Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

 
2004. szeptember

Cmoldal
Cmoldali kpnkhz
Ez lenne a turizmusunk?
Mirt van bizalmunk az ingatlankzvettben?
Nagyboldogasszonyi Aranykapu vsr
Megnylt a moholi napkzi
Fejen llva is vgigstlna a parkon!
"Itt az id, most vagy..."
LI Zld levl
Nagysiker rendezvny a medencknl
A Dlvidki Napokon, Budapesten
vrl vre cskken a tanulk ltszma
Nemzetkzi getversenyt tartottak Adn
Hrek
Nyelvi figyel
Rendrsgi hrek
Fiatalok rjk
J hangulat, sikeres alkotsok
A lggmbkts nagyasszonya
Kzilabdatbor Adn
Hrek az adai sporthorgsz egyesletbl
Tarka oldal
Impresszum

IZABRAN JE NOVI DIREKTOR CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U ADI

    2. avgusta zvanino je stupio na dunost novi direktor Centra za socijalni rad gosp. BALAA JANO. On je po zanimanju diplomirani psiholog, a u oblasti socijalnog rada ima ve 10 godina iskustva. Naime, kao psiholog radio je u Centru za socijalni rad u Senti. Ve na poetku razgovora gosp. Balaa je rekao da mu je izuzetno zadovoljstvo da svoje znanje i iskustvo konano moe da primeni u svojoj optini i da pomogne svojim sugraanima.
    KOJE CILJEVE STE ZACRTALI KAO NOVI DIREKTOR ?
    Jedan od bitnih uslova za dobar rad centra je posedovanje odgovarajuih strunih kadrova. Momentalno kolektiv ine 3 socijalna radnika, jedan pravnik, jedan psiholog, jedan knjigovoa i jedan administrativni radnik. Moja funkcija direktora je radnog karaktera, poto istovremeno obavljam i poslove psihologa. Pored navedenog osoblja, kod nas su i dva civilna vojnika, koji nam pomau u kurirskim poslovima i poslovima odravanja. Ovaj broj zaposlenih je regulisan odlukom Ministarstva i u dogledno vreme ne vidim mogunosti za njegovo poveanje. Meutim, ono to sam zacrtao kao prioritet je organizovanje strunih obuka za zaposlene, poto je strunost osnovna predispozicija za kvalitetan rad. Nadalje moram da naglasim da je tehnika opremljenost koju sam ovde zatekao na jako niskom nivou. Hitno je potrebno obezbediti 5 kompjutera, kako bi na propisani nain mogli obavljati posao prema zahtevima Ministarstva, a takoe bi i znatno smanjili vreme potrebno za reavanje predmeta. Naime, naim klijentima je potrebna pomo na koju oni ne bi smeli dugo da ekaju, Radi se o ljudskim problemima koje je potrebno brzo i efikasno reavati, naravno u skladu sa zakonskim i materijalnim mogunostima. Meu ciljevima koje sam zacrtao je i dalje negovanje dobre saradnje sa lokalnom samoupravom, kao i povezivanje sa raznim nevladinim organizacijama, udruenjima i institucijama sa kojima imamo dodirne take u radu. Tu podrazumevam i izradu zajednikih projekata sa kojima bi nastupili na konkursima prema Fondu za socijalne inovacije i drugim Fondovima. Ne mora se raditi iskljuivo o novanim sredstvima, to moe biti i bilo koja aktivnost koja je za nas korisna (edukacije i sl.). Centar se ne sme zatvoriti u svoje okvire, namera mi je da svugde budemo prisutni i pratimo sve aktuelnosti koje mogu doprineti boljem radu. Kada je re o planiranju na duge staze eleo bih da u Centru pored klasinih razvijemo i alternativne naine pruanja socijalnih usluga, kao to su pomo u kui, dnevni boravak, klub za stare i penzionere i slino, kao i da za realizaciju istog obezbedimo i sredstva.
    KOJI NAIN RADA PO VAMA DONOSI NAJBOLJE REZULTATE ?
    Na rad je timski. Od svojih saradnika oekujem profesionalnost, kreativnost i maksimalno zalaganje da se udovolji zahtevima klijenata. Trudiu se kao rukovodilac da u kolektivu vlada dobra atmosfera za rad, jer se tako mogu postii i bolji rezultati. Sve to e doprineti tome da naa ustanova uiva bolji ugled u svojoj sredini..
    DA LI ETE PORED OVE FUNKCIJE IMATI VREMENA DA SE I DALJE BAVITE HUMANITARNIM I STRUNIM RADOM ?
    Pored svog radnog mesta uvek sam naao vremena i za druge aktivnosti. Godinama sam aktivista Crvenog krsta, a od pre dve godine sam i predsednik ove optinske organizacije. Na strunom planu posvetio sam se izuavanju teme bolesti zavisnosti. Na tu temu sam izdao i knjigu, elei da na taj nain pomognem ugroenim licima. Nova funkcija e u poetku svakako zahtevati vie angaovanosti, dok se odreene stvari ne stave na svoje mesto. Ipak ne bih eleo da zanemarim i druge aktivnosti.
    Nesumnjivo novi direktor ima jasne ciljeve, a oni su realno i ostvarljivi uzimajui u obzir njegovu strunost, iskustvo i ambicioznost, a za to e mu naravno biti potrebna i podrka saradnika, kao i ire zajednice. U tom smislu elimo mu puno uspeha u daljem radu.

Branislava Bako

septembar 2004.

Naslovna strana
Izabran je novi direktor Centra za socijalni rad u Adi
Kako glasati
Za koga glasati
Vesti iz policije
Mladi pišu
Slikari naše opštine
Impresum


Design by VA