Legújabb szåm - Najnoviji brojSzerkesztþsÊg - UredniťtvoAnyakÜnyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

  2005. március

Címoldal
Tartozni valahova
A II. Helyi Közösség idei terveiről
Az igéret szép szó, ha megtartják úgy jó!
Hogy sikeresen rajtoljanak a gazdák!
Húsvéthétfőn korán kelünk
Mai kántálók
Hidat kap Ada
Segíteni a minőségi oktatást
A Szarvas Gábor Könyvtár 2004-ben
Négy év alatt csak két lakás...
Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör gyermekszínjátszóinak tizenhárom éve
Községi szavalóverseny Adán
Csoportosított program szerint dolgozik a Vöröskereszt községi szervezete
Ada Község Rákellenes Egyesülete
Honda kisgépek bemutatója
Vágy egy teljesebb, boldogabb életre
Fanyar borok illatánál
Legnagyobb kincsünk: a gyermek
Hároméves az Oázis
Húsvéti készülődés a konyhában
Nyelvi figyelő
LVII. Zöld levél
Rendőrségi hírek
Hírek
Tanulóink írásaiból
Devizaszámla a Tájháznak
Az adai birkózósport
Az olvasó írja
Községünk amatőr festői
Tarka oldal
Impresszum

Počinje škola za osnovno obrazovanje odraslih
Nova akcija civilne organizacije "DUGA" u Molu

    Dana 11. marta o.g. u Osnovnoj školi "Novak Radonić" u Molu, održan je radni sastanak na temu otvaranje izdvojenog odeljenja škole "Sveti Sava" iz Novog Sada za osnovno obrazovanje odraslih, odnosno davanje podrške na zahtev pomenute škole. Na dogovru su prisustvovali Staniša Banjanin, načelnik Školske uprave Srednjebanatskog okruga Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Nada Pejović, direktor škole "Sv.Sava", Bakoš Zoltan, načelnik odeljenja za društvene delatnosti i zajedničke poslove SO Ada, Rastik Reže, prosvetni inspektor Opštine Ada, Civrić Vesna, predsednik "Duge", direktori OŠ Matić Đorđe iz Mola i Siraki Mihalj iz Ade.

    Kratko uvodno izlaganje dao je gosp. Bakoš Zoltan, koji je izneo značaj i potrebu ostvarivanja programa osnovnog obrazovanja odraslih, tim pre, što prema poslednjem popisu stanovništva u našoj opštini živi preko 3000 lica sa nezavršenim osnovnom školom, a broj lica, koja imaju dva razreda ili pak nijedan razred, je 800. Sve ovo je podsteklo na preduzimanje odredjene mere, a sa druge strane civ.organizacija "Duga" preduzela je odlučne korake na planu ublažavanje nepismenosti u opštini, pre svega kod romskog entiteta. Naše nastojanje jeste da u opštini bar prepolovili nepismenosti u roku od 3-4 godine, za čega se sada ukazala prilika – rekao je g. Bakoš.
    U daljem razmatranju ovog pitanja direktor škole "Sv.Sava", NADA PEJOVIĆ je opširno predstavljala školu, koja obavlja značajnu društvenu i humanitarnu funkciju obrazovanja odraslih. Iznela da ova škola registrovana za ovakvu delatbnost i pored Novog Sada, pokriva i opštinu Vrbas, Srbobran, a ako zahtev bude prihvaćen, i opštinu Ada. U svom radu posebnu pažnju obraća na tri ciljne grupe: kao prva, to su polaznici romske nacionalnosti koji nisu pridavali dovoljan značaj obrazovanju, a današnji uslovi su se umnogome izmenili, druga grupa, koji iz različitih razloga nisu uspeli da završe osnovno obrazovanje, dok treću grupu predstavljaju oni koji su već u radnom odnosu ali potrebno im je doškolovavanje. Škola radi po nastavnpom planu i programu što još nije verifikovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, ali je prilagođen savremenim uslovima nastave. Inače predavanje traje 17 nedelja, tj. 4 meseca na principu da polaznici bez škole za to vreme savladaju materijal od 1. do 4. razreda kombinovano, a u isto vreme završavaju 5. i 6. razred, a zatim 7. i 8. Nastavnici bi bili iz mesta, dok polaznici-učenici ispite bi polagali ispred komisije iz Novog Sada. Troškove školovanja snose Ministarsvo za obrazovanje, kao i vladine i nevladine organizacije.
    CIVRIĆ VESNA, predsednik "Duge" je u svom izlaganju iznela da ova ideja već odavno prisutna, ali izgleda da je sada došlo vreme da se i realizuje, što je svakako ogroman korak napred u životu "Duge". Kaže da na ovom planu puno radili i imaju 40-ak lica starih između 18 i 35 godina, uglavnom roma, koji su voljni da pohađaju ovu školu.
    U daljem razgovoru prosvetni inspektor RASTIK REŽE je rekao da i OŠ "Čeh Karolj" u Adi ima certifikat za obrazovanje odraslih, ali je odziv veoma slab, mali je broj onih koji to traže. Posle kraće rasprave oko nastavnog plana i programa certifikata škole "Sv.Save", izjavio je da neće sprečiti otvaranje izdvojenog odeljenja, naprotiv, u svemu pomaže i daje podršku. Isto tako su se izjasnili direktori škole Matić Đorđe iz Mola i Siraki Mihalj iz Ade.
    STANIŠA BANJANIN pažljivo je saslušao raspravu i ocenio je da postoji oprvadanost otvaranja odeljenja u Molu, tim pre, što i Ministarstvo podržava i moralno i materijalno ovakve poduhvate. S obzirom da su škole i svi ostali prisutni na ovom dogovoru dali podršku zahtevu škole "Sv.Sava", sada opštinska samouprava treba da povuče svoj potez. On je ubeđen da će opština potpisati ugovor sa pomeutom školom i da će snositi deo troškova putovanja ispitne komisije.
    Na kraju, kao završnu reč, načelnik Bakoš je ocenio da je dogovor uspeo, Škola za osnovno obrazovanje odraslih "Sveti Sava" iz Novog Sada je ozbiljna škola, može se osloniti na nju i po potpisivanju ugovora od strane opštine, odmah može da otpočne sa radom.

V.J.

mart 2005.

Naslovna strana
Prošlogodišnje ostvarenje
Ada dobija svoj most
Moj treći most se gradi u Adi
Počinje škola za osnovno obrazovanje odraslih
Rasprostranjenost raka
Vesti iz policije
Devizni račun Zavičajnom domu
Proglas
Impresum
ďťż

Design by VA