Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2014. július

Címoldal
Barátokkal ünnepeltünk
Községi hírek
Átadták a községi kitüntetéseket
Hírek
Vajdasági vágta – Zobnatica
Szentiváni tűzugrálás
Ada-napi rendezvények
Pörköltfőző verseny
Bővíti határait a MIRK
Kezed
70 éves a Vöröskereszt adai szervezete
Tánc a tűz körül
Régi időket idézve arattak a moholi nyugdíjasok
Moholi lovagot avattak az adai fesztiválon
Ami késik az nem múlik!
Nem tudtam meglenni a vas nélkül
Szíjgyártókra emlékezünk
Azok a régi szép idők
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Ada-moholi gólyaszaporulat, 2014
Zöld levél
Sakkrovat
Sport
Tarka-barka
Tarka oldal
Impresszum

Teológiai gondolatok
Jézus apostolai (II.)

    Múltkori teológiai elmélkedésünket folytatva most ismerkedjünk meg Jézus tizenkét apostolának személyével, és azzal a rövid élettörténettel, melyet a Szentírás és keresztény hagyomány róluk ránk ruházott.
    Péter neve szerepel az első helyen a tanítványok sorában. Testvére, András vezette őt az Úrhoz. Péter halászember volt, családjával és anyósával Kafarnaumban élt. Jézus nála lakott, amikor a városban tartózkodott. Péter eredeti neve Simon volt, Jézus adta neki a Péter nevet, ami sziklát jelent: „…erre a sziklára építem fel egyházamat”. (Mt 16,18). Szent Pál apostol Kéfásnak nevezi, amely a Péter arameus megfelelője. Péter apostol fogalmazta meg Jézusról elsőként a nagy hitigazságot: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16), de ő lett az az apostol is, aki megtagadta Jézust a zsidó Főtanács udvarában. Pünkösd után Péter volt a megszületett egyház első nagy prédikátora, majd Róma első püspöke. Kr.u. 64 és 67 között halt mártírhalált keresztény hitéért. A keresztény hagyomány szerint kérésére a kereszten fejjel lefelé feszítették meg, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy úgy függjön a kereszten, mint maga Krisztus. A Bibliában két írása is szerepel (Péter első és második levele) a Katolikus levelek csoportjában.
    János apostolt a szeretett tanítványként ismerjük az evangéliumokból. Zebedeusnak a fia, Jakabnak pedig a testvére volt. Mielőtt Jézus apostola lett, Keresztelő János tanítványa volt. Ő volt a legfiatalabb apostol, hűségesen ragaszkodott Mesteréhez. A feltámadás hallatán ő hitt elsőként az apostolok közül. Jézus a kereszten rá bízta az édesanyjáról, Szűz Máriáról való gondoskodást. A hagyományokból tudjuk, hogy ezt a feladatot János apostol Mária földi élete végéig teljesítette. János hosszú éveken át száműzetésben élt.  Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében János apostolt az ősegyház egyik vezetőjeként említi. A tanítványok közül ő élt legtovább: a keresztény hagyomány szerint 101 évet. Az Újszövetség több írását is tartalmazza: az evangéliumot, melyet ő írt, továbbá három levelét, és a sok vitát és magyarázatot megélt Jelenések könyvét.
    András Péter testvére volt. A János szerinti evangélium arról számol be, hogy ő volt az első, akit Jézus elhívott. Ő is, akárcsak Péter halászattal kereste kenyerét. Igazából csak a negyedik evangéliumból ismerhetjük meg jobban: ő vezette az Úr elé Pétert (Jn 1,42-43), a  fiút az öt kenyérrel és két hallal (Jn 6,8-9) és a görögöket (Jn 12,20-22) is. A hagyomány szerint több országban is hirdette Jézus örömhírét. Görögországban halt mártírhalált. Halála előtt azt kérte, hogy x alakú keresztre feszítsék, mert nem méltó arra, hogy olyan kereszten haljon meg, mint Ura. Ezt a keresztet hívták később András-keresztnek.
    Jakab János testvére volt és vele, illetve Péterrel Jézus szűkebb apostoli körét képezte. Ő is halász volt, és Jézus hívta el az emberhalászati feladatra. Testvérével együtt mélyen hitt a Jézus által meghirdetett Isten országában. A tanítványok közül ő szenvedett először mártírhalált: Heródes ölette meg Jeruzsálemben nem sokkal Krisztus mennybemenetele után. (ApCsel 12 1-2) Helyére az apostolok már nem választottak új tanítványt, mint Júdás halála után tették.

Morvai Matild, MA

juli 2014.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Besplatna škola plivanja za 120 dece
"Bačka" proslavila 100. rođendan
Snimanje bez zaustavljanja i van naselja
Aktivnosti sindikata
Šah
Impresum


Design by VA