Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. november

Címoldal
Ősz, az év utolsó, legbájosabb mosolya
Községi események
Megemlélkezés Moholon
Feliratkozás a választási névjegyzékre
Referendum a Második Helyi Közösségben
Fordult a kocka
Bezár vagy költözik?
Dr. Csányi Erzsébet
Nehéz helyzetben a Vöröskereszt
A beismerés csökkenti a büntetés mértékét
A kaktusz
Küzdelem a fáradtság ellen
Veszélyes reklámok?!
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Negyven évvel ezelőtt (II.)
Zöld levél
Nyugdíjasaink házatájáról
Teológiai gondolatok
Ígéretes fiatal pap
Az adai egyházközség története - IX.
Sport
Hol fogunk horgászni és mennyiért?
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

Referendum a Második Helyi Közösségben

    A Második Helyi Közösség területén a helyi járulék bevezetéséről a községi képviselő-testület határozata alapján a polgárok referendummal nyilvánítanak véleményt. A referendum csak akkor lesz sikeres, ha a polgárok több mint 50%-a leadja szavazatát, a helyi járulékról szóló határozat pedig akkor kerül elfogadásra, ha a szavazatukat leadó polgároknak több mint a fele igennel szavazott. A referendumot, 2009. november 19-étől 24-ével bezárólag (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, keddel bezárólag) minden nap 8.00-tól 19.00 óráig bonyolítják le a következő szavazóhelyeken:
    1. számú szavazóhely – Nyugdíjas-otthon, Dositej Obradović u. 3. sz.
Ezen a szavazóhelyen azokkal a polgárokkal együtt, akik eddig is itt szavaztak, leadják voksukat azok szavazók, akik eddig a Földműves Szövetkezetben voltak beosztva.
    2. számú szavazóhely a Második Helyi Közösség épülete, Lenin u. 47. sz.
Azokon a polgárokon kívül, akik eddig is itt szavaztak, ide jönnek még azok, akik eddig a Bara-parti iskola épületében szavaztak.
    3 számú szavazóhely a Második Helyi Közösség épülete, Lenin u. 47. sz. 
Itt adja le szavazatát minden polgár, akinek állandó lakhelye nem a II. HK területén van, de rendelkezik ingatlannal (ház, termőföld, rét) a Második Helyi Közösség területén.
    4 számú szavazóhely – Kádár-ház, Ada, Dózsa György u. 25. sz.
Az eddig is itt szavazó polgárok mellett ide jönnek még, akik eddig a Sava Kovačević utcai óvodában és a valamikori Napredaktrans épületében szavaztak.
    5. számú szavazóhely – a Második Helyi Közösség épülete Gunarasban,  Halász J. u. 22. sz.
    Most az eddigieken kívül azok is ide jönnek szavazni, akik máskor a Halász József utcai óvodában szavaztak.


Aszfaltozás az adai Gunaras városrészen

    A törvény értelmében, minden polgár szavaz, akinek választó joga és a második helyi közösség területén bejegyzett lakhelye van, és velük szavaznak azok a személyek is akiknek itt ingatlanjuk van (termőföld, rét, ház), de nem a II. HK területén van az állandó lakhelyük. Ezek a személyek a nyugdíjasokkal, tanulókkal, munkanélküliekkel és más bevételi forrás nélküli polgárral együtt a törvény szerint nem kötelezhetők a helyi járulék fizetésére, de a szavazati joguk vitán felüli, ezért ők is szavaznak a referendumon.

A MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN
A 2010.01.01-TŐL  2016.12.31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA
BEVEZETENDŐ HELYI JÁRULÉK PROGRAMTERVEZETE

RENDELTETÉSEK - PROGRAMOK  % RÉSZESEDÉS  ÖSSZEG /DIN/

    I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, AZ  ADAI I. HK, AZ ADAI II. HK  ÉS A MOHOLI HK KÖZÖS PROGRAMJA

1. A csatornahálózat  építésének  és a szeméttelep rendezésének folytatása                                                                         35%        70.000.000,00
    II. AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ÖNÁLLÓ PROGRAMJA
1.  Útépítés és karbantartás                             15%          30.000.000,00
2.  Járdaépítés és karbantartás                            6%         12.000.000,00
3.  A közvilágítás karbantartása                          5%          10.000.000,00
4.  Parkosítás, a zöldfelületek, a HK otthonai
     és más középületek karbantartása                   5%         10.000.000,00
5. Az üdültető központ karbantartása                   3%           6.000.000,00
6. Nyílt csatornák létrehozása és karbantartása, az
    esetleges elemi csapások megakadályozása
    és rendezése                                                  5%         10.000.000,00 
7. Egyéb költségekre
- részvétel az általános- és középiskola, az óvoda és a napközi
karbantartásához    és felszereléséhez                    3%          6.000.000,00
- a polgári egyesületek, társadalmi és civil
  szervezetek segítésére                                       2%          4.000.000,00
- a sportklubok segítésére                                    2%          4.000.000,00
- a polgárok tájékoztatására                                  2%          4.000.000,00
  - előre nem látott kiadásokra és a lakosság                         
    megsegítésére                                                 2%          4.000.000,00
- a lakosság vízellátási problémáinak
  megoldására                                                      1%          2.000.000,00
8. A helyi járulék programjának megvalósítására 
   és a  helyi közösség működésére                        14%       28.000.000,00 

