Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. november

Címoldal
Ősz, az év utolsó, legbájosabb mosolya
Községi események
Megemlélkezés Moholon
Feliratkozás a választási névjegyzékre
Referendum a Második Helyi Közösségben
Fordult a kocka
Bezár vagy költözik?
Dr. Csányi Erzsébet
Nehéz helyzetben a Vöröskereszt
A beismerés csökkenti a büntetés mértékét
A kaktusz
Küzdelem a fáradtság ellen
Veszélyes reklámok?!
Nyelvi figyelő
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Negyven évvel ezelőtt (II.)
Zöld levél
Nyugdíjasaink házatájáról
Teológiai gondolatok
Ígéretes fiatal pap
Az adai egyházközség története - IX.
Sport
Hol fogunk horgászni és mennyiért?
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

HÍREK

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS

    Nem mindennapi eseményre került sor október 29-én az adai Műszaki Iskolában. Ugyanis ezen a napon adták át – hivatalosan – azt a 3,5 millió dinár értékű CNC esztergapadot és a motordiagnosztikai műszert, melyeket a magyarországi Szülőföld Alap és a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság támogatásával vásárolt meg az iskola. Ünnep volt ez az intézménynek, hisz ezzel még egy lépést tett a modern, korszerű oktatás irányába, amilyent a mai kor nagyban megkövetel. Mindkét alapeszköz elsősorban a tanulók a mai igények szerinti képzését szolgálják, emellett még anyagi hasznot is hoznak az iskolának, ha okosan és ésszerűen gazdálkodnak vele.
    Az említett berendezések ünnepi átadásánál illetve üzembe helyezésénél részt vett az iskola igazgatóján, Miklós Nándoron és a tanári karon kívül dr. Jeges Zoltán, tartományi oktatási titkár, dr. Kozma József, a Magyar országgyűlés külügyi-és határon túli magyarok bizottságának alelnöke, Szigeti András, a szabadkai főkonzulátus alkonzulja, az adai önkormányzat tisztségviselői Bilicki Zoltán polgármester vezetésével, és számos más meghívott vendég. Az ünnepélyes átadás után a vendégek megtekintették az iskola szakműhelyét, megismerkedtek az iskola termékével – a fúrógépekkel -, majd közös koktélon vettek részt. (fotók a Községi események oldalon).

V. J.


Adai siker a VIVE fesztiválon

    Torontálvásárhelyen (Debelyacsán) a magyar nóták és csárdások fesztiválján (VIVE) az amatőr énekesek vetélkedője adai sikert hozott, ugyanis Molnár Csikós Gábor első lett rajta. Erre a versenyre 37-en jelentkeztek Vajdaság különböző helységeiből, a 2009. október 23-ikai döntőn 12 versenyző lépett fel. Molnár Csikós Gábor a következő számokat adta elő: Ne szidjatok soha engem!; Felszállott a vadgalamb; Sudár magas; Hajnalom, csillagom.

    Rajta kívül szintén első díjat kapott a zombori Rajc Vilmos, második helyezést Fésűs Mária (Újvidék) ért el, a harmadik pedig Koncz Regina (Gunaras) lett. Különdíjat kapott Toll Izabella (Óbecse), közönségdíjat Alföldi Eszter (Torontálvásárhely). Az énekeseket a helybeli Fesztiválzenekar kísérte Dékány Imre vezetésével, a vasárnapi (október 25-ei) gálaműsoron pedig a Vajdasági RTV népi zenekara,  Schőn Ignác vezetésével.

Cs-s


Jubilál a Tűzoltó Szövetség

    A Községi Tűzoltó Szövetség idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Többek között erről is tárgyalt az elnökség október 31-i gyűlésén.
    Az ülésen leszögezték, hogy ha szerény körülmények között is, de e jelentős jubileumról meg kell emlékezni egy bővített elnökségi – részben ünnepi – gyűlés keretén belül. E gyűlésre előreláthatólag november második felében kerül sor, és a szövetség vezetői mellett ott kennének a község Önkéntes Tűzoltó Testületeinek képviselői is.  Konkrét döntés még nem született. Szó volt arról is, hogy a jubileum alkalmából egy tablót is elkészítettünk, azzal hogy a fényképért „saját zsebből” kell fizetniük az elnökség tagjainak A megemlékező ünnepségen visszatekintenek a KTSZ ötvenéves tevékenységére.
A Községi Tűzoltó Szövetség 1959. szeptember 27-én tartotta alakuló közgyűlését, amelyen kinevezték az igazgató bizottságot, valamint az ellenőrző bizottság tagjait. Az első igazgató bizottság elnöke dr. Gyüre István volt, a titkár pedig Vereckei Sándor. A Tűzoltó Szövetség első parancsnoka Szebellédi István volt, míg pénztárosa Faddi Nándor (Mohol). Érdemes megjegyezni, hogy az alakuló Közgyűlésen elfogadták a küldöttek a TSZ pénzügyi- és munkatervét is, valamint meghozták a szükséges szabályokat (Alapszabályzatot). Az akkori igazgató bizottságot később az elnökség váltotta fel.

Bálizs Géza, a KTSz titkára


Idősek ünnepe

    Október 1-jén az idősek nemzetközi napja alkalmából szerény ünnepséget tartottak a moholi idősek otthonában. Nacsa István, az otthon igazgatójának üdvözlő szavai után rövid kultúrműsor vette kezdetét, amelyben felléptek az adai Musica Humana kamarakórus, az adai Cseh Károly és a moholi Novak Radonić Általános Iskola tanulói, valamint a zeneiskola növendékei. A műsor végén Sztankó Rozália és Berec András, az otthon lakói, Kiss Istvánnak az újvidéki Gerontológiai Központ bentlakójának üzenetét tolmácsolták. Ezt követően a meghívott vendégek kerekasztal megbeszélésen vettek részt ahol Nacsa István igazgató részletesen beszámolt az Otthon hosszútávú terveiről. A vendégek elismerően szóltak róluk. (Képek a Tarka oldalon)

G.I.


