Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2004. április

Címoldal
XLVI.Zöld levél
Pályázatok

Húsvét utáni gondolatok.
JÉZUS HITELES ARCKÉPE

    Új tudományág fejlődött ki szemünk láttára: a szindonológia, a lepel-tudomány. Célja, hogy tudományos eszközökkel oldja meg a torinói lepel, e csodálatos relikvia keletkezésével és értelmezésével kapcsolatos kérdéseket. A tét nem csekélység: a lepel vagy hamisítvány, vagy Jézus valódi leple. Jézus valódiságának, szenvedésének és halálának, ezen keresztül az evangéliumnak szavahihetőségének ma is létező tanúja és bizonyítéka, a feltámadás dokumentuma. A 4,36 m hosszú, és 1,10 m széles lenvászon kendőt a torinói Szent János székesegyház királyi kápolnájában őrzik. A leplen egy férfitest elülső és hátsó oldalának lenyomatszerű képmása látható, fejjel egymás felé fordítva, ami azt mutatja, hogy a kendőt a fej fölött visszahajtva fektették végig Jézus sírba tételekor a testén.
    1898-ban, a torinói Secondo Pia ügyvéd, fotós, lefényképezte a kiterített leplet, és elképedve állapította meg a rejtélyek legkülönösebbjét, hogy a fényérzékeny lemezen - negatív kép helyett - az emberi alak pozitív képe jelent meg. És megdöbbentő a képmás részletessége, anatómiai hűsége. Tisztán kivehető a haj, a bajusz, a szakáll körvonalai, a szemöldök, az orr, a száj, a mellkas, a karok, a has és a has alatt egymásra helyezett kezek, a combok, a térdek és a lábszárak. A magas karcsú és izmos férfitest szépséggel és méltósággal teljes fejet hordoz. Ez a szépség nem azonos azzal a nőiességbe hajló nyájas szépséggel, ami a legtöbb reneszánszkori festményt és szobrot jellemzi, hanem a keleti kereszténység mindeneken uralkodó (Pankrátor) Krisztus-ábrázolásával rokon. Komor, férfias szépség öleli harmóniába ezt az arcot, amelynek vonásai mögött a legtökéletesebb emberi tulajdonságokat, morális eltökéltséget és szuggesztív erőt sejtünk meg. Erről az arcról el lehet hinni, hogy Jézus arca.


Jézus arcképe a torinói halotti lepelről
Bakos Anita (Mohol) munkája

    A test mindkét oldalát, tetőtől talpig, sebek és egyes helyeken vérfoltok borítják. A sebek pontosan megegyeznek azokkal, amelyeket Jézus az evangéliumban leírt szenvedéstörténet során elszenvedett. Egyes esetekben még pontosabb információval is szolgálnak.
    A töviskoszorú például nem néhány tövises gallyból összefont korona volt, hanem tüskés ágaknak az egész fejet, homloktól a torkáig beborító szövevénye. Meglepetésünkre, a kézseb nem a tenyér közepén, hanem a csuklón látható. Eszerint a keresztre feszítés során nem az elítélt tenyerét, hanem a csuklóját szögezték át. A korbácsolás okozta sebek élénk vérzésre utaló foltok alakjában jelennek meg. Legnagyobb részük a háton helyezkednek el, de alig van a testnek egy tenyérnyi darabja, amelyet megkínoztak volna. Hogyan keletkezett ez a lepel-levonat? Többen hamisítványnak, festett utánzatnak mondták.
    A rejtély megfejtéséhez egy váratlan mozzanat segített hozzá. A lepel viszontagságos, évszázados bolyongása során 1532. december 3-a viharos éjszakáján tűz keletkezett a franciaországi Chambéry várkápolnájában, ahol akkor a leplet őrizték. Az ezüstből készült védőtok kezdett átizzani. Az utolsó pillanatban ugyan meg tudták menteni, de az összehajtogatott kendőn égési foltok keletkeztek, és ezek segítettek!
    Ma, tudósok csoportjai, többszöri vizsgálódás, anyagminta-elemezés után megállapították, hogy a Chambéry tűzben megpörkölődött szálak ugyanolyan elváltozást szenvedtek, mint amilyen megbarnult szálakból áll maga az eredeti képmás! És bár egyik kutató sem állítja, hogy tudományosan igazolható magyarázatot talált a feltámadást és a képmást létrehozó fény- és hő-jelenségekre, legtöbbjük mégis összefüggést lát a feltámadás és a képmás keletkezése között. E tudósok szerint a lepel egyenes bizonyítéka Jézus feltámadásának.
    Tehát ennek a feltámadásnak tanúja és bizonyítéka a torinói halotti lepel. Európa egyik ipari nagyvárosának székesegyházban őrzik, a maga anyagi valóságában, és a róla készült fényképek és ismertetések, műszeres, izotóp vizsgálatok tanúságtételének súlyos mondanivalójával a világ rendelkezésére áll. Üzenete a majd 2000 éves hallgatás után most egészen különös módon szól a XXI. századhoz. Boldogok, akik a lepel megszólalásának tanúi, bizonyítékai kibontakozásának kortársai lehetnek.
(Forrás: Víz László: A torinói halotti lepel)

Király János

april 2004.

Naslovna strana
Kakvu vodu pijemo
Bolna tranzicija - surova stvarnost
Vesti iz policije
Mladi pišu
Slikari naše opštine
Konkursi
Impresum


Design by VA