Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

 
2004. szeptember

Cmoldal
Cmoldali kpnkhz
Ez lenne a turizmusunk?
Mirt van bizalmunk az ingatlankzvettben?
Nagyboldogasszonyi Aranykapu vsr
Megnylt a moholi napkzi
Fejen llva is vgigstlna a parkon!
"Itt az id, most vagy..."
LI Zld levl
Nagysiker rendezvny a medencknl
A Dlvidki Napokon, Budapesten
vrl vre cskken a tanulk ltszma
Nemzetkzi getversenyt tartottak Adn
Hrek
Nyelvi figyel
Rendrsgi hrek
Fiatalok rjk
J hangulat, sikeres alkotsok
A lggmbkts nagyasszonya
Kzilabdatbor Adn
Hrek az adai sporthorgsz egyesletbl
Tarka oldal
Impresszum

ZA KOGA GLASATI

    Sada kada biramo organ lokalne samouprave koji treba uspenije nego do sada da reava svakodnevne probleme, oekujemo veu zainteresovanost, veu samoodgovornost graana, a samim tim i vei izlazak na glasanje.
    Izuzetno loe funkcionisanje lokalne samouprave u proteklom mandatu, podstaklo je mnoge sugraane da se kandiduju za razne funkcije. Podstaknuti loim radom prethodne lokalne samouprave, i nagomilanim problemima koji se uz bolju organizaciju mogu bre i efikasnije reavati postojee kandidatske liste, a posebno kandidati za gradonaelnike imaju vizije i programe, kako da se prevazie postojee stanje koje nas esto dovodi u bezizlaznu a esto i poniavajuu situaciju.
    Svakodnevno se odravaju predizborni skupovi na kojima posebno kandidati za gradonaelnike upoznaju graane sa svojim vizijama i programima i oekuju predloge i sugestije graana u pravcu breg i efikasnijeg prevazilaenja postojeih problema. Ueem na tim skupovima i davanjem sugestija ta treba da rade, mi se neposredno ukljuujemo i dajemo doprinos sutinskom zaivljavanju lokalne samouprave. Samo uz pomo graana i saradnjom sa lokalnim institucijama moemo brim i vrim koracima ii napred u prevazilaenja nezadovoljavajueg stanja.
    Nae probleme u Optini nee niko reavati umesto nas. Ukoliko na izbore izau samo preteno stranako opredeljeni graani, bie izabrani preteno stranaki podobi i posluni odbornici, koji e da sluaju "direktive" iz stranake centrale (Beograda, Novog Sada, Subotice itd.). Oni nee imati dovoljno sluha za nae lokalne probleme. Da li e se to ostvariti, to zavisi pre svega od graana koji treba da izau na izbore i da glasaju za liste kandidata koje se do sada nisu kompromitovale i u negativnom smislu dokazale, koji nude programe za bri napredak i prevazilaenje lokalnih problema. Glasajmo za liste iji su se kandidati afirmisali kao dobri domaini, uspeni u svom poslu, toleriu razliitosti, koji uivaju drutveni ugled u svom okruenju. Za one koji su odani oveku, svojim blinjima i spremni su da zbog zajednikih interesa rtvuju stranake i druge pojmove i veliine, nevane za na optinski lokalitet, nevane za graanina.
    Kod izbora gradonaelnika se nalazimo u izuzetno povoljnoj situaciji. Imamo izvanrednu ponudu. Nadajmo se da emo za prvog oveka Optine izabrati kandidata koji e doprineti da bre i uspenije ostvarimo Evropske standarde u svakodnevnom ivotu.
    Kod izbora za Skuptinu APV Vojvodine je najsloenija situacija. Tu imamo tri izrazite grupacije i to:
    1. Imamo beogradske stranke koje nas stalno plae separatizmon i " maarizacijom", zato su protiv svake autonomije.
    2. Nadalje imamo sugraane koji su neposredno uestovali u donoenju i zaivljanvanju ustavnog poloaja Vojvodine iz 1974 god. Tada je Vojvodina ostvarila najdinaminiji razvoj u svojoj istoriji. Tada su doli do punog izraaja svi prirodni i drutveni potencijali Pokrajine. Da li je greh zahtevati da nam se vrati ono to nam je oduzeto i to smo jue imali?
    3. Neke "maarske" stranke se zalau samo za personalnu autonomiju, kao da se time reavaju pitanja masovnog odlaska mladih, drutvena i materijalna nerazvijenost kao i odravanje i unapreivanje nacionalnog identiteta Maara, koji ostaju van podruja personalne autonomije koja bi obuhvatala samo 1/3 Maara u Vojvodini.
    Svi mi koji ivimo u Vojvodini, bez obzira kada smo doli i koji svoju perspektivu vezujemo za Vojvodinu, logino je da glasamo za program one stranke koja nudi takav status kojim se obezbeuje razvoj Vojvodine po svojoj sopstvenoj specifinosti. To znai da Vojvodina ima autonomiju pri utvrivanju i ostvarivnju pravaca sopstvenog razvoja.
    Zato treba da glasamo za program kandidatske liste, koja se zalae za punu autonomiju Vojvodine, koja e biti odgovorna za sopstveni razvoj i u punoj meri uestovati u finansiranju zajednikih potreba jedinstvene Srbije. Prie o separatizmu, to je za naivne i lakoverne.

Aksin Dimitrije

septembar 2004.

Naslovna strana
Izabran je novi direktor Centra za socijalni rad u Adi
Kako glasati
Za koga glasati
Vesti iz policije
Mladi pišu
Slikari naše opštine
Impresum


Design by VA