Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2009. március

Címoldal
Kinek járjunk a kedvébe?
Községi események
Szép vers és kép mára
Húsvét: Jézus feltámadása
A tervek többnyire megvalósulnak
A Második Helyi Közösség tanácsa
Új barátokra leltünk
Az adai Szarvas Gábor Könyvtár 2008. évi munkájáról
Disznóvágás
Adai siker a borversenyen
Április 1. – a bolondozások és tréfák napja
Gróf Csekonitz birtokáról
Hűség az anyanyelvhez
A Szentháromság templom asztalosa
Emésztési zavarok
Szemtől szembe a válsággal
Hírek a tűzoltók tevékenységéből
Rügymozdító március
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
Mozgalmas élet a moholi iskolában
Fiatalok írják
Hírek
Rendőrségi hírek
Tombolával zártak az Aranykezek
Az adai egyházközség története - II.
Zöld levél
Tevékenyek az adai sporthorgászok
Címeres nemeslevelek - XI.
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Politikai krónika
Impresszum

AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

    Bevezetőként fontosnak tartom a könyvtár helyzetét bemutatni, mert úgy tűnik nem eléggé közismert a működése. A Szarvas Gábor Könyvtár 1997-ben az akkori KKT határozata szerint alakult át a valamikori Művelődési Központból. Ez elsősorban racionalizálás céljából történt meg. A könyvtári alaptevékenységen kívül az egyéb művelődési tevékenységek feladatköre is átruházódott. Az addigi egy épületben tevékenykedő két művelődési intézmény egybeolvadt. Sokan még ma is a valamikori Művelődési Központot keresik, amely végeredményben nem tűnt el, csak átalakult. Tágabb környezetünkben kevés község van ilyen megoldással, de Ada sem az egyetlen, ahol ez megtörtént.
    A könyvtár alapítója és fenntartója az adai községi képviselő-testület. Működését a községi költségvetésből pénzelik. Egyike a költségvetés legkisebb használóinak. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert ez az idő alatt sok minden megváltozott. Az épületeket kikezdte az idő vasfoga, a felszerelések elavultak, az alkalmazottak létszáma is jelentősen lecsökkent. Az idő viszont egy modern korba sodort bennünket, új generációk, új igények felé. Az ilyen átalakult adai könyvtár alaphelyzete több mint egy évtizede változatlan, viszont az igények annál nagyobbak. Egy település élete a jó gazdaságon alapszik, rendezett lakossági viszonyokkal, ami kedvező feltételt teremt a művelődési igények kialakulásához. Ma már világhálón keresztül követhetők a legszenzációsabb események is, ami nagyban befolyásolja az igények alakulását.


Nőnapi gálaműsor a New Ada Dance táncklub rendezésében – 2008.

    Az óhajok és a lehetőségek között nehéz összhangot teremteni. Az összhangot a pénz jelenti, és ezt nehéz biztosítani. Ezt ritkán észlelhetjük a fejlettebb környezetekben. Amit máshol látunk, mindig érdekesebbnek tűnik de részletesebb elemzéssel kimutatható, hogy minden környezetnek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Ada községnek adottak a lehetőségei, ebből következhet a kulturális felépülés. Valahogy így látom én ezt adai szemszögből.
A művelődési események a gazdasággal összhangban nem élik virágkorukat, mégis úgy érzem, van miről beszámolnom:
    Adán a Szarvas Gábor Könyvtár mint községi intézmény, tartalmas és sikeres 2008-as évet zárt az észlelhető nehézségek ellenére. Az objektív feljavuláshoz nagy eredménynek számít  központi épületünk tetőszerkezetének felújítása. Ehhez még a zeneiskola is hozzájárul, amely közös pályázat útján tartományi eszközöket biztosított. Így az 50 éves épület ma már nem ázik be, és nagyobb biztonságot nyújt használóinak. Könnyű erről most már nyilatkozni, de ha a nyitott tető jut eszembe, amikor egész nyáron át az égiek kezében volt a sorsunk, most is borzongást érzek. A szeptemberi iskolakezdés és a könyvtári új évad, zavart körülmények között ugyan, de megindult.
    A színházépületnek 2007-es évi felújítása után ez a tetőújraépítés csak erősíti hozzáállásunkat az objektív munkafeltételek javításában.


