvljanje socijalnog dijaloga jedan od uslova za ulazak u evropske integracione tokove, nadamo se da će u narednom periodu i funkcionisati.
    Što se naše opštine tiče, Savez samostalnih sindikata opštine Ada se nada, pošto su u organima Lokalne samouprave intenzivirane ove aktivnosti, da će u bliskoj budućnosti i u našoj opštini biti formiran scijalno-ekonomski savet, koji će omogućiti da zajedničkim snagama svih socijalnih partnera bezbednije prođemo period tranzicije i privatizacije.
    Posle puno natezanja poznatih u javnosti novi Zakon o radu je konačno usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije i objavljen u Službenom glasniku broj 24/05 dana 15. marta 2005. godine i stupio je na snagu dana 23. marta 2005. godine. Savez samostalnih sindikata je uglavnom zadovoljan određenim rešenjima koje ovaj Zakon nudi, jer smo kao organizacija neposredno učestvovali u donošenju ovog Zakona i to kako putem podnetih amandmana na pojedina rešenja tako i neposrednim prisustvom i praćenjem toka donošenja ovog Zakona u Narodnoj skupštini i lobiranja kod svih poslaničkih grupa da bi se uvažili određeni sindikalni zahtevi.
    Sam Zakon je znatno obimniji (287 članova) od prethodnog i to zbog velikog broja novih odredaba koji su uneti u Zakon zbog usklađivanja sa direktivama Evropske unije i uređivanja pojedinih pitanja koja su do sada bila uređena Opštim kolektivnim ugovorom, i na taj način je prošao "test" Međunarodne organizacije rada, Svetske banke za obnovu i razvoj i udruženja stranih investitora (koji su najviše osporavali pojedina rešenja, ali često na osnovu pogrešnih informacija).
    Ipak, kao posledica dnevno političkih prepucavanja pojedinih stranaka u Narodnoj skupštini prilikom donošenja ovog Zakona i "borbe" amandmanima u Zakon su se potkrale određene nelogičnosti i nejasnoće po određenim pitanjima (topli obrok, regres i sl.), te je Vlada već najavila izmene i dopune ovog Zakona koji bi stupili na snagu 1. januara 2006. godine.
    Naravno, kao organizacija ćemo kroz socijalni dijalog paziti da kroz izmene i dopune Zakona o radu ne prođu i neke odredbe koje bi umanjile već stečena prava zaposlenih.
    Predstoje nam aktivnosti usklađivanja i zaključivanja klektivnih ugovora (sindikalne biblije) i analogno njima ugovora o radu zaposlenih. Opšti i granski kolektivni ugovori treba da se usklade u roku od 6 meseci nakon čega stari prestaju da važe dok za pojedinačne kolektivne ugovore nije dat nikakav rok za usklađivanje ili usvajanje novih, već da se do tog perioda postojeća mogu koristiti u delovima koji se ne kose sa Zakonom ili neposredno primenjivati novi Zakon o radu.
    Savez samostalnih sindikata opštine Ada je za sindikalne rukovodioce u preduzećima i ustanovama na teritoriji opštine Ada obezbedio brošure novog Zakona o radu sa komentarom, a takođe se uskoro očekuje i ogledni primerak univerzalnog Pojedinačnog kolektivnog ugovora, što će nam pomoći da u svim našim subjektima u opštini gde imamo sindikalnog organizovanja zaključimo kvalitetne pjedinačne kolektivne ugovore, gde se na jedan pravi način regulišu prava i obaveze između sveta rada i sveta kapitala i sa kojima će svi biti zadovoljni, a radno-pravna zaštita zaposlenih na zavidnom nivou.

Belančić Miroslav

maj 2005.

Naslovna strana
Dušan Telečki je novi predsednik Skupštine opštine
Utisci o "MIRK"-u
Snimci sa 35. MIRK-a
25 godina postojanja
Molski dobošar
Aktivnosti Sindikata
Vesti iz policije
Impresum
ďťż

Design by VA