Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

  2006. április

Címoldal
Egy asztalnál a négy helyi közösség
A II. Helyi Közösség idei programja
Visszanyerni a helyi közösség tekintélyét
Aki nem tervez, saját bukását segíti elő
Kellemes húsvéti ünnepeket!
Irgalmasság - szeretet - húsvét - imaév
Az Isten, szeretet
Európa legnagyobb hobbis találkozója
Osztatlan siker egy hangversenyen
Rímek 2006
Csigabiga-találozó Óbecsén
Az Aranymanók kiállítása
„Az idő igaz, S eldönti, ami nem az”
Törökfaluban történt
630-an vettek részt a megelőző akcióban
Tojásfestés növényekkel
Fiatalok írják
Homolya Miklósra újra büszkék lehetünk!
Versenyt tartottak a Műszaki Iskolában
Nyelvi figyelő
Rendőrségi hírek
Hírek
Zöld levél
Egészségünk érdekében
Szerény támogatás, szerény eredmények
Köztéri emlékművek, szobrok, emléktáblák
Árnyas oldal
Impresszum

Egy asztalnál a négy helyi közösség

    A cím nem rejt magában semmi eget rengető eseményt. Arról van szó ugyanis, hogy március 24.-én a moholi helyi közösség klubhelyiségében találkozott a község négy helyi közösségének vezetősége, valamint az önkormányzat magas rangú képviselői. A találkozó, ami végeredményben a közös tervek összehangolásáról, az előttünk álló feladatokról, az új helyi járulék bevezetésére foganatosítandó előkészületek egyeztetéséről szólt, sikeresnek mondható.
    Az egyik jelenlevő „történelmi pillanatnak” nevezte ezt a megbeszélést, amiben van némi igazság, ha a dolgokat a moholiak szemszögéből nézzük. Tény, hogy az utóbbi évtizedben, talán még hosszabb ideje is, ilyen típusú találkozás helyi közösségi szinten még nem volt. Nem mintha nem beszéltük volna meg egymással a közös problémákat, nem cseréltünk volna tapasztalatokat, sőt, többször is találkoztunk az önkormányzatban. Viszont az is igaz, hogy az adai I., II és a törökfalui helyi közösség képviselőinek találkozói szinte mindennaposak, természetesek. Mindez eddig nem volt elmondható a moholi helyi közösségre. Mintha izolálták volna magukat, függetlenítették a többi helyi közösségtől „majd mi egyedül mindent megoldunk” gondolattal. Különösen jellemző volt ez az előző vezetőségre, amikor még az önállósulás gondolatát i felvetették. Egyedül azonban nem sokra mentek.

    Az utolsó nem egész egy évben jelentős változások történnek Moholon, a moholi helyi közösségben, amelyek pozitív irányt mutatnak. Új szelek kezdtek fújni, olyan szelek, amelyek nem kevernek port, nem döntik romba a szorosabb együttműködés felé vezető hidat, nem tesznek kárt az elfogadható emberi viszonyok kiépítésében. Ráismerve azokra a fontos tényezőkre, hogy együtt, közös erővel sokkal többet tudunk elérni, teljesen megváltozott a problémák megoldásához való hozzáállásuk, aminek ékes bizonyítéka ez a megbeszélés kezdeményezése. Az ilyen lépés csak dicséretet érdemel. Nos, talán ezért történelmi ez az esemény.
    Mint ahogyan már a bevezetőben említettem, ezen a megbeszélésen jelen volt mind a négy helyi közösség tanácsának elnöke, elnök-helyettese, titkára, továbbá az önkormányzat részéről a községi alelnök, a képviselő-testület elnöke, a községi menedzser és néhány szó erejéig a polgármester (más hivatalos elfoglaltsága tartotta távol).
    Bevezetőként Patyi Lajos, a Moholi HK tanácsának elnöke röviden vázolta a helyi közösség helyzetét, áldatlan állapotát, amit örökölt ez az összetétel, kiemelve, hogy a helyi közösség Moholon valójában 2001-től funkcionál, úgy, ahogy a polgárok elvárják. Kiemelte az összefogás fontosságát és azon törekvésüket, hogy minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy teljes értékű partnerek legyenek a többi helyi közösséggel.

    A találkozón több közérdekű kérdés is felmerült, amelyek sok esetben azonosak minden helyi közösségben, de számos specifikus esetről is szó volt, amit az adott helyi közösség önállóan tud csak megoldani. A megvitatott témákat, melyek mindegyik helyi közösségre egyaránt vonatkoznak (kivétel talán csak Törökfalu), három csoportba sorolhatnánk:
    - a hulladéktároló építése Kikindánál az elfogadott terv szerint
    - a csatornahálózat kiépítésének folytatása
    - az elkövetkező helyi járulék bevezetésének koordinálása
    Zoran Dragin községi alelnök határozottan felkérte a HK felelőseit, mivelhogy a megoldásra váró feladatok nagyon komolyak, fontosságukat nézve pedig nélkülözhetetlenek, így már erre az évre is, de a következőkben a tervek kidolgozásakor elsőbbséget kell, hogy élvezzenek a közös programok – a helyi közösségek és az önkormányzat programja (hulladéktelep, csatornázás), amire a bevétel 30–50%-át kellene előirányozni, hogy sikeresen megvalósulhassanak.
    A megbeszélésen szó esett még a tájékoztatásról, a helyi újságról is. A moholiak kifogásolták, hogy kevés írás, főleg tájékoztató jellegű, jelenik meg benne. Hogy miért van ez így, megvan rá a magyarázat, de most nem ez a téma. Ami viszont örvendetes, kifejezték óhajukat, hogy partnerként szeretnének részt venni az újság pénzelésében, ennek ellenében pedig több tájékoztatást várnak el a lapban Moholról is.
    Végezetül meg kell állapítani, hogy ez a tanácskozás nagyon hasznos volt, első lépés a teljesebb és sokrétűbb együttműködés felé vezető úton, és bízunk abban, hogy nem egyedülinek könyveljük el, hanem folytatása is lesz a jövőben.

Vastag János

april 2006.

Naslovna strana
Novi put, trotoari, uređene javne površine
Običaji u narodu vezani za Uskrs
Oda o pesniku
Izložba o Novaku Radoniću
Mladi pišu
Aktivnosti boraca rata 90-ih
Za kvalitetan socijalni dijalog
Molski dobošar
Vesti iz policije
Impresum


Design by VA