A könyvtár képzőművészeti szakköre bemutatja munkáit

    A 2008-as év még műszaki megújulást is hozott, ami nem más, mint a színház hangosításához szükséges felszerelés beszerzése, amit szintén tartományi eszközökből valósítottunk meg ugyanakkor a színház működéséhez is kaptunk támogatást. Mint ismeretes, egyetlen pályázati eszköz sem tudja teljesen megváltoztatni az előző helyzetet, ha nincs a megfelelő helybeli segítség, megértés és támogatás a munkák befejezéséhez. Itt és ezennel köszönném meg az adai Prostor tervezőirodának, az Önkormányzatnak, az Első Helyi Közösségnek és az Obnova Építőipari Vállalatnak, hogy a lehetőségeikhez mérten hozzájárultak a felújítási folyamatokhoz.


A főépület tetőszerkezetének fölújítása 2008-ban

    A felújítási folyamat nem lenne teljes műsoraink megalkotói és kivitelezői nélkül. Viszont a legfontosabb, akiért mindez létrejön, az kedves adai közönség, amely szép számban látogatta rendezvényeinket.
Intézményünk tevékenységi területe öt részre osztható:

    Könyvtári alaptevékenység:
    Adán a könyvtárnak községi jellege van. Könyvállománya magába foglalja Moholon, Törökfalun és a Cseh Károly Általános Iskolában működő könyvtárak könyvállományának jelentős részét. Egész napos nyitva tartással, több kínálata van. Olvasható a Magyar Szó és Dnevnik napilap, lehetőség van Internet-használatra bárkinek. Megemlíthető, hogy a meglévő könyvállomány 882 könyvvel gyarapodott. Az olvasóteremben napi 20-25 fős a látogatottság, ami a könyvforgalmat, egyéb írott információk gyűjtését és Internet-használatot jelenti. Emellett könyvbemutatók, irodalmi estek, megemlékezések színhelye a könyvtárterem. Ha valamely rendezvényre nagyobb látogatottságra számítunk, a Községi képviselő testület dísztermét vesszük igénybe. A 2008 évben a felhasználók forgalma a könyvtárban 8606 fő volt.

    Színházi tevékenység:      
    Adán nem működik sem amatőr, sem más színtársulat, így ezt a hiányt vendégszerepléssel pótoljuk, valamint a községi civil és amatőrszervezetek önálló műsoraival.. A  2008-as évben 14 színházi vendégszereplés volt (8 felnőtteknek és 6 gyermekeknek) ebből 11 hivatásos és 3 amatőr szerepléssel. Egyéb községi civil és amatőr szervezetek fellépése 20 alkalommal volt a színházteremben. A színházi látogatók száma kb. 5100. Ebből kevesebbet számolhatunk belépős jövedelemmel, mert a községi rendezvények szabad belépésűek.

    Zenei rendezvények:         
    Ezek a rendezvények főleg a községi kórusok, zenekarok fellépéséből és az adai Bartók Béla Zeneiskola szerepléséből álltak össze.
    Kórushangverseny 3, zenekarok hangversenye 5 (gyermekzenekar, fúvószenekar, népi együttes és rock együttes) a zeneiskolások fellépése 10 alkalommal történt.  A zenés műsorok, a színházban, a képviselő-testület dísztermében, a templomban, szabadtéren és különböző rendezvények kísérőiként a képtárban és könyvtárban is helyet kaptak, növelve más jellegű műsorok színvonalát. Látogatóik száma kb. 1800 fő.

    Képzőművészeti tevékenység:
    A könyvtár helyiségeiben működik a képzőművészeti szakkör, tehetséges gyerekek és fiatalok részére. Szakszerű pedagógiai irányítással a kreativitás fejlesztése, tapasztalatszerzés és élménygyarapítás a cél. Időszerű pályázatokon különböző sikerrel szerepeltek.
    A könyvtárnak kiállító terme is van, ahol különféle képzőművészeti és iparművészeti alkotások kiállítását szervezzük. A múlt évben 11 kiállítás volt, 1 hivatásos, 5 amatőr és 5 gyermekalkotásokból. A kiállítások a megnyitó után a könyvtár nyitva tartása ideje alatt tekinthetők meg. Kiállítótermünket más községi szervezeteknek is a rendelkezésre bocsátjuk. Képzőművészeti látogatottság kb. 1500.

