Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. augusztus

Címoldal
Amiről beszélni kell
Községi hírek
Az ország legfiatalabb polgármestere
Ülésezett a községi képviselő-testület
Útjavítás és esővízelvezető-árok ásás
Első Helyi közösség tanácsának üléséről
Nálunk nincs uborkaszezon
Moholi morzsák
Adaiak eredményei a MIRK-en
Nagyboldogasszonyi gondolatok
Nagyboldogasszonyi Aranykapu-vásár
Adán is szerepelt a Tanyaszínház
Aki mer, az nyer!
Egy moholi olimpikon története
A családon belüli erőszak
Régi adai szabóságok
Számítógép előtt ülőknek
Felhívás
Rendőrségi hírek
Szép vers mára
Nyelvi figyelő
Azok a szegény madarak!
Zöld levél
Adai győztes galamb(ász)ok
Sport
Címeres nemeslevelek - IV.
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal - Napos oldal
Tarka oldal
Impresszum

Címeres nemeslevelek - IV.
Adai és moholi címeres nemeslevelek és tulajdonosaik betűrendben

    DANTSO (DANCSÓ) család
    DANTSO (DANCSÓ) SÁMUEL,
nemes. Született 1814 körül. 1838. 05. 07-én 24 évesen Adán házasságot kötött a 19 éves Kaposi Rozáliával. EHáAK Ada: 1838. P-1. bejegyzés. (Ennek az anyakönyvnek oldalai nincsenek számozva)
    III. Ferdinánd király 1663. február 17-én címeres nemeslevelet ad Dancsó Balázsnak, János, Imre, György és Albert testvéreinek. Ilyen nevű család Nemes-Militicsen is volt. Meghirdették Hont megyében 1663-ban, Heves megyében 1695-ben és Pest megyében 1717-ben. 1771-ben Nemes-Militicsen a családnak 12 tagja élt. Dancsó András és Albert szerepelnek az 1776. évi összeírásban. Pest vármegye bizonylata alapján 1793-ban Dancsó Józsefet és Andrást veszik fel a megyei nemesek közé. 1771-ben Dancsó Albert és Mátyás Csongrád megyének 1761. január 21-én kelt bizonylatával igazolták nemességüket. Ugyanakkor hárman laktak Nemes-Militicsen.
    Címer: Rajz és leírás nem található. A család nemeslevele a váci káptalan levéltárában van.

     DIENES család
    DIENES JÓZSEF
, nemes. Született 1820 körül. 1838. 11. 19-én 18 évesen Adán házasságot kötött a 18 éves Bene Erzsébettel. EHáAK Ada: 1838. P- 2. bejegyzés.
    Borsód megyei család. Nemességét I. Lipót korában nyerte. Alapítója Dienes Gábor, akinek utódai 1722-ben igazolják nemességüket Komárom vármegyében. Dienes József kupuszinai jegyző volt. Akkor már nemességét meg is hirdette. Fiai: József volt becsei gyógyszerész és Imre kőpusztai lakos 1838-ban kapott Bács megyétől bizonylatot. Ebből a családból Dienes János 1814-ben Csongrád vármegye bizonylata alapján hirdeti meg nemességét. Az 1841 évi megyei összeíráskor Földváron János szerepel.

    Címer: E címerrajzokhoz csak német nyelvű leírásokat talált a szerző.

    A moholi címeres nemesleveles kapott családok betűrendes névjegyzéke – IV.

    IVANICH (IVANIYCH, IVANICS) család
    IVANICH ISTVÁN (STEPHANUS),
nemes. Született Moholon 1827. augusztus 19-én. Apja Salamon (Salamone), anyja: Sári (Szárits?) Mária moholi lakosok. ESzAK Mohol: 1827. P- 25/1. Meghalt Moholon 1828. július 05-én, élt: 1 évet. EHaAK Mohol: 1828. P- 16/10.
    III. Ferdinánd király 1656. január 20-án címeres nemeslevelet ad Kalapáty Andrásnak, családjának, sógorának, Ivanych Jánosnak, feleségének Kalapáty Annának és fának Albertnek, akik a Recsky család alattyáni jobbágyaiként 1654-ben kaptak felszabadító levelet. Kihirdeti Heves vármegye 1656-ban. Ivanics József, János és Imre 1780-ban, József, János, Jakab, Tamás és Imre 1790-ben, József, György és János 1799-ben, Heves vármegye bizonylata alapján került Bács-Bodrog vármegye nemesei közé, tagjai közül: György 1803- 12. 09-én Nemes-Militics 6/24-ed részére adományt (donációt) nyert. Ivanics Ebiens 1832-től tábla alügyész. Az 1841 évi megyei összeíráskor Szabadkán (Ivanics Tamás) 10, Moholon 1, Nemes-Militicsen pedig 23 családtag szerepel.
    I. Címer: A pajzs kék udvarának alapját arany térség foglalja el, rajta drágaköves arany korona nyugszik, melyen piros lábú fehér galamb áll, piros csőrében zöld gallyat tartva. A pajzsfölötti sisak koronáján a leírthoz hasonló galamb áll. Takarók: jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

    II. Címer (1656): Vízirányosan kétfelé osztott pajzs, a felső udvar kék, az alsó arany; a pajzs aljáról zöld téren hátulsó lábain áll egy farkas, úgy, hogy testének fele része az arany udvarban vörös, a kék udvarban arany. A pajzsfölötti sisak koronáján vörös mezű kar kivont kardot villogtat. Takarók: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

    Karakassevits (Karakašević) család
    Karakassevits Dragics (Dragić Karakašević),
nemes. Született Moholon (?). Mivel 1773 előtt született, a moholi pravoszláv egyházi születési anyakönyvekben nincs meg. (Moholon ezek az anyakönyvek 1773. november 23-tól kezdve vannak meg). A moholi pravoszláv halotti anyakönyvben találtam egy nemes Dragić Karakaševićet, aki 1878. április 22-én, 82 éves korában halt meg Moholon (született 1796 körül, valószínűleg vidéken született). A nemesi rangot szerző Dragićnak ükunokája volt. Ez az ükunoka a moholi pravoszláv templom portáján, a főoltár északi oldalán, a falon kívül van eltemetve, síremléke és maga a sírhelye jelenleg is megtalálható. EHaAK Mohol: 54/1878 folyószám.
    Karakasevits Dragics volt tiszai határőrvidéki hadnagy Moholon. Mária Terézia királynő 1751. március 1-jén Bécsben címeres nemeslevelet ad Karakasevits Dragicsnak, feleségének Mediczka Sztojanának, valamint Száva, János, Tivadar és Thoda gyermekeinek. (Liber Regius XLII. 104). Kihirdetik őket Bács-Bodrog megyében 1751. október 5-én, Szivácon. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor a megyében a szerző (Dragics) szerepel. 1758-ban adományt kap Moholon. Az 1841 évi megyei összeíráskor Moholon 22 családtag szerepel.

    Címer (1751): Kékben könyöklő páncélos kar görbe kardot tart. Sisakdísz: cölöpösen álló, páncélos kar arany lándzsát tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Baranyi István,
nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol

avgust 2008.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Sa sednice Skupštine opštine
Sa sednice Saveta Prve Mesne zajednice
Molski dobošar
Vesti iz policije
Ljubiteljima računara
Pravo na sindikalno organizovanje
Sport
Šarena strana
Impresum


Design by VA