Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2008. január

Címoldal
Ismét válaszút előtt
Községi hírek
Európát választani
A közösségi érdekek érvényesítéséért
Nehéz, de eredményes évet zártunk
Új tanács a II. Helyi Közösségben
Parafapadlót kapott a moholi napközi
Megígérem, hogy  jövőre …
Pedro, Pedro...!
Zengett a nagyterem
Karácsonyi-újévi műsorok
A megkerült adai halottsirató vers
Boldogság és út
Ingyenes részvények
Téli vers
Munkába álltak a csőszök
A fúvósok karácsonyi koncertje
A télapók motorkerékpáron érkeztek
Gazdag télapócsomag
Hófedte fehér vidékünk
Tanuljunk meg önéletrajzot írni!
Az elnökválasztás adai eredménye
Fogadáson Szabadkán
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Boldog, aki olvassa!
Egerészölyvet mentettünk!
Zöld levél
Rendőrségi hírek
Hírek, közlemények
Az eltűnt idő nyomában
Tarka oldal
Impresszum

Nyelvi figyelő
Nyelvhelyességi babonák

    Nyelvhasználatunkat nemcsak nyelvhelyességi szabályok, hanem nyelvhelyességi babonák is befolyásolják. A nyelvhelyességi babona rendszerint valamely nyelvhelyességi szabály téves értelmezése nyomán alakul ki. A beszélők abszolút érvényűnek vélik a szabályt, és olyan esetekben is alkalmazzák, amelyekre voltaképpen nem terjed ki az érvényessége.
    Nyelvhelyességi babona forrásává lett például az a tanács, hogy ne használjuk fölöslegesen a -lag, -leg ragos szavakat. A huszadik század első évtizedeiben, főleg pedig a harmincas években mértéktelenül elterjedtek az efféle szavak, olyannyira, hogy veszélyeztették más „közönségesebb" alakú szavak használatát. A nyelvművelők tiltó tanácsait egyesek minden -lag, -leg ragos szóra kiterjesztették, úgyhogy még az olyan jó szavakat is mellőzni kezdték, mint a tudvalevőleg, valószínűleg, futólag, illetőleg, állítólag. Helyettük inkább -an, -en toldalékkal ellátott formákat használtak, ez azonban indokolatlan eljárásnak bizonyult, sőt olykor megértésbeli zavarhoz is vezetett (például a valószínűleg nem ugyanazt jelenti, mint a valószínűen, az első értelme  'minden bizonnyal', a másodiké pedig 'valóságosnak, igaznak látszó módon').
    A -lag, -leg határozórag elsősorban a melléknévi igenevekhez szokott járulni, például: látszólag, futólag, ellenkezőleg, békítőleg, tüntetőleg, hozzávetőleg, lehetőleg stb., de -ú, -ű képzős melléknevek toldalékaként is előfordul (például: egyhangúlag, sajátkezűleg, valószínűleg).
    A nyelvújítás idején a -lag, -leg toldalékot főnévképző gyanánt is alkalmazták, így született meg az előleg, az átlag, a felesleg, az egyveleg, a mérleg., az egyenleg és több egyéb, ma már nélkülözhetetlen szava nyelvünknek. Annak idején -s képzővel melléknevet is alkottak némelyik -lag, -leg végű szóból. Közéjük tartozik a nemleges (jelentése 'tagadó'), az esetleges (vagyis lehetséges vagy véletlenszerű), a vagylagos (több lehetőség közti választásra módot adó), a tényleges (a valóságban meglevő, történő, valóságos), az időleges (rövid ideig tartó), a merőleges (valamely egyenessel vagy síkkal derékszöget alkotó egyenes vagy sík), a hallgatólagos (nyílt állásfoglalás, illetve ellenkezés nélküli), az állítólagos (állítólag levő, állítólag valami) 'stb.  A képzésmód erőszakolt ugyan, de ezeket a szavakat mai szemmel már nem kifogásolhatjuk. Érdekes, hogy a fenti melléknevek némelyikének nem is használatos az alapszava, tehát nincsen nemleg, időleg, merőleg stb.
    Idegen hatásra (különösen a német -lich végződésű szavak mintájára) számos olyan szóalak is keletkezett, amely fölöslegesen háttérbe szorít jó magyar szóalakokat, szavakat. Közéjük tartozik a szóbelileg, a táviratilag, a levélbelileg, a jegyzőkönyvileg, a határozatilag, az okiratilag, a végrendeletileg stb.  A szóbelileg értesítette őket mondatba fölöslegesen kerül bele a -lag, -leg határozóragos szó, a neki szánt szerepet a szóban is jól betölti.
    A táviratilag hazahív fordulatban is szükségtelennek mutatkozik a megnevezett szóalak, elegendő helyette az is, hogy távirattal vagy táviratban. Hozzá hasonlóan körülményes a levélbelileg értesít szerkezet is, egyszerűbb, világosabb, ha azt mondjuk: levélben értesít. A jegyzőkönyvileg megállapít hivatali színezetén enyhítünk, ha a jegyzőkönyv szó ragját megváltoztatjuk (jegyzőkönyvvel vagy jegyzőkönyvben). A határozatilag elrendel, az okiratilag igazol és a végrendeletileg hagy valakire fordulat elevenebb lesz ragcserével: határozatban, okirattal, végrendelettel.
    Ne hagyjuk figyelmen kívül azt a lehetőséget, hogy egyszerűbben, mesterkéltség nélkül fejezzük ki magunkat!

Molnár Csikós László

januar 2008.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Božićni program u O.š. “Novak Radonić”
Zakon o pravu na besplatne akcije
Počela sa radom poljočuvarska služba
Važno obaveštenje za porodilje
Mladi pišu
Molski dobošar
Vesti iz policije
Šarena strana
Impresum


Design by VA