Választás a Demokrata pártban

    2009. 10.16-án a DPKB közvetlen választásán a Demokrata Part adai Községi Bizott-ságának elnökévé Tóth Tamást választották, a tagok pedig a következők: Sava Todoručin, Milan Popov, Ivan Oros, Danijela Gavrilović, Vas Szilveszter, Rákos R6zsa, Siniša Pavlović.
    A Demokrata Párt adai Községi Bizottságának tisztségviselői: Bilicki Zoltán községi elnök, Dragin Miricki Zita a DP adai KB Női Fórumának elnöke, ifj.T6biás József a DP adai Végrehajtó Bizottságának elnöke, Jovan Šević az Észak-bánáti körzet elnöke, Nacsa István a DP adai képviselői csoportjának vezetője, Dragoljub Bajić a moholi helyi szervezet elnöke.


Jótékonysági koncert

    Az adai színházteremben október 31-én jótékonysági zenés – táncos estet szervezett a New Ada Dance táncklub és a Brass Dance Band ifjúsági fúvószenekar. A belépődíj önkéntes adomány volt, amit teljes egészében az adai Rúzsa Áronnak, a fúvószenekar egyik oszlopos tagjának (az alapítástól kezdve tagja a zenekarnak) ajánlották fel a szervezők. Ugyanis a fiatalember a közelmúltban egy gerincműtéten esett át sikeresen, melynek költségeit egy alapítvány viselte, viszont a rehabilitációra, ami feltétlenül szükséges egy ilyen műtét után, már nincs támogató, ennek költségei a családot terhelik.
    A szórakoztató műsor első részében a New Ada Dance mazsorettjei, majd táncosai léptek színre több kategóriában is, a tőlük megszokott magas színvonalon. Az est második részét a fúvószenekar töltötte ki és már szinte természetszerű, hogy előadott dalaik magas színvonalat képviselnek és újra elnyerte a szépszámú közönség tetszését, amit többször is nyíltszíni tapssal köszönt meg.
    Ez a jótékonysági zenés est bebizonyította, hogy az emberbaráti összefogásban milyen értékek rejtőznek, hogy még van bennünk, emberekben együttérzés mások iránt. A szervezők külön értékelik ezt, és ezúttal megköszönik a közönségnek a megértést, az adományokat és úgy érzik, hogy így közösen, elérték kitűzött céljukat.

-g-s


A Községi Képviselő testület üléséről – röviden

    Ada KKT nagytermében, 2009. 10. 29-én, 17,oo órai kezdettel megtartották Ada Községi Képviselő-testülete XI. ülését, amelyet Csonka Áron, Ada KKT elnöke hívott össze. Az ülésen 28 tanácsnok közül 21-en jelentek meg. Az ülés elején a 13 pontból álló napirend nyert megállapítást. Az ügyrend szerint előbb a múltkori KKT ülés jegyzőkönyvét fogadták el, majd rátértek a következő anyagok megvitatására:
    – Határozat-javaslat Ada község fenntartható fejlődésének stratégiája 2010-2019 elfogadásáról – az anyag feldolgozói, Milan Popov és Apró László bevezetője után, a vitában részt vettek: Györe Béla, Nacsa István, Tóbiás József, Tóth Tamás, Kalmár Gábor. Sóti Ernő kiemelte, hogy a stratégia összegzi a jövőbeli célokat, és alapot képez a várható EU-s pályázati eszközök felé, majd a dokumentumot többségi szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, elfogadták.
    A továbbiakban egyhangúlag elfogadták azt a határozati javaslatot, amely a helyi járulék bevezetéséről szól az adai Második Helyi Közösség területén. Bilicki Zoltán is kiemelte a helyi járulék fontosságát és felhívta az ott elő polgárokat, hogy szavazzanak a helyi hozzájárulás bevezetésére. Napirenden szerepelt a Standard Kommunális Közvállalat meghatalmazott igazgatójának a kinevezése is. A Képviselő Testület Palatinus Zoltánt nevezte ki, legfeljebb egy évig terjedő időszakra. További felmentések és kinevezések is napirenden szerepeltek: Az adai Műszaki Iskola iskolaszéke eddigi tagját Sziveri Attilát felmentette és helyette Török Csabát nevezte ki. A moholi idősek és nyugdíjasok otthonának igazgató bizottságába az önkormányzat részéről Kalmár Gábort nevezték ki, míg ugyanennek az intézménynek a felügyelő bizottságába Dragoljub Bajićot.
    A KKT egy héttagú szakbizottságot hozott létre a mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozására.
Egyhangúlag, és hozzászólás (vita) nélkül fogadták el a következő határozati javaslatokat:
    Ada község neve, címere és zászlaja használatáról; Ada község együttműködéséről a Magyar Köztársaságban lévő Budakalász városával; A község idegenforgalmi szervezete Statútumának   előzetes jóváhagyásáról. A Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Intézmény 2008/2009 tanévre vonatkozó nevelési és oktatási programjának megvalósításáról.

B. Z – G. I.

novembar 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Referendum u Drugoj Mesnoj zajednici Ada
Vesti
Vesti iz policije
Molski dobošar
Mladi pišu
Državni prvak u savateu
Priredbe Sunčana jesen u našoj opštini
Impresum


Design by VA