Legújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - Arhiva

2015. augusztus

Címoldal
Nyárutó
Szent István-napi koszorúzás és szentmise Moholon
A hazáról és államról
Magyarok, ébredjetek!
Illetéktelenül meghozott helyi adók
Az idén is rekordszámú vendég a Green Future Festivalon!
A bevándorlás mint fegyver Európa ellen
Augusztus…
Kipipálva
Sass kőfaragó
Koszovói emlékek
Nagyboldogasszony napi Aranykapu-vásár
A II. Etno-találkozó
Egy közösség kertjéből
Kiérdemelt elismerés
Hírek
Fiatalok írják
Nyelvi figyelő
Teológiai gondolatok
Zöld levél
Rendőrségi hírek
Sakk
Sport
Tarka oldal
Impresszum

Szent István-napi ünnepség Moholon
Magyarok, ébredjetek!

    2015. augusztus 20-án, csütörtökön pontosan tizedszer gyűltünk össze a moholi templomkertben Szent István első, államalapító királyunk szobrának megkoszorúzására, ahol is egyben tisztelegtünk a nagy király immár ezer évet is meghaladó emléke, műve előtt. Mint tudjuk, a moholi Szent István szobor leleplezése és megszentelése 2006. augusztus 20-án volt nagyszámú helybeli és vidéki vendég jelenlétében. A két méter magas állószobor fején korona látható, jobbjával az országalmát, baljában pedig a kettős keresztet tarja. A szobor alkotója, a törökbecsei Ambrus Imre szobrász, a helyi, moholi Szent György katolikus templomban látható Szent István-szoborról mintázta meg a művét. A szobrot helyi és vidéki hívek adományaiból fizették ki.


Virágdíszben Szent István királyunk moholi szobra

    Az ünnepséget, amit a Vajdasági Magyar Szövetség moholi szervezete és a szintén moholi Csobolyó Művelődési Egyesület szervezett, a tíz órai szentmise előtt tartottuk meg és elsőnek Nagy Rózsa, a törkfalusi Százszorszép Művelődési Egyesület  elnökasszonya, ismert népi énekes szóló énekléssel a magyar himnuszt adta elő, majd Budai Boglárka tanítónő Szent István király imáját olvasta fel. Utána Világos Tibor, a VMSZ moholi szervezetének elnöke köszöntötte az egybe-gyűlteket, majd Boja Lúcia diáklány  Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét mondta el.
    Utána a helybeli Patyi Lajos, a VMSZ tartományi képviselője mondott megemlékező beszédet, amiben Szent István művét és a belőle eredő mai feladatainkat domborította ki. Hangsúlyozta:
    "Sajnos, napjainkban, a kötelező iskolai oktatás ellenére is sok a műveletlen, tanulatlan ember. Ők nem nagyon tudnak kiigazodni a huszonegyedik század útvesztőjében, kudarcaik elől az alkoholba menekülnek, vagy egymást hibáztatják, vádolják. Nagyon sokan depresszióba süllyedve, önmagukba zárkózva várnak, hátha megszólítja őket valaki. Mások meg a tudatlanság sötétségében tapogatózva, türelmüket vesztve, egyre agresszívabban keresik helyüket a világban.
    A tények sokszor elkeserítőek, a feladatok sokak szerint meghaladják az erőnket, képességeinket, de mégsem hagyhatjuk ernyedten, hogy a folyamatosan pergő hétköznapok szétmarják rendezett világunkat. Tisztségünk, Isten adta feladatunk nem elgyászolni, passzívan elsiratni olvadó értékeinket, hanem megőrizni, alázattal továbbépíteni társadalmunkat, mindazt mi számunkra fontos, mit őseink ránk hagytak, mi életünk részeként meghatároz bennünket."


A hívek a mohoholi templomban

    A moholi szónokot Erdély Lenke, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója, a VMSZ korábbi alelnöke követte, és hangzatos, találóan felépített beszédében – többek között – ezt mondta:
    "A fiak kövessék az elődöket! – olvashatjuk István királynak fiához, Imre herceghez írt intelmeinek nyolcadik fejezetében. Nekünk, István király utódainak a Vajdaságban az a rendeltetésünk, hogy megőrizzük azt, amit Szent István hagyott ránk. Mindazt, ami a miénk. Nyelvünket, vallásunkat, hagyományainkat, történelmi múltunkat, himnuszunkat, kultúránkat. De ne csak őrizzük meg, adjuk is tovább ezeket nemzedékről-nemzedékre. Nekünk egyénileg és közösségileg is vállalnunk kell, hogy összezárjuk sorainkat, hogy óvjuk azokat az értékeket, amiket őseink hagytak ránk. "A fiak kövessék az elődöket!" Követjük az elődöket abban, hogy építjük és védjük a vajdasági magyar közösséget, amelybe  születtünk: a hitet, amelyet megkaptunk, a becsületet, amelyet megörököltünk és a vajdasági magyar közösség erejével felvállaljuk dolgainkat."
    Ez után következett a koszorúzás. Budai Boglárka konferálása mellett elsőnek Tényi Tóth Erika és Magó Dienes Dóra a moholi Novak Radonić Általános Iskola képviseletében koszorúzott, majd a vajdasági nagycsaládosok nevében VelezTeodóra helyezett virágokat Szent István szobra talapzatára. Őt Lajkó Mária és a moholi Arany Kezek képviselője követte, a Pro comunitas civil szervezet nevében pedig Bálint Ferenc koszorúzott. A VMDP koszorúját Györe Béla helyezte a szoborhoz, majd a jelenlegi legnagyobb szerbiai párt, a Szerb Haladó Párt nevében Stanka Mihajlov és Ürményi Ferenc koszorúzott. A Magyar Nemzeti Tanács nevében Erdély Lenke helyezett szép koszorút a szoborhoz, a Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében pedig mg. Fehér László, Világos Tibor és dr. Tóth Barna Elvira koszorúzott. Ezt követően hangszóróból felhangzott a Szózat és a szobornál ünneplő közönség a vendégekkel együtt bevonult a templomba, a szentmisére, ahol már megjelent Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.


