Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. november

Címoldal
Ősz, az év utolsó, legbájosabb mosolya
Községi események
Megemlélkezés Moholon
Feliratkozás a választási névjegyzékre
Referendum a Második Helyi Közösségben
Fordult a kocka
Bezár vagy költözik?
Dr. Csányi Erzsébet
Nehéz helyzetben a Vöröskereszt
A beismerés csökkenti a büntetés mértékét
A kaktusz
Küzdelem a fáradtság ellen
Veszélyes reklámok?!
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Negyven évvel ezelőtt (II.)
Zöld levél
Nyugdíjasaink házatájáról
Teológiai gondolatok
Ígéretes fiatal pap
Az adai egyházközség története - IX.
Sport
Hol fogunk horgászni és mennyiért?
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
Caritas in veritate

    XVI. Benedek pápa Caritas in veritate  (Szeretet az igazságban) kezdetű enciklikája a Szentatya harmadik körlevele. A dokumentumot a pápa Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén, azaz 2009. június 29-én írta alá, folyó év július 7-én pedig be is mutatták a sajtónak és szakembereknek.
    Akárcsak a többi pápai szociális enciklika, ez a körlevél sem ad konkrét megoldásokat korunk sürgető és időszerű problémáira (hisz az egyház nem avatkozik bele az államok politikájába és belső életébe), de elveket kínál az időszerű szociális, gazdasági, lélektani, kulturális-egyszóval: a társadalmi-problémák és válságok megoldására.
    Az enciklika mind a 79 pontja egyetlen központi kérdés: az emberi fejlődés felé irányul. Ennek a rendkívül fontos témának a taglalására szán a Szentatya 6 (hat) egymástól ugyan elválasztott, de tartalmilag szorosan összefüggő és összetartozó fejezetet. Mindegyik rész a szeretet és igazság vezérgondolatát hordozza magán, melyre már Szent Pál apostol is rámutatott az Efezusiakhoz írt levelében: „Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel, Krisztussal ”.( Ef 4,15)
    Az emberi társadalom fejlődése nem vezet pozitív eredményekhez, ha azt a szeretet és igazság nélküli, az Istentől távoli gazdasági és erkölcsi valóságban éljük meg. Csakis az igazságban gyökerező szeretet az, mely szavatolja az ember és az egész emberi társadalom igazságos, békés, szeretetteljes jövőjét.
    Ennek a szeretetnek és igazságnak maga Jézus Krisztus a formulája. Az a Jézus, akinek élete a másokért (pro nobis) való élet volt. Ezért tehát, ha nem a másokért, a közjóért cselekszünk, akkor nem gyakoroljuk azt a szeretetet, mely az igazságosságra vezet, és amely a jóléti társadalmat biztosítja.
    Szeretet és igazság szoros egységben álló valóságok. Az igazság ugyanis az a fény, amely megvilágítja és értelmet ad a szeretetnek, a szeretet pedig igazi mondani valóval, tartalommal tölti el az igazságot. A szeretet csak akkor lesz hiteles, ha nyitott az igazságra, az igazság pedig csak akkor, ha nem élnek vele vissza. Ezt a fontos gondolatot fejti ki a pápa enciklikájának egész terjedelmében. Hangsúlyozza, hogy a fejlődés csakis a szeretetre és igazságosságra épülhet, az emberi társadalom (és benne a közjó is) pedig a kölcsönösségre, az egymás megsegítésére.
    A pápa társadalmi tanításának a gyakorlatban való megvalósulásáért kitárt karokkal imádkozzunk az Úrhoz!

Morvai Matild

novembar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Referendum u Drugoj Mesnoj zajednici Ada
Vesti
Vesti iz policije
Molski dobošar
Mladi pišu
Državni prvak u savateu
Priredbe Sunčana jesen u našoj opštini
Impresum


Design by VA