Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2013. november

Címoldal
Községi hírek
Emlékünnepség
Napsugaras ősz!
A jövőnkért tenni kell!
Addig kell szólni egymáshoz, amíg vagyunk
Fejet hajtok...
A kerítés, amely összeköt
Nemcsak a húszéveseké a világ
Jubilált a szociális védelem
"Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak"
Zenével, énekkel szebb az élet
Rendőrségi hírek
Híregyveleg
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Fiatalok írják
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XXV.
A Körkép arcképcsarnoka – XII.
130 éves lehetne
Tarka-barka
Impresszum

AKTIVNOSTI SINDIKATA

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВОЈВОДИНУ?

    Покрајински социјално-економски савет је на петој седници, одржаној 1. новембра 2013. године у Новом Саду, позитивно оценио иницијативу Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката "Независност" за закључивање Посебног колективног уговора за територију АП Војводине. Репрезентативно удружење послодаваца за Војводину – Унија послодаваца Војводине изјаснила се да прихвата позив репрезентативних синдиката за отпочињање преговора за закључивање колективног уговора за Војводину. Представник Владе Војводине у Покрајинском СЕС-у, Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин је истакао да покрајинска Влада подржава сваку активност социјалних партнера која је усмерена на развој социјалног дијалога у Војводини, те је у том смислу обећао сву помоћ у процесу преговарања и закључивања Посебног колективног уговора. 
    Представници синдиката и послодаваца у Покрајинског СЕС-у су се договорили да по закључивању Посебног колективног уговора поднесу ресорном министарству предлог за његово проширено дејство, будући да би се једино на тај начин могао остварити пун ефекат постигнутог споразума.
    Покрајински СЕС је обновио свој ранији захтев да се кроз предстојеће измене Закона о раду пренесе на покрајински ниво надлежност за регистрацију синдиката и удружења послодаваца са територије АП Војводине, утврђивање њихове репрезентативности и давање проширеног дејства за колективне уговоре закључене за Војводину. Овакав захтев се образлаже тврдњом да ће се кроз децентрализацију обезбедити знатно ефикасније обављање посла у овој области.

DOGOVORENO FORMIRANJE KONTAKT GRUPE I JAČANJE DIJALOGA

    Socijalni dijalog ce ubuduće funkcionisati, a u veoma kratkom roku biće formirana kontakt grupa od predstavnika sindikata i vlasti koja će redovno pratiti stanje u privredi, dogovoreno je 01. novembra na  sastanku predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije s prvim potpredsednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom finansija Lazarom Krstićem.Ta grupa bi se na nedeljnom nivou sastajala i direktno komunicirala oko dnevno ekonomskih problema, sudbine preduzeća u restrukturiranju, kao i oko najavljenih izmena i dopuna Zakona o radu. Predstavnici vlasti i najveće sindikalne centrale u Srbiji su se saglasili da je stanje u zemlji veoma teško i da je položaj zaposlenih nezadovoljavajući. Nakon dvočasovnog sastanka u prostorijama Saveza, predsednik SSSS Ljubisav Orbović i Vučić su u izjavi novinarima kazali da je razgovor bio otvoren i konstruktivan, što bi vrlo brzo trebalo da se ogleda i kroz dijalog socijalnih partnera. Naglasivši da je neodgovorno od predstavnika vlasti sto su se sednice Socijalno- ekonomskog saveta održavale neredovno i retko, Vućiž je obećao da ce se to odmah promeniti i da će ubuduće socijalni dijalog biti bolji i jasniji. Kako je ukazao Orbović, upravo je nedostatak socijalnog dijaloga bio razlog dosadašnjeg nerazumevanja između predstavnika sindikata i resornih ministara, kao i brojnih štrajkova koji su, načinom ispoljavanja i brojnošću, u poslednje vreme izazvali veliku pažnju javnosti. „Neprimereno je da nemamo redovnu komunikaciju i razumevanje resornih ministara. Stanje u zemlji je veoma teško, ali su, uprkos tome, mere Vlade Srbije usmerene prema zaposlenima i najvežem broju građana“, rekao je Orbović. „Saglasan sam da radnici tesko žive i potpuno razumem brigu sindikata za njihovu sudbinu“, kazao je Vučić. On je, međutim, dodao da i sindikat treba da ima u vidu tešku situaciju i nedostatak sredstava u budžetu. U javnom sektoru je, prema rečcima Vučića, zaposleno oko 685.000 ljudi, ne računajuci radnike RTB Bor, „Telekoma”, „Jata”, „Dunav osiguranja” i „Galenike”. „Sa njima će ta cifra dostići 760.000 zaposlenih. Od čega mi to da platimo?“, zapitao se prvi potpredsednik, dodavši da će ubuduće rad svakog preduzeća u restrukturiranju biti detaljno analiziran. Vučić je kao pozitivan znak naveo rast industrijske proizvodnje od 3,2 procenta u poslednjem kvartalu. Na brojne primedbe sindikalnih predstavnika povodom izmena i dopuna Zakona o radu, Vučić je rekao da nacrt zakona još ne postoji i da su u opticaju tri verzije tog zakona. „Jednu sam dobio iz Ministarstva rada, drugu iz Ministarstva privrede, a treću verziju od Unije poslodavaca Srbije“, ukazao je Vučić. On je predložio da predstavnici sindikata i vlasti oforme dve komisije i da, u direktnim razgovorima, što više priblize misljenja i stavove oko svih spornih odredaba tog zakona. Vicepremijer je obećao da će ponovo doći u Savez krajem novembra, dok je Orbović najavio da će se u ponedeljak, 4. novembra, predstavnici SSSS sastati sa ministrom rada, sa kojim će razgovarati o izmenama Zakona o radu.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI

    Dana 24. septembra 2013. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata opštine Ada potpisan je Protokol o razumevanju, dobrim namerama i poslovno tehničkoj saradnji,  između Saveza samostalnih sindikata opštine Ada i DOO »Molprevoz« Mol. Saradnja će se manifestovati kroz korišćenje usluga preduzeća DOO »Molprevoz« iz Mola po povoljnim uslovima, isključivo od strane članova sindikata i sindikalnih organizacija koje deluju u sastavu Saveza samostalnih  sindikata opštine Ada, a što većina do sada zbog teškog materijalno-socijalnog položaja nije bila u mogućnosti. Protokol su u ime gore navedenih subjekata potpisali Belančić Miroslav i Segedinski Smiljana. Potpisnici Protokola su saglasni, da će se svaki u svom domenu zalagati da isti u punoj meri zaživi na obostrano zadovoljstvo, a o svim narednim aktivnostima će se zaključivati posebni ugovori sa zainteresovanim sindikalnim organizacijama.
    Ova saradnja se upravo manifestuje ovih dana, tako što su u  toku  aktivnosti oko evidentiranja zainteresovanih članova sindikata  koji bi sa članovima svojih užih porodica letovali pod povoljnim uslovima u Grčkoj na otplatu od čak 12 mesečnih rata. Za sve bliže informacije možete se svakodnevno obratiti Savezu samostalnih sindikata opštine Ada  na telefon 851-086, ili «Molprevozu» iz Mola Segedinski Smiljani na telefone 863-434 i 069-862-47-06.

Miroslav Belančić

novembar 2013.

Naslovna strana
Učitelj bronzanog pogleda
Opštinske vesti
Već se spremaju za "Potisko proleće 2014."
Vesti
Vesti iz policije
Mladi pišu
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA