Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2006. december

Cmoldal
Fiatalok nélkül nincs jövő
Boris Tadić Adán
Községi képes krónika
Önkormányzati eseménynaptár
Novemberi események településeinken
A többség rászavazott
Karácsony
Karácsonyi kiállítás
Karácsonyi üdvözlet lufival
Szeretet, megértés kell nekik
"Zeng a lélek, zeng a szó"
A siker záloga a fiatalokban van
A nagyi az interneten
A moholi Verbászi házaspár aranylakodalmi ünnepe
Új esküdtek az adai bíróságon
Tűz a szolfézsteremben
Gyors segítségnyújtás
Tíz éves a Kékkereszt Egyesület
Rendőrségi hírek
Kishírek
Nyelvi figyelő
Nagy Sívó Zoltán kiállítása Adán
Kerék-táj és királylátogatás
Zöld levél
Karácsonyi fűszerünk: a fahéj
Szokások, hit, jóslás vagy babona
Emlékezünk: Puskás Ferenc
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Popravljeni prozori, redovne uionice

    Tokom novembra meseca promenjeni, odnosno popravljeni su prozori na zgradi O "Novak Radoni" u Molu. U nekim uionicama prozori su bili u toliko loem stanju da nisu mogli otvarati, pa zbog toga ni provetravati uionicu. Najvei deo radova obavljao je privatna firma "Termometal" iz Ade uz pomo lokalne samouprave.
    Kako je dolo do toga da ba "Termometal" popravlja prozore u navedenoj koli? pitali smo vlasnika firme Miiz Joefa, koji je dao sledee objanjenje:
    - Kao predsednik Tehnike komisije, imao sam zadatak da obiem u optini sve sportske hale gde e biti odrano neko takmienje na SORV. U toj ulozi sam doao i u Mol u koli N.Radoni sa poptpredsednikom optine. Cilj nam je bio da vidimo sportsku halu i da se zainetersujemo za druge probleme. Kad sam uo kakvim svim problemima susretala nova direktorica, bio sam iznenaen. Najpre sam saznao da je pumpa na centralnom grejanju u kvaru, prozori na uionicama neupotrerbljivi, pod fiskulturne hale je istroen, da ne nabrajam dalje. Tada sam ponudio da e "Termometal" najpre izvriti popravku pumpe, da bi mirno mogli doekati hladne dane. Kada je bilo re o prozorima bilo je oigledno da tu pomo ne moe da izostane. U dogovoru sa lokalmom samoupravom, trokove oko popravka prozora snosili smo zajedniki, stim, da su radnici "Termometala" puno uradili. Nameravamo nastaviti radove sve dotle dok svaki prozor nee biti osposobljen. Jedini problem predstavljaju noviji tipovi prozora, jer za njih jako teko nai rezervne delove (kvake i sl.). Nadalje, u planu je da iz sredstava radnike olimpijade moemo sanirati pod fiskulturne sale, zatim betonirati dvorite i reiti odvod atmosferskih padavina. S druge strane, kao pokrajinski poslanik pokuau uiniti sve da bi kola dobija neka sredstva na raznim konkursima za odreene namene, da rukovodstvo i pedagozi kvalitetno mogli raditi svoj posao a da se ne bave tehnikim problemima.

    Novoizabrana direktorica, Sneana Doi u vezi gore iznetih rekla je da prilikom preuzimanja dunosti direktora, odmah je popisala sve potrebe ta bi trebalo uraditi da bi kola mogla nesmetano i funkcionalno raditi. Taj spisak je predala lokalnoj samoupravi gde je prihvaen sa razumevanjem. Pravo iznenadjenje je bilo za mene kada je gosp. Miiz sa potpredsednikom optine obiao kolu i ponudio svoju pomo da bi kola mogla lepe izgledati, biti funkcionalni, da bi obezbedila dalji korak uenicima poela je direktorica. Radnici "Termometala" brzo su uradili sve prihvaene poslove, a ti su: popravak pumpe na centralnom grejanju, kao i popravak prozora. U veoma kratkom vremenu veliki broj prozora je popravljen, tako da danas moemo vriti i provetravanje uionice. U prvom naletu popravci prozora izvreni su u potpunosti u srednjoj zgradi, znai na hodnicima i na spratu i na prizemlju kao u 10 uionici. U ostalim delovima zgrade, radovi i danas su u toku.
    Naravno da imamo konkretne planove i za budue: treba obnoviti sanitarne vorove, podove u srednjem delu zgrade, zatim u fiskulturnoj hali, nabaviti nametaj za jednu raunarsku uionicu, kao i obezbediti niz druge tehnike opreme. Za obezbeivanje sredstava za ove potrebe ve smo predali nekoliko konkursa-projekta pokrajinskim i republikim organima, i tu oekujemo pomo od gospodina Miiza - rekla je direktorica Sneana Doi.

V.J.

decembar 2006.

Naslovna strana
Boris Tadić u Adi
Opštinske vesti
Kalendar aktivnosti lokalne samouprave
Popravljeni prozori, redovne učionice
Molski dobošar
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Vesti iz policije
Beli bor drvo godine 2007.
Impresum


Design by VA