Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2012. április

Címoldal
Választások
Községi hírek, események
Községi hírek
Kire szavazzunk?
A ligában maradás a cél (II. rész)
Egy nap a sport jegyében
"Béke"
Oktatás a XXI. században – az interaktív tábla
Falusi turizmus
Márciusi események
A Föld napján a Tiszaparton
Anyák-napi teadélután
Faültetés a fürdőben
Ünnepelt a zeneiskola
Így hangolódtunk a húsvétra
Gyurgyevdán és Szpaszovdán
Az adai I. Helyi Közösség Hagyományápoló csoportjának tevékenysége
Hírek
Rendőrségi hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Gyermekszínjátszóink jubileuma - XVI.
Zöld levél
Fiatalok írják
A szakszervezet segíthet, ha tagja vagy
Árnyas oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
A munka fontossága a Biblia tolmácsolásában

    Törekedj rá, hogy az Isten színe előtt megbízható maradj, munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki az igazság hirdetésében a helyes úton jár”.( 2 Tim 2,14)
    A Biblia szerint az ember mindenütt munkálkodik. Bár maga a Szentírás nem válaszol minden kérésünkre, teljességében véve bevezet bennünket  a munka valóságába, megmutatja értékét, a vele járó kínokat és megváltását is.
    A helytelen előítéletekkel ellentétben a munka nem a bűnből származik, hisz már a bűnbeesés előtt „ Jahve, az Úr Isten vette az embert, és az Édenkertbe helyezte, hogy művelje és őrizze azt.” (Ter 2,15) A hatnapos teremtéstörténet leírása kiemeli, hogy az ember munkája megfelel az isteni akaratnak. Isten ugyanis amikor megteremtette a földet, az embert olyan hatalommal ruházta fel, mellyel az elfoglalhatta és uralma alá hajthatta a földet. Ilyen értelemben mindazok, akik dolgoznak, támogatják a teremtést és Isten tervének részeseivé válnak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Biblia értelmezésében az ember munkája Isten teremtésének kibontakozása, akaratának teljesítése.
    A munka nem csak joga, hanem kötelessége is minden embernek. A Szentírás erre a kötelességre ugyan nem utal a Tízparancsolatban, de a józan ész fényében bélyegzi meg a tétlenséget. Így a Példabeszédek könyve szerint a lustának nincs mit ennie (Péld 13,4),vagy esetleg éhen is halhat (21,25),Szent Pál pedig a második tesszalonikiakhoz írt levelében úgy fogalmaz, hogy : ”Aki nem akar dolgozni, ne is egyék”.( 2 Tessz  3,1o). A lustákat a Példabeszédek élesen kigúnyolják: „ Ahogy az ajtó a sarkára, úgy fordul a lusta az ágyán”.(Péld 26,14) A Biblia szerint az ilyen ember nem is ember, hanem „ bemocskolt kő” ( Sir 22,1).
    A Szentírás ószövetségi része nagy tisztelettel beszél a jól elvégzett munkáról. Sirák könyvében arról olvasunk, hogy földművesek és kézművesek nélkül „egyetlen város sem épülne fel”. ( Sir 38,32)
    A Biblia külön elismeréssel beszél a szántóvető, a kovács, a fazekas ügyességéről,de ugyancsak tisztelettel adózik a művészetek remekei előtt is, mint pl. Salamon király palotájának, vagy Jahve templomának építői előtt.
    Az Újszövetség is magasztalja a munkát. Jézus maga munkás ember fia volt.
    A Szentírás magyarázata szerint a bűnbeesés után a munka többé már nem lesz az ember egyértelmű alkotása, hanem robot. Az anyaföld az ember ellenségévé válik és eredménytelenné teszi a befektetett munkát: ” Arcod verejtékével eszed a kenyered” (Ter,3,19). A bibliai szerző a munka eredménytelenségét az ember és a föld kapcsolatában bekövetkezett törésben jelöli meg a bűn következményeként.
    Tény, hogy a munka gyakran fárasztó, fájdalmas, meddő és, hogy a munka terén figyelhetjük meg leggyakrabban az igazságtalanság, gyűlölet,kapzsiság és megosztottság létezését is. Jézus szeretet-törvénye ( Jn 13,34) arra kötelez bennünket, hogy ellenálljunk az önzésnek, és mindent megtegyünk a munka nehézségeinek enyhítésére.
    Mindannyiunk feladata a munka becsületes elvégzése és az elvégzett munka után járó jutalom igazságos megtérítése.

Morvai Matild

april 2012.

Naslovna strana
Opštinske vesti, događaji
Opštinske vesti
Izbori 2012
Отварање пречистача отпадних вода у Молу
Vesti
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA