Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. május

Címoldal
Háborgó természet
Községi hírek
Zentai galambok Adán
Határtalanul Adán és Budapesten
A Póni Állatkert jövője
J N H
Haszonnövényeket termesztünk
Kitüntették a községünk többszörös véradóit
Topolyai kisdiákok az állatkertben
Kell ez a fesztivál
A környezet, (vagy) ami körül vesz bennünket
Nyugdíjasok majálisa Moholon
Öt helyszín, öt iskola, öt sportág
Felhívás
Hírek
Fiatalok írják, rajzolják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Sakkrovat
Sport
Adai fényképes mozaik
Az eltűnt idő nyomában
Tarka-barka
Elsőáldozók
Impresszum

Teológiai gondolatok
Jézus mennybemenetelének üzenete

    A jézusi mennybemenetel olyan esemény, amelyet a keresztény Egyház egyik legősibb ünnepeként tartunk számon. Az ünnepnap másik, népiesebb neve áldozócsütörtök, melynek eredete a XIII. századra nyúlik vissza. Az 1215-ben tartott IV. lateráni zsinat ugyanis elrendelte, hogy minden kereszténynek évente legalább egyszer, a húsvéti időben gyónnia és áldoznia kell. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a negyvenedik nap, azaz áldozócsütörtök lett.
    A Szentírás beszámolóiból (Mk 16, Lk 24, ApCsel 1) tudjuk, hogy a megdicsőült Jézus a feltámadást követő  negyvenedik  napon a maga isteni erejével felment a mennybe, az Atyához, és az Isten jobbjára ült. A tanítványok elmentek és hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük.
    Amennyiben végiggondoljuk Jézus földi életét, akkor a Biblia tanúságából egyértelműnek tűnik Krisztus jelentősége. A három éves jézusi nyilvános működés megmutatta az embereknek, hogy valójában kicsoda, és milyen az Isten. Az Úr élete, Istenhez és az emberekhez való kapcsolata a feltétel nélküli szeretet példája volt. A Zsidókhoz írt levél gondolata tökéletesen összegzi Jézus földi küldetésének lényegét: „Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket”.(Zsid 1o,14) Krisztus egyetlen áldozata elég volt ahhoz, hogy akik benne hisznek, megszentelődjenek, és a bűnök bocsánatot nyerjenek. Neki köszönve a bűnös ember új életet kezdhet. Éppen ezért Jézus mennybemenetelének egyik üzenete, hogy abban az Úrban hiszünk, aki maradéktalanul elvégezte az Atyától rá ruházott feladatot, hogy Ő valóban az, akinek vallotta magát, és hogy visszament abba a létállapotba, ahonnan jött: az Atyához.
    Jézus mennybe való visszamenete távolról sem jelenti azt, hogy kilépett ebből a világból, hogy magunkra hagyott bennünket. A Betánia melletti Olajfák hegyén is azt ígérte tanítványinak, hogy velük marad a világ végezetéig. A János-evangéliumban arról olvasunk, hogy „…jobb lesz nektek,ha én elmegyek” (Jn16,7) Mik voltak ezen mondatok üzenetei?
    A megdicsőült jézusi test már nincs kitéve a tér-és idő korlátainak. A mennybemenetel által Krisztus egyidejűleg újra mindenütt jelen van. Az imádkozó, Őt követő hívő emberek napról-napra megtapasztalják Jézus jelenlétét, aki óv, bátorít, tanácsol, vígasztal, elfogad. Beszélhetünk vele, és Ő beszél hozzánk. Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levelében olvassuk ezt a reményteljes mondatot: „A meghalt, őt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, esedezik is értünk”. (Róm 8,34) Jézus mennybemenetele tehát nem csak a búcsúzás pillanata, hanem az örömé is, hisz általa „…van pártfogónk az Atyánál”( 1 Jn2,1). A mennybemeneteli bibliai történet arról is beszámol, hogy az Úr majd visszatér (ugyanúgy, ahogyan elment). A János-evangáliumban is arról olvasunk, hogy: „…és majd egyszer eljövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek”. (Jn 14,3) Addig az eljövetelig hinnünk kell a feltámadt Úrban, és hinnünk kell mindabban, amit Isten Fia értünk tett, és tesz most és a jövőben is.
    Krisztus második eljöveteléig az Ő követőivé kell válnunk, és a feltámadás hitével kell elindulnunk a tanítvánnyá tétel küldetésével elsősorban saját szívünkben, családunkban, szűkebb és tágabb, környezetünkben.

Morvai Matild, MA

maj 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Poziv
Aktivnosti sindikata
Omladinci pišu, crtaju
Šah
Primaoci prve pričesti
Impresum


Design by VA