Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. október

Címoldal
Tiszteletadás, esküvő, keresztelő
Községi hírek
Ada község cégeket alapítana
A lélek és a test együttes gyógyítása
Beszéd- és szövegértés
Mozdulj a szívedért
Vérrokon
Sikeres fémipari műhely
Őszi események
Bennünket is kifogott a Háló
Nyári Tisza-parti örömök
Fúvós, pengetős, meg a tekerő
Eső, égzengés, villámcsapás
„Milliós tételről kell beszélni”
Megemlékezés községünk felszabadulásáról
Hírek
Rendőrségi hírek
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Nyelvi jogaink Szerbiában - 10.
Ismét remekeltek a fiúk
A Niš-Grdelica autóút, 1960
A Körkép arcképcsarnoka - I.
Tarka oldal
Impresszum

AKTIVNOSTI SINDIKATA

PROTESTI ŠIROM SRBIJE
UKOLIKO VLADA NE VRATI CENE

    Savez samostalnih sindikata Srbije pozvaće građane da masovno izraze nezadovoljstvo na ulicama širom zemlje ukoliko vlada ne preduzme mere da se vrate cene roba i usluga na nivo pre najnovijeg talasa poskupljenja. Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je na nedavnoj konferenciji za novinare, održanoj u prostorijama Saveza, izrazio nezadovoljstvo povodom najnovijeg neopravdanog poskupljenja životnih namirnica, energenata i prevoza, kojem se ne vidi kraj, a koji dramatično pogoršava materijalno-socijalni položaj građana Srbije. On je rekao da će dati rok vladi da do kraja oktobra ispuni zahteve sindikata ili će, u suprotnom, otpočeti protesti u svim gradovima Srbije i trajaće sve dok cene ne budu vraćene na pređašnji nivo.
    „Povećanjem PDV-a nisu obuhvaćene osnovne životne namirnice, tako da je povećanje cena ovih dana neopravdano. Daćemo vladi 20 dana da vrate cene na nivo koji je bio pre 1. septembra, a ukoliko to ne učini, pozvaćemo ljude na masovne proteste u svim gradovima Srbije“, naglasio je Orbović. Predsednik SSSS je ukazao da su kod većine proizvođača cene povećane od 15 do čak 30 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a u pojedinim slučajevima povećanje cena iznosi i do 100 odsto, ukazao je Orbović. On je istakao da su opravdana samo ona poskupljenja izazvana povećanjem poreza na dodatu vrednost i akciza. "Prihvatili smo, teškom mukom, odluku vlade da se zbog stanja u budžetu od oktobra poveća PDV za dva odsto i akcize, ali je neopravdani talas poskupljenja krenuo u septembru i nastavlja se, što ugrožava egzistenciju većine gradjana u Srbiji", upozorio je Orbović. On je dodao da vlada može da privoli proizvođjače i trgovce da cene koje su uvećane preko rasta PDV-a i akciza vrate na realni iznos, a da naplati ekstra profit onima koji su neopravadno menjali cenovnike. "Ako vlada danima priča o tome da li će dozvoliti organizovanje Parade ponosa, a ništa ne čini da spreči neopravdani rast cena - onda imamo ozbiljna problem s vladom", rekao je Orbović. Prema njegovim rečima, pad zarada je evidentan, a kupovna moć je samo za par dana opala za trećinu. Ovim poskupljenjima je, dodao je Orbović, vlast pokazala da će punjenje budžeta ići najviše preko leđa građana. On je, ipak, izrazio nadu da će vlada preispitati svoju odluku i da građani neće morati da protestuju.

