Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

 
2004. július

Címoldal
Milliók, amelyek elkerülték községünket
Címlapunkhoz
Megünnepeltük Ada napját
Az Ada napi ünnepségek képekben
Aratóünnepség - Ada 2004
5 éves a Községi Körkép
Megünnepeltük lapunk jubileumát
Három éves a Teleház
Környezetünket szebbé varázsolni
Vendégeink a budapesti XI. kerületből
Mit jelent önnek Ada napja?
Nyelvi figyelő
Tűz, te gyönyörű
Szép gálaműsor
XLIX. Zöld levél
Mohol nagyközség
Tánciskola Adán
Népes részvétel, kitűnő alkotások
Adai események
Ülésezett a KKT
Rendőrségi hírek
Tanulóink pályaválasztása
Nemzeti önkép
Elismerés Ulmból
Hírek a Tisza Sporthorgász Egyesület berkeiből
Versenyeztek az önkéntes tűzoltók
Értesítések
Községünk amatőr festői
Tarka oldal
Impresszum

Pet godina Opštinske Panorame
Odlomci iz svečanog govora glavnog urednika

    Kako je sve počelo? Ideja da počnemo sa izdavanjem novina rodila se pre više od pet godina. Prilikom jednog savetovanja došao nam je u ruke primerak lista Mužljanskih novina. Kada smo videli da je izdavač Savet Mesne zajednice, pomislili smo zašto i mi ne bismo probali izdati sličan list, koji bi služio informisanju građana. To se dogodilo decembra 1998. godine. Odmah se prešlo sa reči na delo i osnovana je inicijativna komisija. Održali smo više dogovora na kojima se polako došlo do osnovnog koncepta lista. Stigli smo do tog trenutka, kada su se stekle sve mogućnosti da prvi broj lista dođe u ruke čitalaca početkom aprila meseca 1999. godine. I tada je na kraju marta meseca došao onaj dan koga se svi sa strahovanjem sećamo. Do izdavanja novina tada nije došlo. Uprkos tome uredništvo lista, koje su sačinjavali delegati dveju ađanskih mesnih zajednica nastavilo je sa radom, sa još većom snagom i voljom. Sastanci su se održavali uz svetlost sveća i zvuke aviona, kako bi u datom trenutku ipak izdali prvi broj. Taj trenutak je nastupio u junu mesecu 1999. godine.

    Na početku izlaženja lista nadali smo se da će uz nas osim Saveta i tadašnje lokalne samouprave stati i drugi i pružiti nam svoju pomoć. Nismo se prevarili, pošto nam je više preduzeća, ustanova i privatnih preduzetnika pomoglo i do današnjeg dana podržava izlaženje lista. Kada govorim o podršci svavako treba da spomenem uredništvo Mužljanskih novina, koje nam je od prvog trenutka pružilo nesebičnu podršku. Rodila su se iskrena prijateljstva i zahvaljujući novinama došlo je do bratimljenja dveju mesnih zajednica.
    Prvi broj lista objavljen je u crno-beloj tehnici, na svega 12 stranica. Tadašnje šestočlano uredništvo je i sa time bilo zadovoljno, ali je već tada zacrtalo za cilj stalni razvoj lista, kako u tehničkom, tako i u sadržajnom smislu. Ispostavilo se da se list u sadržajnom smislu brže razvijao. Javili su se novi saradnici, koji su sa svojim pisanjem obogatili sadržaj lista. I čitaoci su svakim danom sve više zavoleli novine i kupovali ih, tako da se već nekoliko godina tiraž ustalio na 1100 primeraka. Tehnička novina, na prvi pogled vidljiva usledila je u 27. broju lista, koji je objavljen u avgustu 2001. godine. Tada smo prvi put objavili naslovne strane lista u boji, istina samo na dve strane, ali smo se i tome jako radovali. Spoljni izgled lista ustalio se od 30.tog broja, Naslovne strane se objavljuju u boji na kvalitetnom papiru, a broj stranica je sa početnih 12, 16 i 24. porastao na sadašnjih 28. stranica.

    Mala grupa entuzijasta otpočela je sa puno volje i nepokolebljive snage pre pet godina posao koji uopšte nije lak – informisanje građana. Izuzev jedan do dva slučaja svi smo bili amateri, ali je volja za radom i stvaranjem bila jača, tako da se u prethodnih pet godina nijednom nije desilo da ustuknemo od posla. Kako je vreme prolazilo, povećavao se i broj saradnika, tako da na izdavanju lista sada već učestvuje od 14 – 16 ljudi. Koliko je plaćen ovaj posao? Oni ga obavljaju za jednu simboličnu naknadu, koja iznosi nekoliko stotina dinara po saradniku. Motivacija za njihov rad svakako nije materijalne prirode, već je u pitanju želja da se radi nešto što služi interesima naše opštine. Možda i zvuči čudno, ali i danas još postoje takvi ljudi.
    Analizirajući materijalni položaj lista, treba istaći da najveće učešće u finansiranju imaju osnivači: I i II mesna zajednica opštine Ada, ali treba napomenuti da i mesna zajednica Utrine već od prvog dana materijalno pomaže naš list, prema svojim mogućnostima. Isto to ne možemo da kažemo i za lokalnu samoupravu. U početku, tačnije prvih godinu i po dana izdvajala su se sredstva iz opštinskog budžeta za Panoramu, a posle je ta stavka bila izbrisana. Zahvaljujući opštinskom Izvršnom veću u zadnjih nekoliko godina povremeno pristižu skromni iznosi na žiro račun lista. Ostatak troškova pokrivamo uz pomoć naših sponzora, kao i od prodaje novina.
    Bez obzira na sve poteškoće, osećamo da je naš list sve popularniji u krugovima čitalaca. I mi se sa svoje strane trudimo da učinimo sve kako bi naši čitaoci bili zadovoljni. Od ovogodišnjeg januarskog broja imamo i svoj VEB-sajt na internetu. U elektronskom obliku list je dostupan svim našim zemljacima, koji na taj način mogu da se upoznaju sa najnovijim događajima i vestima iz svog rodnog kraja. List je sve više poznat i izvan naše opštine. U januaru 2002. godine, imali smo priliku da se predstavimo putem medijskog magazina novosadskog Radija. U novije vreme naše uredništvo već redovno se poziva na mnoge značaje manifestacije, naročito u većim mestima. I na višim forumima je bezbroj puta istaknut veliki značaj lokalnih novina, kao i činjenicu da se na njih ozbiljno računa. Da je to tako, može se zaključiti iz toga, da se neke velike novine u opštini prodaju u oko sto primeraka, a naše male i u preko hiljadu primeraka.
    Pet godina je prošlo za čas, izrasli smo dečije cipele, mada još nismo potpuno odrasli. Znamo, da se još ima šta učiti, dosta toga treba drugačije i bolje raditi, a da pri tome čitalac bude središna ličnost, jer mi i postojimo zbog naših čitalaca. Jer naš cilj, da čitaocima pružamo takve novine, koje rado čitaju i u njoj pronalaze svoju svakodnevnicu. Što se tiče budućnosti, citiram jednog našeg čitaoca, koji kaže:''Želeo bih i za 20 godina čitati Opštinsku Panoramu!''. Čini mi se da ove reči najlepše opisuju sve u vezi budućnosti lista.

juli 2004.

Naslovna strana
Svečanosti povodom Dana Ade u slikama
Pet godina Opštinske Panorame
Saradnja i na privrednom planu
Poseta u kampu
Teška situacija u pojedinim privatnim firmama
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA