Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2004. április

Címoldal
XLVI.Zöld levél
Pályázatok

RAGYOGJ, CSERKÉSZLILIOM!

    Az adai 20-as számú Szent Miklós Cserkészcsoport 1994. október 6-án alakult, így az idén fogja ünnepelni tíz éves jubileumát. A csoport, a többi vajdasági cserkészcsoporttal együtt, szervesen kapcsolódik a Vajdasági Magyar cserkészszövetséghez, amelynek központi titkársága jelenleg Beodrán azaz Novo Miloševón székel.
    A cserkészek múltjáról tudni kell, hogy a mozgalmat 1908-ban, Angliában, Lord Baden-Povell alapította. ("Mindennél fontosabb a gyerekek igazi életre való nevelése. Legyenek tettben erősek, lélekben tiszták, legyenek ügyesek, meggondoltak és kemény akaratúak".) Alig két évre rá, 1910-ben Králik László nagybecskereki piarista tanár lefordította magyarra az angol nyelvű Scouting for Boys című könyvet, és ő alkotta meg a cserkész szót is, így joggal nevezhetjük őt a magyar cserkészet keresztapjának.


Az adai Szent Miklós cserkészcsapat

    Az adai cserkészek történetének legjelesebb eseménye az 1995. május 7-én, az adai római katolikus templomban, szentmise keretében történt fogadalomtétel volt - mondja Török Máté, a Fönntartott Bizottság elnöke. - A fogadalmat 72 ifjú cserkész, valamint 5 öreg cserkész tette le. Az öreg cserkészek névsora: Szauer Miklós, plébános, Török Máté, Király János, Jasztrebinác János, Tóth László.
    - Az alakulás óta egy évtized telt el, de a cserkészcsapat - megfogyva bár, de törve nem - folyamatosan működik. Az előadásokat, csapattalálkozókat minden szombaton 9 órakor tartjuk a hittanteremben. Az előadók maguk az öreg cserkészek, valamint Kis Tibor tűzoltótiszt. Minden hónap 4. vasárnapján a 10 órai nagymisén zászlóbontással veszünk részt - mondja Máté bácsi, majd szomorúan hozzáteszi:
    - Tevékenységünket anyagilag a hatalom részéről senki sem támogatja, pedig ezek a lelkes, keresztény fiatalok nagyobb figyelmet érdemelnének.
    A leglelkesebb adai cserkészek közé tartozik Lengyel Mónika és Tímea, akik kezdettől fogva végigkísérték a cserkészcsoport munkáját, és ma is kiemelkedő cserkészek.
    - Az első csoportparancsnok Gordos Miklós volt - mondja Mónika. Őt Tóth Szabolcs követte, most pedig Varga Tibor a kinevezett parancsnok, a foglalkozásokat pedig Resócki Roland irányítja. A cserkészcsoportunk tevékenységében mintegy 120-130 fiatal fiú és lány vett részt, és a legemlékezetesebb élményeink közé tartozik az évente megrendezett nyári táborozás, a Róka-tanyán vagy az Engelmann-kastélynál történt cserkészkedés. Tevékenységünknek igazi jellemformáló hatása van, hiszünk az Istenben, és szeretetre, megértésre, vallásos meggyőződésre neveljük a gyerekeket. Az igazi cserkész jellemét legjobban a cserkész-tízparancsolat tükrözi. A környékbeli cserkészcsapatok közül a zentaiakkal és a csókaiakkal állunk a legszorosabb kapcsolatban. Pénzszűke miatt az idén valószínűleg a zentaiakkal együtt szervezzük meg a nyári táborozást. Mónika elmondta még, hogy a cserkészet egyik legszebb mozzanata a Betlehemi Láng továbbvitele és megőrzése. Magát a lángot karácsony táján Jézus születése helyén, a betlehemi barlangban gyújtják meg, és onnan viszik a világ négy tája felé. Adára leginkább Zentáról hozzák, és karácsonykor a templomban őrzik. Körmenetkor és a szentmiséken erről a lángról gyújtják meg a gyertyákat.
    - A cserkészek nyáron kerékpár- és gyalogtúrákat szerveznek, részt vesznek az egyházi rendezvényeken, a körmenetekben, március 15-én és október 6-án díszőrséget állnak a temetőben lévő szabadságharc-emlékműnél, és a honvéd- sírokat is gondozásba vették - tette hozzá Tímea.
     A cserkészek jelvénye a háromszirmú liliom, alatta a LÉGY RÉSEN! felirattal, a cserkészköszöntés pedig a JÓ MUNKÁT! Az 1920-as trianoni békediktátum óta a nemzeti gyász jeleként az árvalányhaj került a cserkészkalapok boglárjába.

        
    A tíz cserkésztörvény:
  1. A cserkész becsületében bízni kell,
  2. A cserkész hű a királyhoz és tisztjeihez, szüleihez, hazájához és munkaadójához,
  3. A cserkésznek kötelessége hasznosnak lenni és másokon segíteni,
  4. A cserkész mindenkinek barátja, és testvére minden más cserkésznek, bármely társadalmi osztályhoz tartozzék is,
  5. A cserkész udvarias,
  6. A cserkész barátja az állatoknak,
  7. A cserkész szülei, őrsvezetője vagy tisztje parancsainak kérdés nélkül engedelmeskedik,
  8. A cserkész mosolyog és fütyül minden körülmények között
  9. A cserkész takarékos,
  10. A cserkész tiszta gondolatban, szóban és tettben.
Király János

april 2004.

Naslovna strana
Kakvu vodu pijemo
Bolna tranzicija - surova stvarnost
Vesti iz policije
Mladi pišu
Slikari naše opštine
Konkursi
Impresum


Design by VA