                                                                       100%      200.000.000,00


Kanalizációs csövek lefektetése a Vajdasági brigádok utcában


A referendumot megvitató lakossági fórum a II. Helyi Közösségben,
2009. 11. 9-én

    A feltüntetett összegek a tervezett helyi járulék teljes időszakára vonatkoznak (ez nagyságrendben körülbelül annyi, mint a községi költségvetés egy éves időszakra). Ezek az eszközök 100%-ban itt maradnak a községben és a lefektetett program szerint kerülnek felhasználásra: karban tartjuk belőle az eddig kiépített infrastruktúrát, új beruházásokat valósítunk meg a polgárok igényei alapján és segítjük a polgárok önszerveződéseit.
    A helyi önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény alapján, a helyi járulék megvalósításának forrásai a következők:
- az alkalmazottak keresetéből                                                          3%
- az osztalék és a nyereségrészesedésből
  származó egyéb jövedelem után                                                      3%
- a vállalkozási szerződés alapján járó jövedelem után                           3%
- az önálló tevékenységből származó jövedelem után                            3%
- a mezőgazdaságból és az erdészetből származó jövedelem után évente hektáronként 20 kg búza ára
    A nehéz gazdasági helyzetben érthető, hogy minden kiadás a polgárok számára megterhelő, de meg szakadhat-e a helyi járulék hagyománya Adán, ahol a polgárok az összefogásnak köszönhetően szinte mindenben a környező községek előtt járnak?
    Az összefogás tudja csak előre vinni a gondok megoldását, a széthúzás vagy a közöny soha nem oldott meg semmit. A helyi járulékból fizetett a polgárok számára megszokott szolgáltatásokra, mint a közvilágítás karbantartására a zöldfelületek kaszálására az utak kátyúzására, a télapócsomagokra, amivel örömet szerzünk helyi közösségünk legkisebbjeinek, mindezekre nem lesz pénz, ha győz a közöny és a lakosoknak több mint 50 %-a el sem megy szavazni. A megkezdett, már pályázatokon elnyert munkálatokra, mint a Tobán városrész csatornahálózatának a kiépítése kiegészítő pénzeszközök hiányában elhúzódik. Azokat a munkálatokat, amelyeket eddig szokásosan a helyi közösség szervezésében és pénzelésében végeztek, és mi polgárok természetesnek vesszük, hogy meg van csinálva, és minden rendben van a környezetünkben, a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudja, és nem fogja a községi közigazgatás magára vállalni. A kis pénzeket összerakva, amelyből egyenként egyik polgár sem tudná megoldani a nagy helyi közösségi dolgokat, a pénzeszközöket ésszerűen befektetve jó gazda módjára lépésenként előre haladva, a beruházásokat egymásra építve tudunk a fejlődés útján maradni. Az eddig elért eredményeink a helyi közösségben elvitathatatlanok, ám mindezeket csak a polgárok bizalmának köszönhetjük. Erre a bizalomra építve kérjük, hogy mindenki, aki megkapta a szavazócéduláját, vegye a fáradságot, és jöjjön el szavazni a referendumra, mert Ön dönti el, mi lesz a szűkebb közösség sorsa. Minden egyes szavazat számít. Az Ön döntésétől függ a helyi járulék jövője, ami összefügg a Második Helyi Közösségnek és a saját környezetének a rendezettségével.
    Az összefogás és helyi járulék eszközei még a legnehezebb helyzetben is azt jelentik, hogy törődünk környezetünkkel, még ha nehézségek árán is együttes erővel szépítgethetjük utcáinkat, környezetünket, és így az egész község rendezettebb lesz élhetőbb jövőt teremtve gyermekeinknek.

novembar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Referendum u Drugoj Mesnoj zajednici Ada
Vesti
Vesti iz policije
Molski dobošar
Mladi pišu
Državni prvak u savateu
Priredbe Sunčana jesen u našoj opštini
Impresum


Design by VA