Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2004. március

Címoldal
A helyi érdek a lényeg
Húsvéti köszöntő
Vidám farsangi felvonulás
Farsangi mulatság a Csobolyóban
IX. farsangi gyermekbál
Sikeres jótékonysági bál Törökfalun
Nem mond le a képviselő-testület elnöke
A traktorok biztonságosabb közlekedése
Még tart a sztrájk
A Halász József Rt. alakuló közgyűléséről
Adán alakulóban van a Községi Rákellenes Egyesület
Hová jutunk?
Szép sikerek az üdülőközpontban
Moholi kutyások
Rendőrségi hírek
Közlekedés
Nyelvi figyelő
A hit és összefogás eredménye
XLV. Zöld levél
A cékla gyógyszer is
11 évig vártam hűségesen
A Nagyfa boszorkája
A háború árnyékában
Süssünk - főzzünk együtt
Fiatalok írják
Tilosban "parkoló" garázsok
Nagy feladatok várnak a sporthorgászokra
Pályázat az adai Tájház védjegyének kidolgozására
Közlemények
Községünk amatőr festői
Petike levele
Tarka oldal

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ
Feltámadt, nincs itt!

    Igazat adhatunk Kosztolányi Dezsőnek, az embernek egyetlen lényeges problémája van, az, hogy előbb-utóbb szembe kell néznie saját halálával.
    Az ember leglényegesebb gondjára adott választ Isten Krisztus feltámadásával. Ez húsvét titka. A teremtmény, az ember Krisztus megdicsőülésével elérkezik forrásához és céljához, s Isten magához emeli, sőt önmagába rejti, saját életével teljesen átitatja földi képmását. Húsvét titka két történelmi tapasztalatra épül. Az első az üres sír. Az evangélium hangsúlyozza, hogy ennek felfedezői azok az asszonyok voltak, akik a földi gondolkodás szerint a lehető legtöbbet akarták megtenni a halott Jézusért. Bebalzsamozni, hogy legalább egy darabig megóvják a romlástól. A sírnál azonban egy fehér ruhás ifjú fogadta őket, precíz információkkal. Ne féljetek! Ti a Keresztre feszített Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt van a hely, ahová temettétek!
    A húsvéti hit a másik történelmi tapasztalatnak, a személyes találkozásnak a gyümölcse. Az imént jelzett isteni követ is erre hívja fel az asszonyok figyelmét, egyben küldetést is bízva rájuk. Siessetek, és mondjátok meg tanítványaimnak és Péternek, előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt.
    A húsvéti titok lényege tehát az ellenőrizhetőség és a hihetőség. A történet egyik pillére benne áll a történelemben, a feltámadás utáni jelenések pedig - jóllehet megtapasztalható formában mutatják Krisztust - a másik pillért, az isteni világgal érintkezés csúcsát biztosítják. Erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta. Pál apostol azonban továbbviszi gondolatát, s a jézusi feltámadást összeköti azzal az új élettel, amelyet a keresztvízbe eltemetkezéssel kaptunk meg. Ennek az új életnek erkölcsi életünkben kell kibontakoznia. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.
    Igen, a halálon aratott krisztusi diadal ad választ saját halálunk nagy kérdőjelére. Minél inkább sokszorosan meghalunk magunknak, azaz minél inkább a jézusi gondolkodásmód jellemzi életünket a földön, annál jobban a természetfeletti élethez tartozunk. S a halálon való átlépéssel mi is az Atyához jutunk, aki majd bennünket is részesít egyszülött Fia feltámadásában. Ez pedig minden embert, akik még itt élünk a földön örömmel, békével és vigasztalással tölt el. Így lesz a húsvéti történet a világtörténelem legfontosabb eseménye, amely a reményt adja a földön élő ember számára.
    Ezzel a néhány gondolattal szeretnék községünk minden polgárának és a testvéri pravoszláv egyház híveinek, akik az idén velünk együtt ünneplik a húsvétot, békés, boldog reményteli ünnepeket kívánni.

Szauer Miklós plébános

februar 2004.

Naslovna strana
Uskršnja poruka
Široka lepeza usluga
Izvanredno poslovanje u "Adici"
Kultura u 2003. godini
Vesti iz policije
Mladi pišu
Uspešni su bili i prošle godine
Saopštenja
Impresum


Design by VA