VIP vendégek a szentmisén, középen Hajnal Jenő, az MNT elnöke

    Erdély Lenke beszédében idézte Babitsot:
    Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét! Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon: hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszélye: az elnyomás és a rombolás szelleme ellen! Micsoda leckét kaptunk ebből éppen mi, magyarok! És micsoda hiba: másnak tenni... holott már avval, hogy másnak megtettük, ajtót nyitottunk neki...
(Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött)

    Szent István királyunk tiszteletére a szentmisét Mester Dániel plébános atya mutatta be, amit a templomi kórus, valamint a templomot megtöltő híveknek az ünnephez méltó éneklése kísért Lakatos Zsolt kántor vezetésével.
Mester Dániel atya prédikációja volt az egész ünnepség alfája és omegája: Ő itt, nem először, bátran kimondta:
    – Ha valami csoda folytán István királyunk kilépne sírjából, "ha itt és most végighordozná Szent István királyunk rajtunk a tekintetét, de nemcsak rajtunk, hanem megcsonkított országunkon is, vajon mit mondana mindnyájunk számára?
    Szeretett testvéreim, talán két szót mondana:
    Magyarok, ébredjetek!
    Dörzsöljétek ki szemetekből mindazt, ami megakadályozza tisztán látástokat és megtéveszti szíveteket!"

    "Ámulatba ejt, hogy műve ezer éve áll. Magyarország alkotmányossága, alkotmányos identitása alakult, alkalmazkodott, de folytonossága megmaradt. A Szent-Istváni kereteket a történelem feszegette, de szét nem feszítette. Voltak, akik megpróbálták lerombolni, de mivel nem fizikai, hanem szellemi építmény, ez nem sikerülhetett. Nem is sikerülhet addig, amíg élnek magyarok, akik István királyt tisztelik és élő emlékezetükben tartják."
(Trócsányi László, Magyarország igazságügyi minisztere Palicson)

    A szentmise egész tartama alatt igazán lenyűgözött a templomi énekkar közreműködése: olyan hangzatos énekeket adtak elő, amik száz százalékig az ünnephez tartoznak és mélyítik annak tartalmát, a padsorokban éneklő hívek hangjával pedig valóságosan zengett az egész templom az énekléstől. Ilyesmit manapság csak kevés helyen és ritka alkalmakkor lehet tapasztalni, ezért aki igazi, odaadó templom éneklést akar hallani, az valamelyik ünnepi alkalomkor jöjjön a moholi templomba! Garantálom, párját ritkító élményben lesz része!

    A szentmisét követően az Ada község önkormányzata, az adai Szarvas Gábor Könyvtár és a moholi Novak Radonić Általános Iskola szervezésében, szintén a templomkertben megtartott ünnepségen Koliger Maxwell tanuló alkalmi produkcióját követően Szász Krisztián, Magyarország Belgrádi Nagykövetségének másodtitkára olvasta fel dr. Pintér Attila nagykövet levelét, amelyben Szent István alakját, valamint tetteinek súlyát méltatta, és a mai kor embere számára közvetített üzenetét hangsúlyozta. Az ünnepségen a helyi Novak Radonić Általános Iskola diákjai, Bartuc Éva, Berec Blanka és Giric Kármen adtak alkalmi műsort, amelyet követően az ott egybegyűltek is megkoszorúzták Szent István király szobrát.

Kiállítás Szent István-bélyegekből

A moholi Szent István-napi ünnepség keretében a Csobolyó ME közösségi házában szerény, de annál értékesebb kiállítást rendezett Paróci Károly moholi gyűjtő, aki, mint elmondta, a Szent Istvánról, vagy vele kapcsolatban Magyarországon 1928-tól kezdődően a mai napig kiadott összes bélyeg megvan a gyűjteményében és látható ezen a kiállításon. Mondanom sem kell, mekkora érdeklődéssel néztem a bélyegeket!

Írta és fényképezte Király János

avgust 2015.

Naslovna strana
Polaganje venaca imisa na dan Svetog Stevana u Molu
Susreti genaracija
Mladi pišu
Aktivnosti sindikata
Vesti iz policije
Šah
Sport
Šarena strana
Impresum


Design by VA