Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2007. május

Címoldal
Kihalt emberi értékek
Gazdag szórakoztató program a Munkásolimpia idején
Községi hírek
Képek az adai Első Helyi Közösség életéből
Több ezer szál virág a központban
Önkormányzati eseménynapló
Lépésről lépésre az önálló vállalkozásig
Hogy az utókor is láthassa
Ez történt Törökfaluban és tájékán
Az alma nem esik messze a fájától, vagy…?!
Jani bácsi fealadta a leckét!
Közünk a zsidókhoz-II
Beszélgetés az adai Árgyélus együttes tagjaival
Ösztöndíjak a jó tanulóknak!
Tanulóink írják
Hittanosok tollából
40 éve írta a Jó Pajtás
Rendőrségi hírek
Kishírek
Nyelvi figyelő
Zöld levél
A konyhakerti növények eredete
Tömeges részvétel a futóversenyen
Felhívás a kamerások és fényképészek számára!
Az eltűnt idő nyomában
Árnyas oldal
Tarka oldal
Impresszum

DNEVNIK AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE

    14.04.Međunarodni karate turnir, pod nazivom Ada 2007, koji je održan u Sportskoj hali Tehničke Škole u Adi otvorio je predsednik opštine, Ferenc Irmenji.
    U industrijskoj zoni započeta je izgradnja kanalizacije, vodovoda i gasovoda.
18.04. Održana 46. sednica Opštinskog veća. Sednicom je predsedavao zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin.
    19.04. U Kanjiži je održan seminar na temu predpristupni fondovi EU, u organizaciji Republike Mađarske. Iz naše opštine je učestvovala Čubrilo Brigita.
    U kabinetu zamenika predsednika opštine, Zoran Dragin je održao sastanak sa članovima Saveta MZ Mol i razmatrana je realizacija Plana osposobljavanja sportskih terena u Molu u sklopu 9. SORV. Informaciju je podneo Mičiz Jožef, predsednik tehničke komisije.
    20.04. Održan je sastanak sa predstavnicima TIMS-a, fakulteta za turizam, i prva proba za svečano otvaranje 9. Sportske olimpijade radnika Vojvodine. Prisustvovali su predstavnici Kulturno umetničkih društava i zaključeno je da operativno sve napreduje u predviđenim okvirima, a sledeći sastanak zakazan je za 22.05.2007. godine
    Održan je sastanak u kabinetu Predsednika opštine, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, gde su prisustvovali predstavnici Pokrajinskih sekretarijata, Opštine Ada, i civilnog sektora iz naše opštine.     Predstavljeni su programi resornog sekretarijata i održan je Sajam zapošljavanja u restoranu HK "Potisje" Ada, u organizaciji NSZ Ada i Saveta za zapošljavanje SO Ada.
    Održana je sednica Štaba za izbeglice, koju je sazvao predsednik Štaba, Zoran Dragin. Donet je plan i program rada Štaba za izbeglice opštine Ada za 2007.godinu i razmatrana su aktuelna pitanja.
    U svečanoj Sali SO Ada, održana je prezentacija kompanije "PHILIPS", na kojoj je prisustvovao Zamenik predsednika opštine Ada, Zoran Dragin
    21.04. Održan je Katolički bal u Hotelu PARK u Adi, u organizaciji Rimokatoličke Crkvene Opštine u Adi. Iz Lokalne samouprave učesnike priredbe su pozdravili Zoran Dragin i Mičiz Jožef.
    23.04. Održan je sastanak u Kikindi sa Predsednikom opštine Kikinda, Dr Blažićem i direktorom JP Putevi Srbije, Dr Brankom Jocićem, prisustvovao je Predsednik opštine Ada, Irmenji Ferenc.
    U industrijskoj zoni u Adi započeta je izgradnja puta širine 7 m u dužini od 1 km, koji će biti i deo buduće zaobilaznice.
    Održana je sednica Komisije za kadrovska, administrativna, i mandatno-imunitetna pitanja, sednicu sazvao i njome predsedavao Mičiz Jožef, predsednik komisije.
    24.04. Po završenom višednevnom kursu, u Hotelu "PARK" Novi Sad, Pokrajinski ombudsman, Petar Teofilović dodelio je diplomu i polazniku iz Ade, Matić Iloni. Svečanosti su prisustvovali još Molnar Tajti Erika i Šoti Erne.
    U svečanoj Sali APV održana je prezentacija CARDS programa, na kojoj je prisustvovao Zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin, kao i sastanak sa Pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu, na temu 9. SORV-a
    U Novom Sadu obavljeni su razgovori i potpisan je ugovor sa direktorom JP "Srbijaputevi", g. Kavgićem oko izgradnje parking prostora u rekreativnim centrima, atletske staze i novih prilaznih puteva Rekreativnim centrima (u Adi pored teniskih terena, a u Molu deo ulice Đure Daničića). Sve radove finansira ovo JP.
    25.04. U SKGO Beograd je od strane nosilaca zadataka, opštine Ade, završen je projekat, koji je finansiran od strane EAR, pod nazivom "Zajedničko planiranje zaštite životne sredine", a realizovan u saradnji sa EU-partnerom iz Sobeslava Republika Češka.
    Održana je sednica Komisije za javna priznanja, utvrđeni su tekstovi poziva za davanje inicijative za javna priznanja. Sednicu je sazvao i vodio predsednik komisije, Rečo Imre.
    26.04. Održan sastanak sa predstavnicima Inermost Beograd, i Euro Gardi Group Novi Sad, na temu mosta, do kraja je definisan projektni zadatak, u toku je uređenje gradilišta i primljena su 4 radnika iz Ade, u stalni radni odnos na godinu dana.
    Održano je predavanje na temu koncepta razvoja E-opštine u Vila Breg, u Vršcu. Prisustvovao je zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin.
    Održana je 1. deo XXI. sednice SO Ada, sa dnevnim redom od 17 tačaka, koju je sazvao i vodio predsednik SO Ada, Dušan Telečki.
    27.04. Izašao broj 5/2007 "Službenog lista opštine Ada"
    3.05. Održan je radni sastanak u kabinetu predsednika opštine, Irmenji Ferenca, na temu tretmana sekundarnih sirovina i otpada i zaštite životne sredine, na kome su prisustvovali Zoran Arsić i Dejan Đurović. Sledi nastavak razgovora.
    7.05. U saradnji sa SIGMA doo iz Sombora započeta je izrada projekta turističke signalizacije opštine Ada. Predviđa se da izradu projekta finansira Lokalna samouprava, a same radove Pokrajinsko Izvršno veće i da će se radovi okončati do kraja juna ove godine. Koordinator je Koš Šandor, opštinski menadžer.
    Održana je 47. sednica Opštinskog veća. Sednicom je predsedavao zamenik predsednika opštine, Zoran Dragin.
    8.05. U prostorijama Euro Gardi Group-a u Novom Sadu održan je sastanak u vezi mosta preko reke Tise u Adi. Učestvovao je Irmenji Ferenc, predsednik opštine. Razmatrano je stanje glavnog projekta, izdavanje građevinske dozvole i drugo, i potpisan je konačan oblik projektnog zadatka.
    Fond za kapitalna ulaganja APV je dostavio odluku o dodeli sredstava oopštini Ada za renoviranje sportskih terena u okviru pripreme za 9. SORV, čiji je investitor opština Ada, u iznosu od 15 miliona dinara.


Polaganje venca povodom Dana pobede

    9.05. Povodom Dana pobede nad fašizmom i ujedno Dana Evrope u velikoj sali SO Ada, u organizaciji SUBNOR-a i Lokalne samouprave održan je javni čas istorije, zatim su Konc Laslo i Šoti Erne položili vence na spomenike žrtvama fašizma u Adi.
    Održana je promocija 9. SORV u Novom Sadu u Master Centru, u organizaciji Saveza za rekreativni sport Vojvodine, Olimpijskog komiteta i grada domaćina, koga su predstavljali Irmenji Ferenc, Zoran Dragin, Dragoljub Mrđanov, Galic Zita, Geče Ištvan, Zlatko Prekajski, Almaši Gabriela, Mikušak Ištvan i Danijela Gavrilović.
    Održana je sednica Komisije za zaštitu životne sredine. Sednicu je sazvao i vodio predsednik komisije, Rušak dr. Jožef.
    U Kikindi, na predstavljanju projekta Razvojna pomoć Slovačke Srbiji, organizovan od strane ambasade Slovačke, iz Lokalne samouprave je učestvovao Šoti Erne.

Sastavio: Bakoš Zoltan

maj 2007.

Naslovna strana
Bogat zabavni program za vreme Sportske olimpijade
Opštinske vesti
Slike iz života i rada Prve Mesne Zajednice - Ada
Posađeno je nekoliko hiljada cveća
Dnevnik aktivnosti Lokalne samouprave
Korak po korak do većeg biznisa
Molski "hor bez granica"
Učenici pišu
Molski dobošar
Proglas
Vesti iz policije
Zakon o radu
Masovno učešće na prolećnom krosu
Impresum


Design by VA