IZAZOVI ZA SINDIKALNI POKRET

    Konferencija „Izazovi za sindikalni pokret – mere Vlada i odgovori sindikata”, održana je  27-28 septembra 2012. godine, na Kelebiji. Konferencija je održana u okviru zajedničkog Projekta koji se realizuje partnerski sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici sindikata iz Švedske –  LO, Slovenije – ZSSS, Mađarske – MSZOSZ i veći broj učesnika iz Srbije – SSSS, među kojima i poverenik SSSO Ada.  Cilj održavanja Konferencije je bio da se kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju razmene iskustva o trenutnoj situaciji u zemljama učesnicama Konferencije i ukaže na izazove koji stoje pred sindikalnim pokretom, kroz teme: – trenutna situacija na tržištu rada i najznačajniji makroekonomski pokazatelji, – izmene zakonodavstava koji utiču na prava zaposlenih i aktivnosti sindikata, -trenutna situacija i moguće perspektive razvoja socijalnog dijaloga i/ili jačeg uticaja sindikata na promene u društvu, – trenutne aktivnosti sindikata – odgovor sindikata na predočene mere Vlade Na kraju dvodnevnog rada učesnici Konferencije su zaključili da je ostvarivanje prava zaposlenih, u svim pozvanim zemljama, sve teže a da je za zemlje u regionu poseban problem sve veća nezaposlenost, posebno mladih, uz evidntan pad životnog standarda. Konstatovano je da se i pored velikih napora i aktivnosti sindikata na internacionalnom nivou ne dobijaju zadovoljavajući rezultati odnosno da nema dovoljnog uticaja sindikata na kreiranje politike. Kako su naglasili učesnici Konferencije, sve to ukazuje na neophodnost sve šire saradnje sindikata, sprovodjenje zajedničkih akcija i projekata.Učesnici Konferencije na Kelebiji posebno su bili zainteresovani za realizaciju novog Evropskog projekta u kojem učestvuje devet partnera iz osam evropskih zemalja (jedan od njih je i SSS Vojvodine) : Švedske, Mađarske, Portugalije, Italije, Srbije, Irske, Španije i Belgije. Projekat „Ino-Tool“ treba da pomogne u rešavanju pitanja nezaposlenih, odnosno licima koja su ostala bez posla kako da pokrenu sopstveni biznis. Ovo je prvi projekat koji se bavi socijalnim preduzetništvom.

 VAŽNOST DOSTOJANSTVENOG RADA

    Svaka osoba na svetu trebala bi da ima posao od kojeg može dobro da živi i ispuni svoje osnovne životne potrebe. A da bi se to postiglo ključno je zapošljavanje. Za milione žena, muškaraca, mladih i emigranata koji rade ili traže posao potrebno je da vlade preduzmu sve da bi se osiguralo da se socijalna zaštita i radnička prava u potpunosti poštuju i u radnom zakonodavstvu i u praksi. Da bi se postigao rast životnog standarda i privrede potrebno je razviti produktivno zapošljavanje. Takođe, potrebno je kreirati milione boljih radnih mesta za žene i muškarce. Radna mesta mogu biti bolja samo ako se unapređuju zajedno sa standardima i pravima. Socijalna zaštita daje radnicima sigurnost koja im je potrebna da bi u budućnost zakoračili sa samopouzdanjem. Ovo je razlog zašto na vlade treba izvršiti pritisak da više rade na kreiranju radnih mesta i to ne samo bilo kakvih mesta, nego Dostojanstvenog rada za sve. Često se čuje argument da zemlje ne mogu priuštiti pristojne plate i bolje uslove rada. Ipak, troškove koji su kratkoročni brzo će premašiti dugoročna dobrobit. To čini Dostojanstven rad najboljim načinom borbe protiv siromaštva u svetu - za većinu ljudi u svetu nemanje posla znači siromaštvo. Kratak odgovor na pitanje šta je to Dostojanstven rad glasi – to je takav rad koji omogućava dobar život. Dostojanstven rad, kao ideju i kao cilj, uvela je i u početku promovisala Međunarodna organizacija rada (MOR) 1999. godine. On se sastoji od četiri komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i dijalog. Dostojanstven rad se zasniva na uverenju da su sve ove četiri komponente potrebne za stvaranje najbolje perspektive za socijalni napredak i razvoj. Zapošljavanje znači pristojan prihod koji omogućava dostojanstven životni standard, jednak tretman i jednake prilike za sve, dobri uslovi rada, zdravstvena zaštita i sigurnost na radnom mestu, mogućnost smislenog i produktivnog rada i mogućnost ličnog razvoja. Radnička prava u kontekstu zaposlenja podrazumijevaju slobodu organizovanja, slobodu izražavanja, da i žene i muškarci imaju mogućnost da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihove živote, pravo na kolektivno pregovaranje, sloboda od diskriminacije, sloboda od prisilnog rada, sloboda od dečijeg rada, pravno priznanje i pristup pravnom sistemu, postojanje radnog zakonodavstva i opšte vladavine zakona. Socijalna zaštita naglašava važne veze između produktivnog zaposlenja i sigurnosti za one koji iz bilo kojeg razloga nisu uopšte zaposleni, zaštita od gubitka ili smanjenja prihoda usled nezaposlenosti, povrede, majčinstva, roditeljstva ili starosti, pravedno i inkluzivno društvo.

Miroslav Belančić

oktobar 2012.

Naslovna strana
Vesti
Aktivnosti sindikata
Obeležen 27. septembar, Dan vatrogasaca Srbije
Vesti iz policije
Šarena strana
Impresum


Design by VA