Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2011. november

Címoldal
Valahol valami nem működik
Községi események
6. Nemzetközi Befektetési Vásár
Községi hírek
Kivételesen értékes ajándék
246 moholi áldozat emlékére
December 4-én választások
Az adai szerszámgépgyártás 90 éve
Kedves Télapó!
Előtérben a beruházások
Könyvtárnyitó és honlapavató
A MURATÁJ irodalmi estje Adán
Végleges az adai víkendtelep terve
Ünnepi hangulat az idősek napközijében
Nyelvi jogaink Szerbiában
A XII. TUDOK Adán
Teológiai gondolatok
Hírek
Rendőrségi hírek
Gyermekszínjátszóink jubileuma
"Az anyanyelv az ember legszemélyesebb sajátja"
Fiatalok írják
Zöld levél
Megtartották a harmadik kukoricatörő versenyt Moholon!
Itt valami bűzlik!
Hírek a szakszervezetből
Lapunk megjelenésének napján történt…
Sport
Napos oldal
Árnyas oldal
További képek, események...
Impresszum

Nyelvi jogaink Szerbiában

    Múlt hónapi számunkban hírt adtunk róla, hogy a Magyar Nemzeti Tanács anyanyelv-használati útmutatót nyomtatott és most néhány folytatásban ebből a brosúrából közlünk szemelvényeket. (Brosúrát ingyen kaphatnak a könyvtárban.)

A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
(SZK Hivatalos Közlönye, 2006/98)

A sajátosság megőrzésére való jog
79. szakasz

    A nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van: a nemzeti, etnikai, kulturális és vallási sajátosságaik kifejezésére, őrzésére, ápolására, fejlesztésére és nyilvános kifejezésére; jelképeik nyilvános helyeken való használatára; nyelvük és írásuk használatára; hogy azokban a környezetekben, ahol az összlakosság jelentős számarányát képezik, az állami szervek, a közmegbízatással felruházott szervezetek, az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok szervei anyanyelvükön folytassák az eljárásokat; az anyanyelvű oktatásra az állami és az autonóm tartományok intézményeiben; oktatási magánintézmények alapítására; saját nyelvükön használni családi- és utónevüket; azokban a környezetekben, ahol az összlakosság jelentős számarányát képezik, a hagyományos helyi elnevezéseket, az utcaneveket, a településeket és topográfiai jeleket saját nyelvükön kiírni; saját nyelvükön teljes körű, kellő idejű és elfogulatlan tájékoztatásra, ideértve az értesítések és eszmék kifejezését, fogadását, közlését és cseréjét is; saját tömegtájékoztatási eszközeik megalapítására, a törvénnyel összhangban.

I. Miért készült a kiadvány?
    E tájékoztató kiadvány célja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács jobban megismertesse a szerbiai magyar nemzeti közösség tagjait a nekik járó nyelvhasználati jogokkal. Hogy bátran élhessünk nyelvi jogainkkal, ahhoz tudnunk kell, hogy melyek is pontosan a jogaink és milyen kötelezettségeik vannak a hatóságoknak, intézményeknek.

    Közel egy évszázada élünk kisebbségben. Ez idő alatt bebizonyosodott, hogy a magyar nyelv képes fennmaradni mind a tömbben, mind a szórványban. Bizonyítást nyert az is, hogy semmiben sem veszélyezteti nyelvünket, önazonosságunkat, büszkeségünket, ha tisztességesen megtanulunk szerbül is. Viszont nem felejthetjük el, hogy csak közösen, egymást segítve tarthatjuk fenn a magyar nyelvet!

II.  A hivatalos nyelvhasználatról általában
    Szerbia alkotmánya értelmében az egész ország területén a szerb nyelv és a cirill írásmód van hivatalos használatban, de más nyelvek, illetve írásmódok (mint a mi esetünkben a latin írásmód) is kaphat ilyen rangot, ha megfelelnek a törvényben előírt követelményeknek. Eszerint a szerb nyelv és latin írásmód párosítása sem alkotmányos kategória többé, hanem a községek alapszabályzatának (statútum) előírásától függ.

Mi a hivatalos nyelvhasználat?
    Hajlamosak vagyunk összekeverni a hivatalos nyelvhasználatot a hétköznapi nyelvhasználattal, pedig lényeges különbség van köztük, mind a jogainkat, mind az állam velünk szemben való kötelezettségeit tekintve is. A nyelvhasználat a mindennapi élet bármely területén való nyelvhasználatot jelenti a boltokban, a családban, médiában, oktatásban, közlekedésben, kultúrában és másutt. A magyar nyelv és írás hivatalos használata viszont bizonyos községek, illetve települések területén (valamint a vajdasági tartományi szervek munkájában) lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárok akár írásban, akár szóban magyarul kommunikáljanak a hivatalos szervekkel, hogy a környezetükben magyar nyelven is megjelenjenek a nyilvános feliratok (például utcanév-táblák, közértesítések vagy egyéb intézménynevek), két (akár több) nyelven kapjanak közüzemi számlákat, köziratokat, vagy magyarul védjék jogaikat.

Csak a község/város egész területére, vagy egyetlen település/helyi közösség területén is bevezethető a magyar, mint hivatalos nyelv?
    Igen, amennyiben csak a település vagy helyi közösség lakosságának legalább 25%-a magyar. Mindig az utolsó népszámlálás adatai a mérvadóak; és habár a vajdasági magyar közösség létszáma állandóan csökken, ez nem jelenti azt, hogy a magyar nyelvet törlik a hivatalos használatból ott, ahol a magyarok százalékaránya a törvényes cenzus alá esik. Szerzett jogról van szó. Egyébként Újvidéken, ahol a magyarok napjainkban csak 7%-át képezik a város összlakosságának, a magyar nyelv már nem lenne hivatalos használatban.

(folytatása következik)

Király J.

novembar 2011.

Naslovna strana
Opštinski događaji
Vesti iz opštine
Mladi pišu
Vesti iz policije
Aktivnosti sindikata
Sport
Impresum


Design by VA