Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2015. június

Címoldal
Ketten százszoros véradók
Községi hírek
Elballagtunk...
A Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének munkájáról
Nemzetközi képzés ifjúsági szakemberek részére
Beszámoló az Aranykapu Művelődési Egyesület tevékenységéről
Óriási siker a Green Future csapat új rendezvénye
Moholi ló győzött a Vajdasági Vágtán
1988
Kettős ünnep
Hangverseny és ballagás
40 éve alakult meg a Cseh Károly Munkabrigád
A csíksomlyói búcsú
Tárlat a közösségi házban
Százegy diplomás szakember
Községi támogatás az ujjszülötteknek
Nehéz a helyzet, de igyekeznek helytállni
Hírek
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Fiatalok írják
Tarka-barka
Impresszum

Nehéz a helyzet, de igyekeznek helytállni

    Az adai Önkéntes Tűzoltó Testület június 4-én több mint fél órás késéssel kezdte meg évi közgyűlését az I. Helyi Közösség tanácstermében, amelyen a tagok közel fele, valamint a törökfalusi, moholi, padéi ÖTT képviselői és Bakos Zoltán – az önkormányzat és a községi katasztrófavédelmi törzskar képviseletében – mint meghívott vendégek vettek részt.


Hanák László elnök

    A közgyűlést Hanák László elnök nyitotta meg, üdvözölte a jelenlévőket és kifejezte elégedetlenségét egyes tagok késése miatt (kilátásba helyezte a lemondását, ha ilyen hozzáállásuk folytatódik); ismertette a napirendi pontokat.
    Miután az elnök javaslatára megválasztották a munkatestületek tagjait, áttértek a 2014. évi tevékenység jelentéseinek megtárgyalására; Kiss Norbert parancsnok elmondta, hogy az egység tavaly a körülmények ellenére az alapszabályban előírtak szerint tevékenykedett: gyakorlatoztak, készültek a versenyekre, szemlékre; karbantartották a közös felszerelést, a tűzoltóautót, részt vettek az aratási ügyeletben a községi tűzoltó egységgel együtt; ügyeletet tartottak azon rendezvényeken, amelyre meghívták őket; részt vettek a tartományi szemlén, versenyen, munkaakciókból is kivették részüket, megcsinálták az épület udvar felőli tűzfalát (amelyre céleszközt kaptak az önkormányzattól), részt vettek intervenciókban (tűzeseteknél, katasztrófavédelemben), idén tavasszal volt egy tanfolyam altisztek és egy tiszt részére, majd búvártanfolyamon vettek részt; tavasszal a fenti tanfolyamok mellett is aktívak voltak.
    A 2014. évi pénzügyi jelentést Vlasity Izolda olvasta fel; ebből kitűnik hogy a bevételi tétel éppen csak valamivel volt több, mint a költségek tétele, de az önkormányzat tavaly is kevesebb pénzeszközt utalt át nekik, mint amit beterveztek.
    Az ellenőrző bizottság jelentését id. Kiss Tibor ismertette. Többek között elmondta, hogy a testület új vezetősége igyekezett a tűzvédelmi- és a civil szervezetekről szóló törvény, valamint az alapszabállyal összhangban dolgozni, attól függetlenül hogy tavaly kevesebb volt a támogatás az önkormányzat részéről, az idén pedig a tűzfal-anyagra utaltak át csak pénzt, a tevékenységre nem; a tanfolyamot is megemlítette (amiről a parancsnok beszámolt), a diplomákat a sikeres vizsga után – altiszti és 1 tiszti – még nem kapták meg; a felszerelés elavult állapotban van, a meszelés tavaly megtörtént; a testületnek jelen pillanatban 42 tagja van (közülük 2 nő).
    Mivel vita nélkül elfogadták a tavalyi évi jelentéseket, a parancsnok ismertette az idei évi tervet (amely némileg hasonlít a tavalyihoz – a csapatra vonatkozó terv); a pénzügyi tervet pedig Vlasity Izolda pénztáros ismertette.
    Ígéretes tervek, csak ha az önkormányzat nem utalja át a kért pénzt, akkor nehéz helyzetbe kerülnek és a tervek végrehajtása nagy nehézségekbe fog ütközni. A terveket vita nélkül elfogadták a tagok.
    E sorok írója azon gondolkozott el, hogy miért nem segíti az önkormányzat e civil szervezetet, hiszen igen fontos szerepet töltenek be és a tűzesetek megelőzésében, oltásában, a katasztrófavédelemben, az oktatásban jelentős a tevékenységük! Korábban társadalmi szervezet volt, de az új törvény civil szervezetként határozta meg.

    A közgyűlés 19,45-kor fejeződött be.

Bálizs Géza

jun 2015.

Naslovna strana
Opštinske vesti
Aktivnosti sindikata
Impresum


Design by VA