    Az amatőregyesületekkel való koordinációs tevékenység:
    Ada községben jelentős számú és rétegű amatőregyesület tevékenykedik, korhatár nélkül. A könyvtár évi programjában szerepel az egyesületekkel való együttműködés is. Közös műsorok és önálló rendezvények nagyban meghatározzák a község kulturális és szórakoztató életét. 2008 folyamán 4 alkalommal jött létre közös községi szervezés, és 20 alkalommal volt az egyesületek önálló szervezésében összeállított műsor a színháztermünkben. Itt utalnék a szabadtéri műsorokra is, ezekről az egyes csoportok évzáráskor beszámolnak. A különböző csoportok lélekszáma kb. 600, mellyel a könyvtár kapcsolatot tart. Ez az együttműködés tiszteletre méltó, és sikeres eredményekről tanúskodik. A legtömegesebbek a gyermekeket és az ifjakat tömörítő csoportok. Szerencsés körülmény ez a lehetőség, ugyanis sok rossz kihívásnak vannak kitéve mai társadalmunkban.


A község amatőrfestőinek évi szemléje

    Elismerés a jóindulatú csoportvezetőknek és fáradhatatlan munkájuknak. Ezt az értéket tovább kell ápolni és megbecsülni, annál is inkább, mert Adán több évtizedre visszatekintve nem létesült új objektum és tartalom a fiatalok szórakozási igényeinek kielégítésére. Így nemcsak, hogy utazási nehézségek által jutnak el más településekre szórakozni, hanem a család költségvetését is növelik, másutt költik el a községünkben megszerzett jövedelmet. Reméljük, hogy 2009-ben sikerül működésbe hozni az ifjúsági összejövetel új színhelyét, a régi mozi épületét. KKT határozat alapján az adai IFIX ifjúsági szervezet rendelkezésére bocsátották azzal a feltétellel, hogy felújítják. Ez a folyamat megkezdődött, és bízunk sikeres befejezésében, hogy az adai ifjúság új időtöltési és szórakozási lehetőségeiket kap.

    Összegezve több mint 100 kisebb-nagyobb eseményt számlálhatunk, – színpadon, szabadtéren, olvasóteremben, kiállító teremben, vagy épp más helyen. A látogatottság változatosan oszlik meg 30-tól 300 főig, de a szabadtérit nehéz megszámolni, ahol esetenként lehet, hogy 1000 körül is volt a látogatottság. Mindezt nagyon szerény költségvetési keretből valósítottuk meg, amely több évre visszatekintve nagyon kedvezőtlenül szabtak a részünkre. A lehetetlenből adódtak ezek a lehetőségek, hogy 2008-at ilyen tartalmas évként zárhatjuk. A választások éve elviharzott fejünk fölött, több hónapon keresztül igen megcsonkítva azokat a költségvetésben meghatározott eszközöket, amelyek az intézmény fenntartásához és a dolgozók részére szükségesek.


A Brass Dance Band fúvószenekar karácsonyi hangversenye

    Talán ezért tartom fontosnak elmondani, az elmúlt év úgy tűnik, ránk nézve, hogy a gazdasági válság velünk kezdődött. Amikor pedig kielemezzük, sokkal szebb eredmény látható.
    A kultúra területeihez tartozók már felvették a harcot a nehézségekkel, és más értékrendek és értékek között hullámoznak, melytől állítom, mindenkinek szebbé alakulhat élete.
    Használnám az alkalmat, hogy magam és intézményünk nevében megköszönjem minden műsor résztvevőjének, szervezőknek, vendégszereplőknek a hozzájárulásukat, hogy programunk tartalmasabb és gazdagabb lett a 2008-as évben, és remélem, minden látogatónk gazdagabb lett valamilyen élménnyel. Hangsúlyoznám, ez az eredmény közös erőfeszítésből jött létre, amire továbbra is alapozzuk munkánkat. A tartalmak meghatározói továbbra is a közönségünk, Ada Község lakossága. A működéshez szükséges feltétel megteremtése pedig az alapítónké Ada Község Önkormányzatáé. Megalapozott a remény a 2009-es évhez fűződő sikerre, mert az adai Önkormányzat új felállítása már nagyobb megértést tanúsított a működéshez nélkülözhetetlen feltételek megteremtéséhez.
    Nehéz év elé nézünk, de használjuk adottságainkat, hogy a nehézségeket áthidaljuk, ettől lesz életünk gazdagabb és tartalmasabb. Őrizzük meg lelki gazdagságunkat, amire most is és mindig büszkék lehetünk!

Barna Kolozsi Valéria
az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgatója

mart 2009.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Mladi pišu
Molski dobošar
Vesti iz policije
Tragom izgubljenog vremena
Šarena strana
Politička hronika
Impresum


Design by VA