Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

  2006. április

Címoldal
Egy asztalnál a négy helyi közösség
A II. Helyi Közösség idei programja
Visszanyerni a helyi közösség tekintélyét
Aki nem tervez, saját bukását segíti elő
Kellemes húsvéti ünnepeket!
Irgalmasság - szeretet - húsvét - imaév
Az Isten, szeretet
Európa legnagyobb hobbis találkozója
Osztatlan siker egy hangversenyen
Rímek 2006
Csigabiga-találozó Óbecsén
Az Aranymanók kiállítása
„Az idő igaz, S eldönti, ami nem az”
Törökfaluban történt
630-an vettek részt a megelőző akcióban
Tojásfestés növényekkel
Fiatalok írják
Homolya Miklósra újra büszkék lehetünk!
Versenyt tartottak a Műszaki Iskolában
Nyelvi figyelő
Rendőrségi hírek
Hírek
Zöld levél
Egészségünk érdekében
Szerény támogatás, szerény eredmények
Köztéri emlékművek, szobrok, emléktáblák
Árnyas oldal
Impresszum

Aktivnosti boraca rata 90-ih

    Udruženje boraca rata 90-ih (UBR-90) opštine Ada, kao društvena organizacija, oformljeno je 2000.godine sa ciljem da pomaže i štiti prava veterana ratova 90-ih, ratnih invalida i porodica poginulih, znači onih koji su se, bez vlastite krivice, našli na marginama društvenih kretanja, sa nejasnim statusom i pravima, a neretko i socijalno ugroženi. Delujući u veoma teškim uslovima, za proteklih šest godina, bez lažne skromnosti možemo reći da smo postigli zavidne rezultate, pre svega u identifikovanju potreba i prava same grupe ali i rešavanju konkretnih problema naših članova.
    Rad i delovanje UBR-90, građani opštine Ada, najčešće vezuju i najlakše prepoznaju kroz sprovođenje našeg, sada već tradicionalnog, omladinskog letnjeg kampa. Ovaj projekat sprovodimo već petu godinu trudeći se da, svake naredne godine, poboljšamo uslove smeštaja i sadržaj aktivnosti. U 2005.godini kroz kamp je prošlo, u sedmodnevnim smenama, više od 300 (tri stotine) dece iz svih krajeva zemlje. Naročito nam je drago što smo bili u mogućnosti da, u našem kampu, primimo i ugostimo decu iz poplavom ugroženih područja u Banatu (30-toro), zatim sa Kosova, iz Gnjilana (35-oro), i decu bez roditeljskog staranja iz više gradova (25-oro). Takođe smo bili u mogućnosti da u kamp primimo i 6 (šest) devojčica iz Mađarske, učesnica plivačkog takmičenja na bazenima u Adi i da, svom raspoloživom opremom, pomognemo versko porodično taborovanje u organizaciji Katoličke crkve.
    Pored navedenog, u protekloj godini, imali smo aktivnosti vezane za podelu humanitarne pomoći socijalno ugroženim članovima udruženja ali i građanima koji nisu naši članovi, a pomoć im je bila potrebna. Podelili smo novogodišnje paketiće deci naših članova, a obezbedili smo i uručili i troje invalidskih kolica onima kojima su bila najpotrebnija. Sredstva za navedene aktivnosti obezbedili smo uz pomoć različitih humanitarnih organizacija. Organizovali smo i letovanje, pod izuzetno povoljnim uslovima, u kampu UBR-90 Republike Srbije u Čanju. Uzimali smo učešće u niz dobrovoljnih akcija koje su se sprovodile u opštini, poput uređenja grobalja, spašavanja ribe ispod leda na Budžaku i dr.
    Važno je reći i da smo, preko naših predstavnika u Izvršnom odboru UBR-90 AP Vojvodine i Glavnom odboru UBR-90 Republike Srbije, aktivno uzeli učešće u kreiranju novog Zakona o pravima boraca, koji bi trebao da se donese u toku ove godine, i kojim bi se najzad jasno regulisala prava veterana, ratnih invalida i porodica poginulih u ratu 90-ih.
    U protekloj godini ostvarili smo komunikaciju i saradnju sa organizacijama i udruženjima, u našoj opštini, koja se bave srodnom problematikom, a naročito sa OO Crvenog krsta, Centrom za socijalni rad opštine, Udruženjem građana ,,DUGA'', Potiskim udruženjem velikih porodica i dr. Imali smo veoma korektnu saradnju i sa JP ,,Adica'' Ada.
    Osnovni problem u funkcionisanju našeg udruženja predstavlja to što nemamo nikakav redovan izvor finansiranja te se sve aktivnosti sprovode uz izuzetan entuzijazam i solidarnost članova. I pored toga što smo organizacija koja je svojim aktivnostima, evidentno, dokazala društveni značaj i opravdanost postojanja, ni ove godine, kao i do sada, nismo uvršćeni u korisnike opštinskog budžeta, a sredstva koja smo, u 2005.godini, uspeli da ,,izmolimo'' od mesnih zajednica i opštine ne mogu da pokriju ni elementarne troškove. Zbog ovoga dugujemo veliku zahvalnost pojedincima, poput g-dina Poljak Janoša i supruge mu Snežane, koji su nam uvek pomagali u trenucima kad nam je bilo najpotrebnije.

IZVRŠNI ODBOR UBR-90 ADA

april 2006.

Naslovna strana
Novi put, trotoari, uređene javne površine
Običaji u narodu vezani za Uskrs
Oda o pesniku
Izložba o Novaku Radoniću
Mladi pišu
Aktivnosti boraca rata 90-ih
Za kvalitetan socijalni dijalog
Molski dobošar
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA