Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

  2006. április

Címoldal
Egy asztalnál a négy helyi közösség
A II. Helyi Közösség idei programja
Visszanyerni a helyi közösség tekintélyét
Aki nem tervez, saját bukását segíti elő
Kellemes húsvéti ünnepeket!
Irgalmasság - szeretet - húsvét - imaév
Az Isten, szeretet
Európa legnagyobb hobbis találkozója
Osztatlan siker egy hangversenyen
Rímek 2006
Csigabiga-találozó Óbecsén
Az Aranymanók kiállítása
„Az idő igaz, S eldönti, ami nem az”
Törökfaluban történt
630-an vettek részt a megelőző akcióban
Tojásfestés növényekkel
Fiatalok írják
Homolya Miklósra újra büszkék lehetünk!
Versenyt tartottak a Műszaki Iskolában
Nyelvi figyelő
Rendőrségi hírek
Hírek
Zöld levél
Egészségünk érdekében
Szerény támogatás, szerény eredmények
Köztéri emlékművek, szobrok, emléktáblák
Árnyas oldal
Impresszum

Hírek

Megemlékezés az 1848/49-es magyar szabadságharcról

    Az 1848/49-es magyar szabadságharcról az idén is méltóképpen megemlékeztek Adán. A Millecentenáriumi Bizottság szervezésében március 14-én délután a római katolikus temetőben rövid ünnepi műsorral egybekötve koszorúzást tartottak az emlékkeresztnél.
    Március 15-én este a városháza nagytermében Ivánovics Tünde és Fábri Géza nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó zenés alkalmi műsorát láthattuk. Műsorukban Kossuth-dalokat, csángó imát, moldvai katonadalokat, magyar népdalokat, megzenésített verset hallottunk.
    Március 18-án este a Vadvirág Hagyományápoló Kör székházában megemlékező zenés-irodalmi műsort tartottak, amelyben közreműködtek: a Vadvirág szavalói, az asszonykórus, a néptánccsoport, az Árgyélus, a Gondűző népzenei együttes. A megemlékező műsor elején részleteket hallottunk Petőfi naplójából – az 1848/49-es eseményekről, Vörösmarty Mihály, Dutka Ákos és mások költeményeit mondták el a szavalók.

Fontosak a tűzoltók

    Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület március 19-én tartotta rendes évi közgyűlését. A meghívottak közül megjelentek a kucurai és a padéi ÖTT küldöttei, az adai tűzoltó rendőrség volt és jelenlegi parancsnokai, a II. HK titkára, a Községi Tűzoltó-szövetség képviselői és maga a tagság.
    Miután Katona Pál, a testület elnöke megnyitotta a közgyűlést, elsőként Varga Elfrid, a II. HK titkára rövid beszédében a támogatás lehetőségéről biztosította a testületet. Utána beszámolók hangzottak el a múlt év munkájáról, melyről Vlasity Zoltán parancsnok, ifj. Kiss Tibor, majd id. Kiss Tibor szóltak. Megtudhattuk, hogy a testületnek 52 rendes és 9 tiszteletbeli tagja van, ezek közül 23 tagra bármely pillanatban számítani lehet. A tűzesetek taglalásakor kitűnt, hogy tavaly 24 tűzeset volt a községben. A továbbiakban a tervekről, a pénzügyekről volt szó, és most is, mint eddig, az anyagi gondok fékezik a komolyabb felszerelés beszerzését, a jobb és hatékonyabb felkészülést, a versenyeken való részvétel. Egyszóval, több pénzre lenne szükség, hogy még hatékonyabb legyen az önkéntesek munkája.
    A közgyűlés végén szóltak még a kucurai és a padéi küldöttség tagjai, a szövetség képviselője, majd okleveleket osztottak ki a nyugdíjba vonult tűzoltóknak.

Szakkáder-hiány, pénzgondok.

    A Községi Tűzoltó-szövetség április 1-jén tartotta évi közgyűlését a Tűzoltó otthon termében. A közgyűlésen megjelent Sóti Ernő, az önkormányzat képviseletében, Gyüre István ügyvéd, jogi képviselő, Varga György, a Tűzoltó Alap képviseletében, Maletin Branislav, a tűzoltó rendőrség parancsnoka, és a község önkéntes tűzoltó testületeinek parancsnokai. A közgyűlést Zsótér Mihály, a Szövetség elnöke vezette. Beszámoló hangzott el a Szövetség tavalyi évi tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, jelentést tett az ellenőrző bizottság, majd az idei évi terveket ismertették. A jelentésekből kitűnt, hogy a kitűzött célokat és feladatokat a múlt évben nem sikerült haladéktalanul megvalósítani, ennek oka főleg a káderhiányra és az anyagi gondokra vezethető vissza.
    A Szövetség a tőle telhető módon és az adott anyagi lehetőségek között dolgozott. Előadásokat szerveztek az aratás-cséplés biztonságos levezetése érdekében, meglátogatták a törökfalui iskolát, és ott előadássorozatot tartottak a gyerekeknek. A gondok azonban továbbra is fennállnak, ugyanis a moholi testületben nincs aktív tag, praktikusan nincs is tűzoltó-testület, csak a zenekar tagjait tartják még számon, mint tűzoltókat. A törökfalui testületben is szakkáder-gondok vannak, hisz képzésükre anyagiak kellenének, különösen a fiatalabb korosztály képzésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A nehézségek ellenére a Szövetség, az önkéntes tűzoltó testületekkel karöltve, igyekezett minden feladatot megoldani. A pénzügyi tervről annyit, hogy tavaly valamivel több, mint 800.000 dinárral gazdálkodtak, az idei terv valamivel szerényebb lesz, 740.000 dinárt irányoztak elő. A tervekről még csak annyit, hogy az idén végre el szeretnének már jutni a körzeti versenyre, amit előbb a községi verseny előzne meg.
    A végén id. Kiss Tibor, a Szövetség titkára, 30 év megszakítás nélküli aktív munka után átadta helyét az új titkárnak. A közgyűlés új titkárrá Vlasity Izoldát választotta meg.

Tevékenyek, de kevés a pénzük

    Az adai Tisza Sporthorgász Egyesület március 24-én tartotta rendes évi közgyűlését, amikor megvitatásra került az igazgató bizottságnak, a versenybizottságnak és a halőrszolgálatnak a ténykedéséről, valamint a pénzügyi helyzetről szóló jelentés. A hallottakból kitűnt, hogy mind egyéni, mind csapatversenyben szép sikereket értek a Tisza-menti ligában. A halőrszolgálat is végezte a dolgát, a profikkal együtt 479 akciójuk volt a múlt évben.
    A vitában többen is szót emeltek a Tisza szennyeződése ellen, főleg az északi szomszédok azok, akik miatt a Tisza vize ilyen állapotba került. Hiányolták a halászati, ill. horgászati törvény módosítását, a törvény ugyanis már húsz éve nem változott. A továbbiakban ismertették az idei évi terveket, a horgászengedélyek árát, majd két új tagot választottak az igazgató bizottságba és egyet az ellenőrző bizottságba.

Bálizs Géza

april 2006.

Naslovna strana
Novi put, trotoari, uređene javne površine
Običaji u narodu vezani za Uskrs
Oda o pesniku
Izložba o Novaku Radoniću
Mladi pišu
Aktivnosti boraca rata 90-ih
Za kvalitetan socijalni dijalog
Molski dobošar
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA